Việt Nam cam kết bảo vệ và thúc đẩy quyền con người

16:31:59 09/11/2018

Với chính sách nhất quán về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, Việt Nam coi trọng cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) của Hội đồng Nhân quyền. Việt Nam nghiêm túc triển khai các khuyến nghị UPR đã chấp thuận tại Chu kỳ I và II, đồng thời tiến hành rà soát một cách toàn diện để xây dựng Báo cáo Chu kỳ III này. Đó là những thông tin quan trọng được đưa ra tại Hội thảo Công tác nhân quyền 2018 và kết quả triển khai các khuyến nghị theo Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ 2 của Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc do Bộ LĐTBXH tổ chức sáng 9/11 tại Hà Nội.Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Việt Nam đã thực hiện được 175/182 khuyến nghị

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Nguyễn Mạnh Cường, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ LĐTBXH) cho biết, phát triển con người đã là một trong những mục tiêu hàng đầu trong chính sách của Đảng và nhà nước ta. Chính vì vậy, Việt Nam đã rất cố gắng trong việc sửa đổi, xây dựng các chính sách, pháp luật để đáp ứng những yêu cầu của cam kết quốc tế về nhân quyền. 

Sau 18 năm thực hiện Chỉ thị 12 – CT/TW ngày 12/7/1992 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về vấn đề quyền con người, ngày 20/7/2010, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 44 CT/TW về Công tác Nhân quyền trong tình hình mới. Thủ tướng Chính phủ cũng đã ra Quyết định số 366/QĐ-TTg ban hành “Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 44 CT/TW” với mục đích tổ chức quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị và đánh giá kết quả đã đạt được trong công tác nhân quyền ở cơ sở, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 44, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm, tình hình của từng cơ quan.

Tính đến tháng 10/2018, Việt Nam đã thực hiện được 175/182 khuyến nghị (chiếm 96,2%), trong đó có 159 khuyến nghị đã được thực hiện hoàn toàn, 16 khuyến nghị đã được thực hiện một phần và đang được tiếp tục thực hiện. 7 khuyến nghị đang được thực hiện hoặc xem xét thực hiện vào thời điểm phù hợp. Không có khuyến nghị nào đã được chấp thuận mà chưa được xem xét thực hiện. Một số khuyến nghị liên quan đến việc xây dựng và sửa đổi luật pháp Việt Nam cũng đã được nghiên cứu kỹ lưỡng, sau đó được tham vấn rộng rãi giữa các cơ quan chính phủ, các tổ chức phi chính phủ và người dân. Các dự thảo luật đã được trình lên Quốc hội xem xét. Một số điều chỉnh đã được Quốc hội chấp thuận; một số nội dung khác, Quốc hội yêu cầu Chính phủ tiếp tục nghiên cứu thêm. 

Có thể nói rằng, những thành tựu trong việc bảo đảm và thúc đẩy quyền con người, thực hiện các khuyến nghị UPR chu kỳ II mà Việt Nam đã chấp thuận trong thời gian qua thể hiện cam kết mạnh mẽ, nỗ lực không ngừng của Việt Nam trên con đường xây dựng đất nước với con người là mục tiêu, động lực và trọng tâm trong mọi chính sách. Dù vậy, Việt Nam vẫn còn phải đương đầu với không ít khó khăn xuất phát từ hoàn cảnh đặc thù của Việt Nam cũng như việc ứng phó với các thách thức toàn cầu.

Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy những bước phát triển mới về thể chế, pháp luật và chính sách, nỗ lực vượt qua các thách thức, thông qua thực hiện “Chính phủ kiến tạo vì người dân” và thúc đẩy phát triển bền vững, Việt Nam cam kết tiếp tục phấn đấu không ngừng để bảo đảm và thúc đẩy ngày càng tốt hơn quyền con người. Việt Nam mong muốn đối thoại thực chất và hợp tác hiệu quả với các nước trong chu kỳ UPR III và tích cực xem xét các khuyến nghị, nhất là các khuyến nghị hướng tới các vấn đề mà Việt Nam ưu tiên, phù hợp với nguồn lực hiện có và điều kiện, tình hình cụ thể của Việt Nam.
 
 
Nhiều ý kiến thảo luận tại Hội thảo về những kết quả thực hiện các Khuyến nghị UPR chu kỳ II trong lĩnh vực lao động – xã hội.

Kết quả thực hiện các Khuyến nghị UPR chu kỳ II trong lĩnh vực lao động – xã hội

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, Bộ LĐTBXH là cơ quan đầu mối của chính phủ trong việc xây dựng và thực hiện các chính sách xã hội liên quan trực tiếp đến quyền con người, bao gồm: (i) đảm bảo quyền kinh tế (chính sách lao động, việc làm) và an sinh xã hội cho người dân; (ii) đảm bảo quyền của người lao động; (iii) đảm bảo quyền của người khuyết tật; (iv) đảm bảo quyền trẻ em; (v) thúc đẩy bình đẳng giới và tăng quyền năng cho phụ nữ; (vi) đảm bảo quyền cho các nhóm yếu thế khác (người cao tuổi, nạn nhân buôn bán người, nạn nhân bom mìn, người nghiện ma túy.....). 

Trong thời gian qua, Bộ LĐTBXH đã tích cực xây dựng chính sách, pháp luật và chỉ đạo triển khai các chính sách trong lĩnh vực được giao đạt được các kết quả tích cực, đảm bảo thực hiện quyền con người về mặt an sinh xã hội, bên cạnh đó, chủ động tổ chức và phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, thực hiện các cam kết quốc tế về nhân quyền. Đồng thời, năm 2018 là năm kỷ niệm 70 năm ngày nhân quyền thế giới và cũng là năm Việt Nam xây dựng Báo cáo quốc gia theo Cơ chế Rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ 3 (UPR). 

Hội thảo đã thông tin về những kết quả đạt được trong công tác nhân quyền năm 2018 của Bộ LĐTBXH và kết quả triển khai các khuyến nghị UPR chu kỳ 2 trong lĩnh vực quản lý của Bộ. Một số kết quả cụ thể như sau: 

Về xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật bảo đảm quyền con người: Trình ban hành một loạt nghị định, thông tư về lao động, tiền lương, việc làm, trẻ em, bình đẳng giới. 

Về thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm, thúc đẩy quyền con người: 
 
- Người lao động: Thúc đẩy nghiên cứu trình phê chuẩn các Công ước cơ bản còn lại của ILO (87, 98 và 105); Thành lập Tổ công tác về các hiệp định thương mại tự do (Tổ công tác FTA); Tích cực chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương; theo dõi chặt chẽ tình hình lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và nắm bắt nhu cầu lao động tại doanh nghiệp; bảo đảm quyền lợi của lao động tại nơi làm việc. 
- Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ: Chú trọng các hoạt động truyền thông, nâng cao năng lực cán bộ làm công tác bình đẳng giới; Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; Hướng dẫn các địa phương triển khai Mô hình cơ sở cung cấp dịch vụ ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; Tham dự khóa họp lần thứ 62 của Ủy ban Địa vị phụ nữ tại New York, Hoa Kỳ. 
- Người khuyết tật: nâng mức trợ cấp xã hội hàng tháng và diện hưởng trợ cấp (1.006.923 người khuyết tật đang hưởng trợ cấp); Triển khai các chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng rộng khắp cả nước; tăng cường các biện pháp hỗ trợ người khuyết tật trong giao thông tiếp cận, trợ giúp pháp lý, giáo dục… 
- Trẻ em: Nỗ lực bảo đảm quyền trẻ em đạt được nhiều kết quả khả quan. Tỷ lệ trẻ dưới 3 tuổi được chăm sóc tại các cơ sở mầm non đã tăng từ 11,0 % năm học 2000-2001 lên 27,7% vào năm học 2016-2017, tăng 1,5% so với 2016. Tỷ lệ trẻ 3-5 tuổi đi học tại trường mầm non đã tăng từ 49% tăng lên 80,5% từ 2000-2013, và 92% trong năm học 2016-2017. Đối với nhóm trẻ 5 tuổi chuẩn bị vào học lớp 1, tỷ lệ đến trường tăng từ 72% vào năm học 2000-2001 lên 98% vào năm học 2016-2017. Tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp năm 2017 là 87%, đạt 100% kế hoạch đề ra; Tiếp tục hỗ trợ một số tỉnh, thành phố triển khai các mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em; Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. 
- Hỗ trợ các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương khác như người cao tuổi, nạn nhân bị mua bán, người nghiện ma túy, người nhiễm HIV/AIDS; nạn nhân bom mìn/nạn nhân chất độc da cam/dioxin… 

Ngoài ra, Bộ LĐTBXH còn thông tin, tuyên truyền về nhân quyền; hợp tác quốc tế và tham gia các diễn đàn về quyền con người và xử lý các vấn đề liên quan đến nhân quyền trong lĩnh vực quản lý của Bộ… 
 

Thảo Vân/GĐTE


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.