Thái Nguyên: Kết quả bước đầu trong phòng, chống mại dâm 6 tháng đầu năm 2018

17:32:58 10/08/2018

Theo số liệu thống kê, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 1.536 cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện. Trong đó có 968 cơ sở lưu trú; 361 nhà hàng karaoke và cơ sở xông hơi, massage; 207 loại hình khác như cà phê giải khát, cắt tóc gội đầu thư giãn... với gần 3.000 nhân viên làm việc trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ. 
Tình hình tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh tuy đã giảm so với những năm trước nhưng vẫn còn tiềm ẩn phức tạp. Hiện trên địa bàn có trên 73 cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện dễ dẫn đến phát sinh tệ nạn mại dâm, tập trung vào các cơ sở kinh doanh lưu trú, dịch vụ massage và karaoke; phương thức thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt, sử dụng mạng Internet, điện thoại di động để điều hành, gây rất nhiều khó khăn cho công tác phát hiện, đấu tranh, triệt phá. Đáng chú ý là còn tiềm ẩn đường dây “gái gọi” tổ chức môi giới, dẫn dắt mại dâm (MD) mà cả đối tượng môi giới và người bán dâm đều còn rất trẻ, trong độ tuổi vị thành niên, thậm chí có người bán dâm còn đang là học sinh, sinh viên tập trung ở các địa bàn thành phố Thái nguyên, TP. Sông Công, thị xã Phổ Yên và huyện Đại Từ. Số người bán dâm trên địa bàn tỉnh có hồ sơ quản lý 6 tháng đầu năm 2018 là 21 người. Ước tính có khoảng gần 50 người nghi hoạt động mại dâm trá hình; có 2 địa bàn phức tạp về tệ nạn MD.
 
Giải pháp phòng, chống MD và kết quả ghi nhận
 
Ngay từ đầu năm, Sở LĐTBXH đã xây dựng Kế hoạch phòng, chống MD năm 2018. Theo đó, Sở đã triển khai nhiều hoạt động, như:
 
Xây dựng văn bản hành lang pháp lý
 
Sở LĐTBXH đã tham mưu với UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành 178 về phòng, chống tệ nạn MD. Bên cạnh đó, Sở LĐTBXH cũng ban hành 3 văn bản liên quan đến công tác phòng, chống MD. Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh ban hành Kế hoạch về việc triển khai mô hình “Hỗ trợ nhằm đảm bảo quyền của người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn MD” năm 2018; Đội trưởng Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh ban hành Quyết định về việc kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống MD tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ; Xây dựng các kế hoạch, công văn phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác phòng chống tệ nạn MD trên địa bàn tỉnh. Các sở, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã cũng đã căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để ban hành các kế hoạch, công văn triển khai thực hiện công tác phòng, chống MD.
 
               Tập huấn nâng cao năng lực Đội kiểm tra liên ngành 178 về phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Thái Nguyên.
 
 
Đẩy mạnh tập huấn, tuyên truyền
 
6 tháng đầu năm 2018, các sở, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh và Phòng LĐTBXH các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với các cấp triển khai công tác tập huấn, tuyên truyền phòng, chống mại dâm nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. 
 
Toàn tỉnh đã tổ chức 55 lớp tập huấn, tuyên truyền phòng, chống MD lồng ghép với công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, phổ biến pháp luật…, thu hút trên 2.500 lượt người tham dự; Cấp phát: 55 pa nô, băng zôn; 11.200 tờ rơi, phát hành 6.650 cuốn Thông tin phụ nữ Việt Nam và bản tin phụ nữ Thái Nguyên với chuyên đề: Hướng dẫn thực hiện cuộc vận động “Xây dựng  gia đình 5 không, 3 sạch”; viết tin, bài về những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống MD. Các đơn vị đã tích cực triển khai công tác tuyên truyền phòng, chống MD như Công an tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội. 
 
Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính 
 
Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính cũng được chú trọng. Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng công an đã tổ chức kiểm tra 500 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, massage, karaoke…, qua kiểm tra phát hiện và ra quyết định xử phạt hành chính 12 cơ sở vi phạm quy định về phòng, chống MD, thu 52.050.000 đồng nộp kho bạc nhà nước.
 
Quyết liệt đấu tranh, triệt phá, truy tố, xét xử tội phạm 
 
6 tháng đầu năm, lực lượng Công an đã đấu tranh, triệt phá bắt giữ 8 vụ, 66 đối tượng liên quan đến hoạt động MD; khởi tố 8 vụ, 9 bị can về chứa, môi giới MD, kết thúc điều tra chuyển Viện Kiểm sát đề nghị truy tố 9 vụ, 10 bị can, đang phân loại giải quyết 4 vụ, 15 đối tượng; xử phạt hành chính 42 đối tượng MD, bán dâm, xét xử 10 vụ tội MD với 10 bị cáo; tội môi giới MD mới thụ lý 4 vụ với 7 bị cáo. 
 
Tập trung xây dựng mô hình phòng, chống MD
 
Năm 2018, Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh đã triển khai kế hoạch xây dựng 1 mô hình “Hỗ trợ nhằm đảm bảo quyền của người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn MD” tại phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên. Theo đó, Chi cục đã tập huấn các quy định của pháp luật về phòng, chống MD; xây dựng phiếu điều tra, khảo sát người lao động làm việc tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ; tổ chức hoạt động tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội cho các ban, ngành, đoàn thể và người dân trên địa bàn phường, cấp phát tờ rơi, treo panô tuyên truyền tại cộng đồng. Hỗ trợ về chính sách, pháp luật nhằm đảm bảo quyền của người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn MD; can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm các bệnh xã hội và HIV/AIDS, xây dựng địa bàn lành mạnh không có tệ nạn MD.
 
Các cấp Hội liên hiệp phụ nữ: Tiếp tục duy trì hoạt động các mô hình về phòng, chống tội phạm, phòng, chống MD và tệ nạn xã hội như: Câu lạc bộ “Gia đình 5 không, 3 sạch”, “Gia đình không có tội phạm và mắc các tệ nạn xã hội”, “Chi hội phụ nữ không có chồng, con nghiện ma túy và vi phạm pháp luật”, Câu lạc bộ “Nữ chủ nhà trọ”, “Nữ thanh niên nói không với tệ nạn xã hội”; mô hình “Hỗ trợ phụ nữ phòng, chống bạo lực gia đình”… Hoạt động của các mô hình đã phát huy được hiệu quả trong công tác tuyên truyền các kiến thức, kỹ năng cho các thành viên, đồng thời tạo sự gắn kết giữa hội viên với tổ chức Hội, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.
 
Chú trọng công tác  xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, MD
 
Sở LĐTBXH, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh và UBMT Tổ quốc tỉnh phối hợp chỉ đạo công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn xã hội gắn với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị và thực hiện các nội dung xây dựng xã, phường theo Nghị quyết liên tịch số 01/2005, 01/2008. 6 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh có 7/180 xã, phường phát sinh có tệ nạn MD.
 
Công tác phòng chống MD là việc làm khó khăn vì tính chất tinh vi, xảo quyệt của một bộ phận người “siêng ăn nhác làm” có rất nhiều thủ đoạn để đối phó. Vì vậy, công cuộc đấu tranh bài trừ tệ nạn MD cũng phải hết sức kiên trì, bền bỉ. Với những nỗ lực và sự vào cuộc quyết liệt của các sở, ngành, đoàn thể, các cấp chính quyền, chúng ta hy vọng công tác phòng, chống MD trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẽ thu được kết quả, đạt được mục tiêu đề ra đó là: Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác phòng, chống MD; giảm thiểu tác hại của hoạt động MD đối với đời sống xã hội và giảm tội phạm liên quan đến MD.
 
     

Lê Đức Hạnh/GĐTE


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.