Mỗi giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại

07:15:37 07/04/2018

Hiến máu không chỉ cứu sống người nhận mà còn mang lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe của người cho. 


Theo TTXVN


 

 

        

You must be in Edit Mode to enter content, and then you can use the Module Action Menu or Module Action Buttons to manage content
To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.