Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp

10:56:41 20/01/2020

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp (GDNN), tăng cường gắn kết GDNN với doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ chính trị của toàn ngành LĐTBXH để đáp ứng nhu cầu cả về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp và cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh của Việt Nam trên trường quốc tế. 
Nhân dịp xuân mới 2020, Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN Nguyễn Hồng Minh đã dành thời gian chia sẻ với Tạp chí GĐ&TE về tầm quan trọng của việc gắn kết GDNN với doanh nghiệp và những giải pháp để thực hiện tốt hơn nữa công tác này. 


 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu thực hiện nghi thức “Nhà nước, doanh nghiệp, nhà trường đồng hành đổi mới, nâng cao chất lượng GDNN, nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam”. Ảnh: Thống Nhất TTXVN
 
Thưa Tổng cục trưởng Nguyễn Hồng Minh, xin ông cho biết tầm quan trọng của việc gắn kết GDNN với doanh nghiệp?
 
Tổng cục trưởng Nguyễn Hồng Minh:
 
Doanh nghiệp có vị trí rất quan trọng trong tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội, vì vậy, liên kết hợp tác giữa các cơ sở GDNN với các doanh nghiệp trong quá trình đào tạo nghề nghiệp là định hướng chiến lược quan trọng để phát triển hệ thống GDNN, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng đào tạo, sự tồn tại và phát triển của nhà trường. Có thể nói doanh nghiệp vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển của cơ sở GDNN. Muốn đổi mới, nâng cao chất lượng GDNN không thể tách rời việc gắn kết GDNN với doanh nghiệp và thị trường lao động. Vấn đề nâng cao chất lượng GDNN, chất lượng nguồn nhân lực sẽ không thể giải quyết được nếu không có sự đồng hành và tham gia của doanh nghiệp. Sự tham gia của doanh nghiệp vào hoạt động GDNN phải trở thành một điều kiện quan trọng không thua kém các điều kiện bảo đảm chất lượng khác như điều kiện về nhà giáo, điều kiện về chương trình và điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo.
 
Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề của doanh nghiệp, bởi nguồn lực lao động qua đào tạo nghề nghiệp là yếu tố đầu vào đặc biệt, vô cùng quan trọng trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hơn mọi yếu tố đầu vào khác là vốn, nguyên - nhiên vật liệu, vật tư. Đây còn được coi là một loại tài nguyên vô hình, vô giá đối với doanh nghiệp. 
 
PV: Ông đánh giá như thế nào về việc gắn kết giữa GDNN với thị trường lao động và việc làm bền vững trong thời gian qua? 
 
Tổng cục trưởng Nguyễn Hồng Minh: 
 
Trong năm 2019 vừa qua, Nhà trường và doanh nghiệp đã chủ động đến với nhau để gắn kết đào tạo với việc làm, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Việc gắn kết giữa GDNN với thị trường lao động và việc làm bền vững cũng như nhìn nhận của doanh nghiệp về GDNN đã có những chuyển biến tích cực thể hiện trong việc hợp tác hiệu quả giữa các doanh nghiệp, hiệp hội... với các cơ quan quản lý nhà nước các cấp và tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Các địa phương đã quan tâm đến hoạt động gắn kết với doanh nghiệp; các cơ sở GDNN đã chủ động hơn, thuận lợi hơn khi tìm đến doanh nghiệp; các doanh nghiệp đã tích cực hơn trong việc tiếp cận, tìm đến các nhà trường. 
 
Các kết quả hoạt động nói trên bước đầu đã tạo nên sự chuyển biến về chất lượng GDNN, gắn đào tạo với việc làm, với thị trường lao động. Đây là minh chứng cho cơ chế phối hợp hiệu quả 3 bên: Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp đang được vận hành hiệu quả trong thực tiễn phát triển và nâng cao chất lượng GDNN. 
 
Tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn, thách thức như: Trách nhiệm của người sử dụng lao động về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động chưa được thực hiện tốt; Sự hợp tác của doanh nghiệp với cơ sở GDNN chưa cao; Các hình thức hợp tác chưa phong phú; Khung pháp lý về trách nhiệm và quyền lợi của doanh nghiệp trong hoạt động GDNN chưa được áp dụng trong thực tiễn; Thiếu các chế tài trong tuyển dụng, sử dụng lao động qua đào tạo của doanh nghiệp; Nhiều doanh nghiệp chỉ muốn tuyển lao động phổ thông, không qua đào tạo nghề nghiệp; Doanh nghiệp chưa cung cấp nhu cầu nhân lực lao động hàng năm cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động và GDNN theo quy định của Bộ luật Lao động, Luật Giáo dục nghề nghiệp, nên trên thực tế các cơ sở GDNN vẫn chưa thực sự đào tạo theo sát với nhu cầu của doanh nghiệp; Doanh nghiệp còn thiếu thông tin về cơ chế, chính sách, cơ chế lợi ích khi tham gia đào tạo nghề nghiệp; Nhiều cơ sở GDNN chưa thiết lập được bộ phận chuyên quan hệ với doanh nghiệp để tạo sự chủ động trong mối quan hệ cung cầu lao đông qua đào tạo nghề nghiệp; Một số địa phương chưa tích cực trong việc chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở GDNN thuộc quyền tăng cường gắn kết với doanh nghiệp; Một số chương trình hợp tác đã ký kết giữa nhà trường với doanh nghiệp, nhà nước với doanh nghiệp chưa có nhiều hoạt động, chưa tìm ra được cơ chế hoạt động hiệu quả.
 
Ông Nguyễn Hồng Minh - Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.
 
Vậy Bộ LĐTBXH nói chung và Tổng cục GDNN nói riêng đã có những giải pháp gì để thúc đẩy việc gắn kết GDNN với doanh nghiệp, thưa ông? 
 
Ban Cán sự Đảng Bộ LĐTBXH đã ban hành Nghị quyết số 617-NQ/BCSĐ ngày 28/12/2018 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng GDNN đến năm 2021 và định hướng đến 2030, trong đó đã đề ra giải pháp về tăng cường gắn kết GDNN với thị trường lao động và việc làm bền vững. Tập trung vào nâng cao chất lượng hoạt động dự báo ngắn hạn, trung hạn và dài hạn về nhu cầu nguồn nhân lực, nhu cầu việc làm và nhu cầu đào tạo theo lĩnh vực, ngành nghề, cấp trình độ đào tạo; hình thành cơ sở dữ liệu về cung cầu thị trường lao động. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách gắn kết GDNN với doanh nghiệp, nhất là các chính sách đối với doanh nghiệp, khi tham gia GDNN trên cơ sở lợi ích và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Đồng thời, phát huy vai trò của các đơn vị sử dụng lao động, người sử dụng lao động, hiệp hội nghề nghiệp trong đổi mới, nâng cao chất lượng GDNN; Hình thành mối quan hệ chặt chẽ giữa cơ sở GDNN và các trung tâm dịch vụ việc làm, sàn giao dịch việc làm, hội chợ việc làm nhằm hỗ trợ người học tìm việc làm sau tốt nghiệp; Chú trọng phát triển tinh thần khởi nghiệp trong giáo dục nghề nghiệp. Đặc biệt, thí điểm thành lập các hội đồng kỹ năng ngành trong một số lĩnh vực ưu tiên; thiết lập cơ chế 3 bên: Nhà nước, nhà trường và nhà doanh nghiệp trong phát triển kỹ năng nghề nghiệp; xây dựng mô hình hợp tác công tư (PPP) trong lĩnh vực GDNN để khai thác mọi nguồn lực xã hội vào hoạt động GDNN.
 
Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức về vai trò quan trọng của doanh nghiệp trong việc bảo đảm và nâng cao chất lượng GDNN; Đổi mới mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo và phương pháp đào tạo theo hướng đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp; Xây dựng các chương trình phối hợp công tác với các đơn vị có liên quan, các tập đoàn, doanh nghiệp lớn; Thí điểm hỗ trợ gắn kết GDNN với thị trường lao động, việc làm bền vững; Tăng cường hợp tác với các đối tác quốc tế trong hoạt động gắn kết GDNN với thị trường lao động.
 
 3 nhóm giải pháp đột phá để phát triển GDNN là:
- Chuẩn hóa các điều kiện bảo đảm chất lượng, nhất là các điều kiện về chương trình, về nhà giáo, cán bộ quản lý; về cơ sở vật chất, thiết bị phù hợp với đặc thù Việt Nam và tiếp cận các chuẩn khu vực ASEAN-4 và các nước phát triển trong nhóm G20; 
- Gắn kết GDNN với thị trường lao động, việc làm bền vững; tăng cường sự tham gia của hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trong hoạt động GDNN; 
- Trao quyền tự chủ cho các cơ sở GDNN gắn với trách nhiệm giải trình, cơ chế đánh giá độc lập, sự kiểm soát của Nhà nước, giám sát của xã hội.
 

 


Châu Anh/GĐTE


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.