Bộ LĐTBXH khai trương Hệ thống Thông tin Bộ với Người dân và Doanh nghiệp

13:28:02 08/12/2019

Sáng ngày 6/12/2019, tại Quảng Ninh, Bộ LĐTBXH đã tổ chức Lễ khai trương Hệ thống Thông tin Bộ với Người dân và Doanh nghiệp. Tới dự buổi lễ có Thứ trưởng Lê Quân; đại diện lãnh đạo một số Vụ, đơn vị và các chuyên viên thuộc Bộ phụ trách tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị và hỏi đáp chính sách cùng các cơ quan thông tin báo chí. 
Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Lê Quân phát biểu tại buổi lễ
 
Hệ thống thông tin Bộ với Người dân và Doanh nghiệp (địa chỉ http://bovoinddn.molisa.gov.vn) được xây dựng với 3 mục tiêu chính. Đó là: 
 
(1) Giảm tối đa việc sử dụng văn bản giấy trong việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị, hỏi đáp chính sách của người dân, doanh nghiệp, cử tri và Đại biểu Quốc hội. Đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, trung thực; 
 
(2) Lập và quản lý hồ sơ điện tử của các phản ánh, kiến nghị, hỗ trợ công tác quản lý, điều hành của Bộ trong giao tiếp người dân và doanh nghiệp; lập báo cáo thống kê và phân tích phản ánh, kiến nghị phục vụ công tác nghiên cứu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ hàng năm; 
 
(3) Thực hiện kết nối, liên thông Hệ thống với Hệ thống Bộ với Người dân và Doanh nghiệp của Chính phủ, với các đơn vị liên quan phục vụ chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ; Tiến tới áp dụng chữ ký số trên Hệ thống Bộ với Người dân và Doanh nghiệp.
 
 
Chánh Văn phòng Bộ LĐTBXH Nguyễn Bá Hoan phát biểu tại buổi lễ
 
Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm Phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025; Quyết định số 1819/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 26/10/2015 phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 – 2020; Nghị định 20/2008/NĐ-CP ngày 14/2/2008 về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức; Quyết định 33/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri do Quốc hội chuyển đến và yêu cầu báo cáo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri, Đại biểu quốc hội do Ban Dân nguyện của Quốc hội chuyển tới Bộ trước và sau mỗi kỳ họp Quốc hội; Quyết định số 574/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. 
 

Toàn cảnh buổi lễ
 
Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ LĐTBXH đã thực hiện tốt công tác trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp, trả lời kiến nghị của cử tri và Đại biểu Quốc hội, công tác tiếp công dân. Bộ đã ban hành Quyết định số 267/QĐ-LĐTBXH ngày 12/03/2018 ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ thuộc trách nhiệm của Bộ LĐTBXH và Cổng Thông tin điện tử của Bộ LĐTBXH; Quyết định số 596/QĐ-LĐTBXH ngày 21/5/2018 ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội; kiến nghị của cử tri; đơn, thư của cử tri do Đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội chuyển đến Bộ LĐTBXH. Trong năm 2019, Bộ đã trả lời 127 kiến nghị của cử tri chuyển đến Bộ LĐTBXH trước kỳ họp thứ 7 (tính đến ngày 12/8/2019); trả lời và giải đáp 1352 câu hỏi chính sách của người dân và doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ (tính đến hết tháng 10/2019); ban hành 558 kết luận thanh tra.  Bên cạnh đó, Bộ đã thực hiện 2.812 lượt tiếp công dân, trong đó số lượt công dân được Lãnh đạo Bộ tiếp là 364 lượt người. 
 
 
Nghi lễ chính thức khai trương Hệ thống thông tin Bộ với Người dân và Doanh nghiệp 
 
Với mong muốn thực hiện tốt hơn nữa công tác trên, đồng thời tiếp nhận nhiều ý kiến đóng góp của người dân, doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành; trên cơ sở ứng dụng CNTT, thực hiện cải cách hành chính, minh bạch hóa thông tin, nâng cao hiệu quả công tác điều hành của Lãnh đạo Bộ và các đơn vị trực thuộc, hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử, Bộ LĐTBXH đã chỉ đạo các đơn vị tích cực phối hợp xây dựng phần mềm “Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị người dân, doanh nghiệp, cử tri và Đại biểu Quốc hội thuộc Hệ thống thông tin Bộ với Người dân và Doanh nghiệp”.  Phần mềm giúp người dân, doanh nghiệp gửi câu hỏi và nhận kết quả nhanh chóng, thuận tiện; hỗ trợ Bộ chỉ đạo, điều hành thống nhất, tập trung việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, cử tri và Đại biểu Quốc hội công khai, minh bạch; kết nối, liên thông với Hệ thống Bộ với Người dân và Doanh nghiệp của Chính phủ.
Thông tin truy cập hệ thống:
-       Hệ thống thông tin Bộ với Người dân và Doanh nghiệp
http://bovoinddn.molisa.gov.vn/
- Gửi phản ánh, kiến nghị, đặt câu hỏi giải đáp chính sách
http://bovoinddn.molisa.gov.vn/trang-chu/dat-cau-hoi

 


K.Linh/GĐ&TE


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.