Bộ LĐTBXH triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2020

09:01:20 25/12/2019

Ngày 25/12, Bộ LĐTBXH đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2019 triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2020. Hội nghị trực tuyến được tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia của 63 điểm cầu trên cả nước...Ngành Lao động-Thương binh và Xã hội triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH; đồng chí Vũ Hồng Thanh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội; đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội… cùng các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch Nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội; Lãnh đạo các ban Đảng Trung ương, lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội; Lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; Các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố; Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố, Lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Tại điểm cầu địa phương có đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh. 

Năm thứ tư liên tiếp, Bộ tiếp tục hoàn thành 100% kế hoạch 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh: Trong thời gian vừa qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, toàn Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã có nhiều nỗ lực trong tham mưu hoạch định chính sách và tổ chức, triển khai thực hiện công tác lao động, người có công và xã hội, đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
 
 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu đánh giá cao kết quả của ngành LĐTBXH năm 2019

Năm 2019, là năm thứ tư liên tiếp Bộ tiếp tục hoàn thành 100% kế hoạch trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ  (trình 22/22 đề án); trong đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 01 Bộ luật, ban hành 01 Nghị quyết gia nhập Công ước; Chủ tịch nước Ban hành 01 Quyết định gia nhập Công ước; Chính phủ ban hành 04 Nghị định; Thủ tướng Chính phủ ban hành 01 Quyết định. Đặc biệt, Bộ luật Lao động được thông qua với 17 chương, 220 điều, đã có nhiều sửa đổi, bổ sung lớn, quan trọng, sẽ có khoảng 14 nghị định, 01 quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 7 thông tư của Bộ LĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật, được Quốc hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 90,06%. 
 
 
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị

Hoàn thành trong hạn 91/91 nhiệm vụ (đạt 100%) do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ. Việc làm cho người lao động được giải quyết ngày càng nhiều hơn (trên 1,6 triệu người, đạt 103,2% kế hoạch); chất lượng và hiệu quả dạy nghề ngày càng được nâng lên (tuyển sinh đạt trên 2,33 triệu người, đạt 103,5% kế hoạch); giảm nghèo đạt kết quả tích cực, dự kiến đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước giảm còn dưới 4% (giảm 1-1,5% so với cuối năm 2018). Qua hơn 3 năm triển khai đã rà soát, xem xét trên 6.000 hồ sơ tồn đọng (giải quyết chế độ hoặc trả lời đối với những hồ sơ không đủ điều kiện 100% số hồ sơ rà soát tại thời điểm ban hành Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH), trong đó đã xác nhận trên 2.000 liệt sĩ, trên 2.600 thương binh, những hồ sơ không đủ điều kiện cũng đã kết luận và giải thích thấu tình đạt lý cho đối tượng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian qua vẫn còn một số tồn tại, khó khăn, thách thức như: Công tác quản lý người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và người nước ngoài làm việc tại Việt Nam vẫn còn hạn chế; chất lượng giáo dục nghề nghiệp chuyển biến chậm, chưa thật sự gắn với nhu cầu xã hội. Tình trạng trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế chưa được khắc phục hiệu quả. Đời sống của đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiên tai còn nhiều khó khăn. Còn những biểu hiện tiêu cực, suy thoái đạo đức lối sống gây bức xúc, nhất là tình trạng xâm hại trẻ em, phụ nữ, bạo lực gia đình. Vẫn xảy ra nhiều vụ trẻ em bị tai nạn, đuối nước. Tệ nạn ma túy, mại dâm ở nhiều nơi vẫn diễn biến phức tạp,…
 
Ngành Lao động-Thương binh và Xã hội triển khai nhiệm vụ năm 2020 - Ảnh 1.
 
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phát biểu khai mạc Hội nghị 
 
Tập trung bàn các giải pháp mang tính trọng tâm, ưu tiên để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành
 
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII; Kế hoạch 5 năm 2016-2020 của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng; kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nhà nước từ Trung ương đến cơ sở… đặc biệt trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tác động trên nhiều phương diện, nhất là các yêu cầu đòi hỏi phải đổi mới mạnh mẽ trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao, công tác dự báo thị trường lao động việc làm, giải quyết thất nghiệp,... đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực, quyết tâm và sáng tạo hơn nữa trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ.
 
 
Thứ trưởng Lê Tấn Dũng trình bày về phương hướng, nhiệm vụ của ngành năm 2020

Tại Hội nghị, Bộ trưởng đề nghị các đại biểu nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá các kết quả đạt được trong năm 2019, phân tích những tồn tại hạn chế, làm rõ những nguyên nhân và bàn các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm để triển khai nhiệm vụ năm 2020 một cách có hiệu quả và đồng bộ; Tập trung tham gia bàn các giải pháp mang tính trọng tâm, ưu tiên để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành; đó là công tác xây dựng thể chế: tập trung thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các nhiệm vụ được giao, đặc biệt tập trung triển khai thể chế hóa Nghị quyết số 27-NQ/TW và Nghị quyết số 28-NQ/TW của Trung ương về cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội, xây dựng các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động để Bộ luật kịp thời đi vào cuộc sống.

Phát triển thị trường lao động, chú trọng công tác hướng nghiệp, dự báo, ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối cung - cầu; triển khai thực hiện chính sách việc làm công, hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi sự doanh nghiệp; mở rộng thị trường lao động ngoài nước; Gắn kết chặt chẽ phát triển giáo dục nghề nghiệp với phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu thị trường lao động và đáp ứng yêu cầu phát triển.
 
 
Các đại biểu trao đổi bên lề Hội nghị

Tiếp tục rà soát, giải quyết hiệu quả chính sách hỗ trợ người có công, bảo đảm công khai, minh bạch; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm sai phạm. Phát triển hệ thống an sinh xã hội hiệu quả, bền vững, không bao cấp tràn lan. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực gia đình, học đường, xâm hại trẻ em,...

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung hy vọng và tin tưởng rằng, với tinh thần làm việc tích cực nhất, Hội nghị sẽ đề xuất được những sáng kiến, giải pháp kịp thời, phù hợp nhằm triển khai các chính sách của ngành trong năm 2020 một cách hiệu quả nhất.
 
Với phương châm hành động "Đoàn kết - kỷ cương - sáng tạo - hiệu quả", năm 2019, Bộ LĐ-TB&XH đã ban hành Chương trình công tác với 16 chỉ tiêu cụ thể, 15 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện cụ thể cho các đơn vị, địa phương. Với sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, toàn ngành đã đạt được những kết quả tích cực.
 
Hoàn thành các chỉ tiêu Quốc hội giao với chất lượng được nâng lên rõ rệt: Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị giảm còn khoảng 3,12%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 62%; trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ đạt 24%; Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm 1,3% so với cuối năm 2018, riêng các huyện nghèo giảm gần 5%

Hoàn thành 100% các đề án, nhiệm vụ được giao trong chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt, đã tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội thông qua Bộ luật Lao động với nhiều điểm mới và thay đổi nhằm bảo đảm hài hòa quyền và lợi ích hợp pháp của cả người lao động và người sử dụng lao động; thực hiện đúng chủ trương xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và phù hợp hơn với các cam kết, thông lệ quốc tế về lao động; Các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành đều đạt và vượt kế hoạch, có bước tiến so với năm 2018.
 

Toàn cảnh Hội nghị, ảnh: Chí Tâm. 

Thảo Vân - Thùy Hương (thực hiện)/ GĐTE


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.