Tập huấn nghiệp vụ công tác vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới

16:51:55 14/09/2018

Ngày 14/9/2018, tại Nhà khách Người có công, 169 Hai Bà Trưng, Quận 3, TP.HCM, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ - Bộ LĐTBXH và Vụ Bình đẳng giới – Bộ LĐTBXH cùng tổ chức lớp Tập huấn nghiệp vụ công tác vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới.Tham dự buổi tập huấn có bà Nguyễn Thị Hà – Thứ trưởng Bộ LĐTBXH, ông Trịnh Minh Chí – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ , Phó Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ - Bộ LĐTBXH cùng đại diện lãnh đạo đơn vị, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ đơn vị và các cán bộ làm công tác vì sự tiến bộ phụ nữ.
 


Toàn cảnh lớp tập huấn.

 
Thời gian vừa qua, các đơn vị thuộc Bộ LĐTBXH đã triển khai các hoạt động bình đẳng giới và vị sự tiến bộ phụ nữ, bước đầu đã lồng ghép có hiệu quả với hoạt động chuyên môn của đơn vị. Các đơn vị đã chủ động nghiên cứu, xây dựng kế hoạch hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ của đơn vị theo sát các nhóm chỉ tiêu đối với ngành LĐTBXH và đề xuất được các giải pháp khả thi. Việc tuyên truyền, phổ biến nội dung về bình đẳng giới và vị sự tiến bộ phụ nữ với đội ngũ lãnh đạo đơn vị và công chức, viên chức được thực hiện thường xuyên thông qua việc phối hợp với các lớp tập huấn chuyên môn, phát tờ rơi.
 
Về cơ bản, các hoạt động bình đẳng và vì sự tiến bộ phụ nữ của các đơn vị đã bám sát kế hoạch hoạt động, được thực hiện tương đối toàn diện. Công tác vì sự tiến bộ phụ nữ của Bộ LĐTBXH trong năm đã từng bước được nâng lên, góp phần khẳng định cũng như nâng cao vị trí, vai trò của người phụ nữ trong công việc, gia đình và xã hội.
 
Tuy nhiên, công tác vì sự tiến bộ phụ nữ ở một số đơn vị chưa được triển khai thường xuyên và toàn diện. Bản thân công chức, viên chức nữ chưa tự tạo được vị trí vững chắc trong quản lý, trong chuyên môn.
 
Để nâng cao hiệu quả công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ của các đơn vị, cần tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tập huấn để lãnh đạo đơn vị và đội ngũ công chức, viên chức, người lao động nhận thức rõ hơn về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ.
 
Trên cơ sở đó, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ - Bộ LĐTBXH quyế định tổ chức lớp Tập huấn nghiệp vụ công tác vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới với mục đích cung cấp thêm các thông tin liên quan đến công tác vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới; bổ sung các kỹ năng, kiến thức để giúp đội ngũ công chức, viên chức làm công tác vì sự tiến bộ phụ nữ của các đơn vị tự tin hơn trong quá trình xây dựng, triển khai các hoạt động tại đơn vị; đồng thời nâng cao nhận thức của lãnh đạo các đơn vị, tang cường chỉ đạo về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong toàn bộ các đơn vị thuộc Bộ.
 

 
Bà Nguyễn Thị Hà – Thứ trưởng Bộ LĐTBXH phát biểu tại buổi tập huấn.
 
Phát biểu tại buổi tập huấn, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Thị Hà cho biết: Công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ của Việt Nam trong những năm qua cơ bản đã đạt. Chính phủ và địa phương cũng đặt chỉ tiêu cần có nữ lãnh đạo Bộ. Bộ LĐTBXH có truyền thống có nhiều thời kỳ Bộ trưởng là nữ, thường xuyên có Thứ trưởng là nữ, đã làm lãnh đạo các địa phương lớn, quan trọng. Ở các Cục, Vụ cũng có 40/205 chị em hàm vụ trưởng, vụ phó trong tổng số lãnh đạo của Bộ (20%), mặc dù thấp hơn ở địa phương (24%). Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã tham mưu đặt ra chỉ tiêu đơn vị nào cũng có lãnh đạo nữ. Trong nhiều văn bản của Đảng đã đặt ra chỉ tiêu về chị em phụ nữ, bình đẳng giới. Hầu như đoàn đại biểu nào dự Đại hội XII đều có ưu tiên nữ - trước khi vấn đề dân tộc, trẻ, nên lãnh đạo hàm Thứ trưởng, Phó ban đảng thì đều có nữ. Chúng ta thấy có nhiều ví dụ lãnh đạo là nữ ở các cơ quan Trung ương, địa phương. So với Đại hội XI đã thay đổi, đã có ưu tiên quan tâm cho nữ vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Đó là sự chuyển đổi, thay đổi về nhận thức cơ bản. 
 
Tuy nhiên, công tác truyền thông với đối tượng nữ chưa bình đẳng, vẫn còn định kiến giới, gắn phụ nữ trong vai trò nội trợ, gia đình, một số chương trình truyền hình đã thay đổi nhưng vẫn chưa thấy rõ vai trò của chị em trong công tác tham chính, lao động, việc làm. Hệ thống chính sách từng bước được hoàn thiện, nhưng chưa đáp ứng hết các yêu cầu tiêu chuẩn quốc tế, vẫn còn thiếu các số liệu phân tách cụ thể về giới để làm căn cứ xây dựng chính sách. Một vấn đề nữa mà chị em có thể thấy, đó là cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu một số nơi chưa thực sự quan tâm đầy đủ trong việc phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, quy hoạch chị em phụ nữ. Chỉ số quy hoạch của Bộ LĐTBXH là 33% - chị em còn có thể phấn đấu. Bản thân chị em vẫn còn hạn chế về khả năng nỗ lực học tập. Tiến tới bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ không chỉ là việc của chị em mà còn cần sự chung tay của nam giới, lãnh đạo, đồng nghiệp, người chồng ở gia đình. 
 

 
Các cán bộ làm công tác vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới chụp ảnh lưu niệm
Hội thảo thảo luận hai nội dung chính:

Phiên 1: Tập huấn nghiệp vụ công tác vì sự tiến bộ phụ nữ.

Phiên 2: Thực hành kỹ năng xây dựng kế hoạch hành động vì sự tiến bộ phụ nữ trong các đơn vị. Thu thập và sử dụng số liệu thống kê giới trong lĩnh vực lao động và xã hội.

Lê Mạnh/GĐ&TE


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.