Quảng Ninh: Hoàn thành Đề án hỗ trợ người có công về nhà ở

11:48:42 11/01/2016

Việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh là chính sách mang ý nghĩa thiết thực và đầy tính nhân, bởi vậy đã tạo thành phong trào lan tỏa trong xã hội, được các cấp chính quyền, địa phương tích cực triển khai và sự ủng hộ, đóng góp của cả cộng đồng.
Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 về “Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở”, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo quyết liệt các sở ngành, địa phương, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tập trung huy động mọi nguồn lực để tổ chức thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh, quyết tâm hoàn thành trước ngày 30/6/2015, cơ bản đảm bảo tất cả những người có công có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh đều có nhà ở vững chắc, an toàn lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

 UBND tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo để triển khai thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh và chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các Sở, ngành và UBND các địa phương khẩn trương phổ biến, tuyên truyền chính sách và rà soát, tổng hợp thống kê số hộ gia đình người có công với cách mạng cần được hỗ trợ về nhà ở đảm bảo theo quy định. Sở Xây dựng (cơ quan Thường trực BCĐ tỉnh) đã thiết kế một số mẫu nhà ở và công bố trên Cổng Thông tin điện tử của Sở để các địa phương tuyên truyền cho các hộ gia đình người có công tham khảo, lựa chọn. Sở Tài chính tổ chức hướng dẫn việc lập dự toán, cấp phát, thanh quyết toán kinh phí và tham mưu, đề xuất việc cấp phát kinh phí cho các địa phương.

UBND tỉnh đã ban hành các quyết định về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và kế hoạch triển khai Đề án nói trên, theo đó, tổng số hộ gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ nhà ở là: 5.173 hộ (gồm 2.621 hộ xây mới và 2.552 hộ sửa chữa) với tổng kinh phí thực hiện là gần 158,6 tỷ đồng (ngân sách Trung ương 123,2 tỷ đồng; ngân sách tỉnh 33,5 tỷ đồng; ngân sách cấp huyện 1,9 tỷ đồng). Tổng số hộ người có công được hỗ trợ nhà ở tăng so với quyết định phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở được UBND tỉnh ban hành tháng 8/2013 là 74 hộ (23 hộ xây mới và 51 hộ sửa chữa), phần kinh phí tăng thêm hơn 1,9 tỷ đồng được chi từ ngân sách cấp huyện.

Trong quá trình triển khai Đề án, một số hộ gia đình thuộc diện được hỗ trợ nhưng vì nhiều lý do số hộ thực tế có nhu cầu hỗ trợ nhà ở trên địa bàn tỉnh đến nay là: 4.927 hộ (gồm 2.556 hộ xây mới và 2.371 hộ sửa chữa). So với Đề án đã được phê duyệt điều chỉnh giảm 246 hộ (giảm 65 hộ xây mới và 189 hộ sữa chữa). Tổng kinh phí ngân sách đã hỗ trợ cho các hộ gia đình là: 149,6 tỷ đồng (ngân sách trung ương: 119,7 tỷ đồng; ngân sách tỉnh: 29,9 tỷ đồng); ngoài ra UBND các địa phương còn hỗ trợ thêm 124 triệu đồng và hàng trăm ngày công. Tổng mức đầu tư nhà ở của cả Đề án (từ ngân sách và đầu tư xã hội) ước tính trên 750 tỷ đồng.

Sau gần 2 năm triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến nay toàn tỉnh đã hoàn thành xong việc hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công theo đúng kế hoạch và là một trong số các địa phương có số lượng lớn nhà cần được hỗ trợ (4.927 hộ) nhưng hoàn thành đầu tiên trên cả nước. Việc triển khai hỗ trợ đảm bảo nghiêm túc, đúng đối tượng, điều kiện, kết quả xây dựng, sửa chữa nhà ở của người có công tại các địa phương đảm bảo theo quy định: Nhà ở sau khi được hỗ trợ đảm bảo tiêu chí "3 cứng", diện tích nhà ở đa số trên 30m2 (mức quy định là 24m2), chất lượng đảm bảo; hồ sơ giải ngân và hoàn công đảm bảo theo hướng dẫn của tỉnh. Nhiều hộ gia đình người có công được sự chung tay của gia đình, dòng họ và cộng đồng đã xây dựng lại nhà ở khang trang, to đẹp hơn với kinh phí lớn hơn nhiều so với kinh phí được hỗ trợ (ở các địa phương: Đông Triều, Uông Bí, Hạ Long, Cẩm Phả, Quảng Yên…).

Tới thăm các hộ gia đình được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng ở Quảng Ninh, chúng tôi cảm nhận được niềm hân hoan, phấn khởi của các thành viên trong gia đình, trong những ngôi nhà mới luôn ngập tràn niềm vui, ấm áp nghĩa tình.


Theo molisa.gov.vn


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.