Tăng cường hệ thống bảo trợ xã hội hướng đến quản lý rủi ro thiên tai ở Việt Nam

16:31:26 26/04/2018

Ngày 26/4/2018, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo tham vấn “Tăng cường hệ thống bảo trợ xã hội hướng đến quản lý rủi ro thiên tai ở Việt Nam” do Cục Bảo trợ xã hội (Bộ LĐTBXH) phối hợp với FAO/ILO Việt Nam tổ chức.Tham dự Hội thảo có ông Nguyễn Văn Hồi, Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội; đại diện Ban Chỉ đạo về phòng, chống thiên tai Việt Nam; Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam; các chuyên gia trong nước và quốc tế. 
 
Chính sách trợ giúp khẩn cấp nhằm bảo đảm an toàn cho người dân gặp rủi ro
 
Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Nguyễn Văn Hồi – Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội nhấn mạnh: Do các nguyên nhân khách quan và chủ quan, Việt Nam là một trong những quốc gia chịu nhiều ảnh hưởng do thiên tai, hỏa hoạn, biến đổi khí hậu, dẫn đến hàng năm có hàng trăm ngàn hộ gia đình chịu ảnh hưởng mất nhà cửa, có người chết, người bị thương, mất phương tiện sản xuất… dẫn đến đời sống gia đình gặp khó khăn. Theo thống kê, hàng năm thiên tai hỏa hoạn, mất mùa đã dẫn đến trên 1 triệu hộ gia đình thiếu đói cần được hỗ trợ vào các dịp giáp hạt (tháng 3-4) và dịp Tết Nguyên đán.

 
Ông Nguyễn Văn Hồi, Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội: Cần có cơ chế, chính sách khuyến khích cá nhân, gia đình, cộng đồng, tổ chức kinh tế, nhất là doanh nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ tham gia TGXH khẩn cấp
 
Theo ông Nguyễn Văn Hồi, hệ thống trợ giúp xã hội hiện nay bao gồm: Trợ giúp đột xuất, trợ giúp thường xuyên tại cộng đồng và nuôi dưỡng, chăm sóc tập trung trong các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở chăm sóc xã hội. Chính sách cụ thể gồm cả hỗ trợ hiện vật, trợ cấp tiền mặt hàng tháng và cung cấp dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng tại hộ gia đình và trong các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở chăm sóc trẻ em, cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi và các cơ sở xã hội khác (gọi chung là cơ sở chăm sóc xã hội). Các chính sách được quy định cụ thể trong các Luật (Luật người cao tuổi, Luật người khuyết tật, Luật bảo Trẻ em, Luật phòng tránh thiên tai, Luật giáo dục…) cùng 14 Nghị định của Chính phủ, 37 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các Thông tư của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương.
 
 
Hội thảo là dịp để nhìn nhận đánh giá và cùng chung sức để phát triển hệ thống trợ giúp xã hội ngày càng tốt hơn tại Việt Nam.
 
Một điểm nhấn quan trọng trong chính sách trợ giúp xã hội thời gian qua là đã chuyển dần từ quan điểm hỗ trợ nhân đạo sang coi trợ giúp xã hội là quyền được hưởng của mọi người dân khi gặp hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, coi việc chi cho chính sách trợ giúp xã hội, các hoạt động trợ giúp xã hội là khoản chi đầu tư phát triển bền vững, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, phù hợp với xu hướng quốc tế và bối cảnh Việt Nam, tạo nên tầng lưới nhằm bảo đảm an toàn cho tất cả những người dân gặp rủi ro thiên tai, kinh tế, xã hội và các rủi ro khác, giúp người dân chủ động phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro và có cơ hội tham gia vào quá trình phát triển. Cơ chế, chính sách và phương thức tổ chức thực hiện về trợ giúp xã hội từng bước được hoàn thiện; diện bao phủ và mức trợ cấp xã hội cũng từng bước mở rộng; đã tổ chức cứu trợ khẩn cấp kịp thời cho người dân gặp rủi ro; phát triển đồng bộ hệ thống dịch vụ chăm sóc xã hội và mạng lưới tổ chức, nhân viên cung cấp dịch vụ, góp phần bảo đảm công bằng, ổn định xã hội và phát triển bền vững.
 
Các khuyến nghị và định hướng thời gian tới
 
Tại Hội thảo, bên cạnh các đánh giá về thực trạng hệ thống trợ giúp đột xuất tại Việt Nam, kinh nghiệm quốc tế về lĩnh vực này, khả năng nâng cao năng lực hệ thống bảo trợ xã hội trong quản lý rủi ro thiên tai ở Việt Nam, các đại biểu đã nêu lên nhiều khuyến nghị nhằm hoàn thiện lĩnh vực này. 
 
 
Ông Nguyễn Ngọc Toản, Phó Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội trình bày về thực trạng và giải pháp đổi mới trợ giúp đột xuất ở Việt Nam
 
Theo đó, cần tiêu chuẩn hóa và tự động hóa một cách toàn diện hệ thống vận hành trợ giúp xã hội thường xuyên như trong Đề án Cải cách trợ giúp xã hội, hài hòa những hệ thống vận hành mới trên hệ thống trợ giúp xã hội thường xuyên và đột xuất để liên tục hỗ trợ, lấy người dân làm trung tâm. Bên cạnh đó, cần có các các cảnh báo sớm, bản đồ rủi ro thiên tai, kế hoạch ứng phó và dự phòng với rủi ro thiên tai; kết nối hệ thống TGXH với các dịch vụ và lĩnh vực khác, kết nối đối tượng nhận trợ cấp xã hội với các hỗ trợ về sinh kế để thích ứng, nhận biết khí hậu; có các chương trình phục hồi sinh kế sau thảm họa...

 
Bà Georgia Rowe, chuyên gia ILO đánh giá khả năng nâng cao năng lực hệ thống bảo trợ xã hội trong quản lý rủi ro thiên tai ở Việt Nam
 
Kết luận Hội thảo, ông Nguyễn Văn Hồi nhấn mạnh: Để phát triển hệ thống bảo trợ xã hội hướng đến quản lý rủi ro thiên tai, chúng ta cần tập trung vào một số nhiệm vụ chính sau:
 
Một là, cần dựa vào mức độ thiệt hại, hoàn cảnh cụ thể của đối tượng và khả năng khắc phục rủi ro của cá nhân làm căn cứ xác định đối tượng thụ hưởng và phương thức hỗ trợ, mức hỗ trợ phù hợp với từng nhóm đối tượng.
 
Hai là, xây dựng lộ trình nâng mức trợ giúp khẩn cấp phù hợp với các chính sách trợ cấp tiền mặt. Chuyển dần hỗ trợ hiện vật sang hỗ trợ tiền mặt hướng tới việc tích hợp những chính sách hỗ trợ khẩn cấp cho cá nhân vào chính sách hỗ trợ tiền mặt. 
 
Ba là, từ nay đến năm 2020, tiếp tục thực hiện hỗ trợ đối với trường hợp gặp rủi ro bất khả kháng trên diện rộng do thiên tai, hỏa hoạn, mất mùa, dịch bệnh, tác động của biến đổi khí hậu, tai nạn lao động, tai nạn giao thông nghiêm trọng và các nguyên nhân bất khả kháng khác. Sau năm 2020, mở rộng đối với cá nhân và hộ gia đình gặp các rủi ro cá nhân như tai nạn, hỏa hoạn, nạn nhân của bạo lực gia đình, buôn bán phụ nữ, trẻ em.
 
Bốn là, xây dựng, thí điểm và nhân rộng mô hình "Quỹ dự phòng trợ giúp khẩn cấp"  tại cấp huyện và cấp tỉnh theo hướng tăng cường phân cấp, linh hoạt và kịp thời; thúc đẩy phát triển các định chế tài chính vi mô thực hiện trợ giúp khẩn cấp trên cơ sở dựa vào cộng đồng.
 
Năm là, có cơ chế, chính sách khuyến khích cá nhân, gia đình, cộng đồng, tổ chức kinh tế, nhất là doanh nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ tham gia TGXH khẩn cấp; Gắn trợ giúp khẩn cấp với các chính sách, chương trình mục tiêu quốc gia hoặc các chương trình quốc gia, với phát triển các hình thức bảo hiểm ở các vùng thường xuyên bị thiên tai, bão lụt, tác động của biến đổi khí hậu có sự hỗ trợ của Nhà nước.
 
Sáu là, tăng cường phân cấp quản lý cho địa phương và vai trò của MTTQ trong việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực huy động từ cộng đồng cho trợ giúp khẩn cấp. 

Thùy Hương/GĐ&TE


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.