Sở LĐTBXH TP. Hà Nội: Tập huấn công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới năm 2018

16:39:21 15/05/2018

Ngày 23/4/2018, Sở LĐTBXH TP Hà Nội tổ chức lớp tập huấn công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em và công tác bình đẳng giới cho hơn 200 cán bộ văn hóa xã hội các xã, thị trấn tại 9 quận, huyện: Thanh Xuân, Hà Đông, Chương Mỹ, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Thanh Oai, Phú Xuyên, Thường Tín, Quận Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm. 
Lớp tập huấn là dịp để các cán bộ giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, qua đó tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, xây dựng kế hoạch xã, phường phù hợp với trẻ em, lồng ghép với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đồng thời, thông qua lớp tập huấn, các học viên được tiếp cận với các kiến thức, kỹ năng thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, từ đó làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại địa phương.
 
 Các học viên đã được hướng dẫn một số nội dung cơ bản về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em như: Các vấn đề chung về trẻ em; Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Phương pháp truyền thông bảo vệ trẻ em như phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, phòng tránh trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt... Các học viên cũng được quán triệt chủ trương của Đảng, các chính sách, chương trình, đề án của Nhà nước về công tác bình đẳng giới; cung cấp thông tin về tình hình công tác bình đẳng giới hiện nay; những thành tựu và thách thức trong thực hiện bình đẳng giới ở nước ta, vấn đề giới trong các lĩnh vực chính trị, lao động việc làm, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, văn hóa thông tin và gia đình; định hướng công tác bình đẳng giới đối với các địa phương đến năm 2020. Lớp tập huấn Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số; công nghệ số - thông tin và tri thức lành mạnh, an toàn cho trẻ em phát triển; sử dụng mạng xã hội vì cuộc sống an toàn, lành mạnh của trẻ em; lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động; gọi Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 để tố cáo mọi hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em trên môi trường mạng; mùa hè không còn trẻ em đuối nước; mùa hè an toàn, lành mạnh cho mọi trẻ em Hà Nội. Bên cạnh đó, được triển khai Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 04/04/2017 của UBND thành phố về thực hiện đề án phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 12/3/2018 của UBND thành phố về "Triển khai thực hiện công tác Bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ trên địa bàn thành phố năm 2018". Một số kỹ năng hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) và bình đẳng giới như: tham mưu xây dựng và triển khai chương trình công tác VSTBPN hằng năm; công tác truyền thông, tập huấn; công tác cán bộ nữ; công tác kiểm tra... Công tác thực hiện quyền trẻ em có thể được hiểu là sự vận động và kêu gọi sự tham gia rộng rãi của các tầng lớp nhân dân, của toàn xã hội nhằm thực hiện quyền của trẻ em; mở rộng sự tham gia của các chủ thể xã hội với nhiều phương thức để vừa phát huy tiềm năng trí tuệ, vật chất của các tổ chức, cá nhân và xã hội nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

 


Quỳnh Lưu/GĐTE


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.