Quảng Ninh - Vun đắp mái ấm người có công

14:32:18 04/01/2016

Chăm lo đời sống người có công với Cách mạng vừa là nhiệm vụ chính trị quan trọng, vừa thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái”, truyền thống “uống nước nhớ nguồn” cao đẹp của dân tộc Việt Nam. Sau gần hai năm triển khai thực hiện, Quảng Ninh đã hoàn thành hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình người có công với Cách mạng trên địa bàn theo đúng kế hoạch, bảo đảm yêu cầu chất lượng.Công trình xây mới nhà ở cho người có công ở TX Quảng Yên, Quảng Ninh.


Những năm qua, việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về ưu đãi đối với người có công luôn được tỉnh Quảng Ninh quan tâm, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả, bảo đảm đúng đối tượng, đúng chế độ, kịp thời theo đúng quy định. Xác định chăm sóc người có công là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, công tác sửa chữa, xây mới nhà ở cho gia đình người có công đã được UBND tỉnh quan tâm.

Theo kết quả rà soát, toàn tỉnh có khoảng 97.000 trường hợp được xác nhận và hưởng chính sách của Nhà nước. Ngay từ năm 1996, triển khai Quyết định số 118/TTg của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh đã hỗ trợ cho 3.122 người có công với Cách mạng với số tiền 20,302 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 312 nhà tình nghĩa. Giai đoạn 2009 - 2010, thực hiện chương trình hỗ trợ cho hộ nghèo về nhà ở theo chủ trương chung của Nhà nước, tỉnh đã hỗ trợ cho 3.616 hộ nghèo về nhà ở. Trong đó, 81 hộ nghèo có công với Cách mạng được hỗ trợ về nhà ở với kinh phí trên 2 tỷ đồng… Trong 2 năm 2011 - 2012, tỉnh cũng đã huy động hơn 11 tỷ đồng từ nguồn quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” để sửa chữa và xây mới 382 ngôi nhà cho các hộ gia đình người có công, với mức hỗ trợ 20 triệu đồng/nhà sửa chữa, 40 triệu đồng/nhà xây mới.

Tuy vậy, thống kê cho thấy, đến tháng 12/2014, trên địa bàn vẫn còn 5.173 hộ gia đình người có công cần được hỗ trợ để sửa chữa hoặc xây dựng lại. Đồng nghĩa với việc, cần tới 150 tỷ đồng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách. Xác định, hỗ trợ người có công là một nhiệm vụ chính trị cần tập trung thực hiện, một lần nữa thôi thúc Quảng Ninh tập trung mọi nguồn lực nhằm mang lại những mái ấm khang trang cho các hộ còn lại. Tháng 5/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, UBND tỉnh Quảng Ninh đã tiếp tục chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở LĐ-TBXH chủ trì, phối hợp với các địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ các nguồn lực để cơ bản bảo đảm tất cả người có công với Cách mạng thuộc diện khó khăn đều có nhà ở vững chắc, an toàn. Ban chỉ đạo triển khai Đề án hỗ trợ của tỉnh cũng được thành lập. Theo đó, Sở Xây dựng (cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh) đã thiết kế một số mẫu nhà ở và công bố trên Cổng TTĐT của Sở để các hộ tham khảo, lựa chọn. Sở Tài chính được giao nhiệm vụ tổ chức hướng dẫn việc lập dự toán, cấp phát, thanh quyết toán kinh phí và tham mưu, đề xuất việc cấp phát kinh phí cho các địa phương. Về phía địa phương, quá trình triển khai đã tích cực hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các hộ gia đình xây dựng, sửa chữa nhà ở; chủ động báo cáo, đề xuất Ban chỉ đạo tỉnh hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để kịp thời triển khai. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo được sự đồng thuận cao trong triển khai thực hiện.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt và triển khai đồng bộ, đến thời điểm này, toàn tỉnh đã hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với Cách mạng với tổng số 4.926 hộ được hỗ trợ (gồm 2.556 hộ được xây mới và 2.370 hộ sửa chữa). Tổng mức đầu tư hỗ trợ nhà ở các đề án ước tính trên 750 tỷ đồng (Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ trực tiếp gần 150 tỷ đồng, kinh phí đối ứng của các hộ gia đình trên 600 tỷ đồng). Các mẫu nhà sau hỗ trợ đều bảo đảm tiêu chí “3 cứng”, diện tích nhà trên 30m2 (vượt mức quy định 6m2), có thể chịu đựng tác động của lũ lụt, sạt lở. Với kết quả này, Quảng Ninh được đánh giá là một trong số các địa phương tiêu biểu của cả nước hoàn thành sớm việc hỗ trợ nhà ở đối với người có công.

Đa dạng các giải pháp huy động nguồn lực


Mặc dù là địa phương hoàn thành sớm Đề án hỗ trợ nhà ở đối với người có công với Cách mạng, tuy nhiên quá trình triển khai thực hiện Quảng Ninh cũng gặp phải không ít khó khăn. Với số lượng người có công lớn, nhà ở của các hộ gia đình lại được xây dựng từ lâu, đến thời điểm triển khai hỗ trợ đều đã hư hỏng, xuống cấp trầm trọng. Số lượng nhà xây mới vì thế cũng tăng vọt, gây không ít khó khăn trong việc cân đối ngân sách. Trong khi đó, nhiều hộ gia đình chính sách không có khả năng huy động kinh phí tự xây dựng, hoàn toàn phải trông chờ kinh phí hỗ trợ; nhiều hộ gia đình vướng mắc về đất đai, quy hoạch… gây không ít trở ngại đối với mục tiêu hoàn thành đúng thời hạn. Tuy vậy, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, quyết tâm cao của chính quyền cùng sự linh hoạt trong huy động các nguồn lực, niềm vui đã đến sớm hơn với các hộ gia đình chính sách.

Theo đó, ngoài ngân sách từ Trung ương và ngân sách tự cân đối, tỉnh đã chủ động huy động nguồn lực tài chính từ xã hội, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân; đồng thời, tận dụng các nguồn lực tài chính từ nước ngoài, kiều bào. Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” được đẩy mạnh trong quần chúng nhân dân cũng tạo cơ sở cho việc huy động nguồn kinh phí hỗ trợ. Nhiều mô hình huy động và sử dụng tài chính hiệu quả cho công tác chăm sóc người có công được nhân rộng, phổ biến. Các quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tại địa phương và của các tổ chức cũng được đa dạng hóa. Tỉnh cũng ban hành nhiều chính sách khuyến khích xây dựng quỹ, đồng thời chú trọng công tác quản lý, sử dụng quỹ minh bạch, đúng mục đích và hiệu quả.

Ngoài hỗ trợ của tỉnh, các địa phương cũng chủ động, linh hoạt thu hút các nguồn lực, vận động các tập thể, cá nhân hảo tâm gây dựng quỹ của địa phương để hỗ trợ cho các gia đình người có công trên địa bàn. Theo đại diện lãnh đạo Sở LĐ-TBXH tỉnh, sở dĩ việc triển khai thực hiện Đề án được tiến hành suôn sẻ và nhanh chóng hoàn tất, nhờ sự chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ của Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh, cùng sự hưởng ứng của UBMTTQ, các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn. Đề án thực sự tạo nên một tiếng vang rất lớn, tạo được đồng thuận của nhân dân.


Theo molisa.gov.vn


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.