Phát huy hiệu quả “Phòng ngừa tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp” từ chính sách Bảo hiểm TNLĐ - BNN và hỗ trợ từ Quỹ

11:17:32 10/02/2020

Hằng năm, Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN) dành tối đa 10% nguồn thu để hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về TNLĐ, BNN. Quỹ cũng bổ sung thêm các nội dung chi hỗ trợ hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị TNLĐ, BNN khi trở lại làm việc. Đồng thời hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về TNLĐ, BNN.Có thể nói, Quỹ Bảo hiểm TNLĐ, BNN có vai trò như “bà đỡ” của người lao động (NLĐ) và doanh nghiệp (DN) khi thực hiện trách nhiệm với người bị TNLĐ, BNN … Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với TS. Hà Tất Thắng - Cục trưởng Cục An toàn lao động về hiệu quả phòng ngừa TNLĐ,_BNN từ chính sách Bảo hiểm TNLĐ, BNN và hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm TNLĐ, BNN. 
 
 
TS. Hà Tất Thắng - Cục trưởng Cục An toàn lao động.
 
Thưa Cục trưởng, vì sao trước đây các nội dung của bảo hiểm TNLĐ, BNN nằm trong Luật  Bảo hiểm xã hội (BHXH), giờ lại được quy định trong Luật An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ)?
 
TS. Hà Tất Thắng: Trước đây, các nội dung của bảo hiểm TNLĐ, BNN nằm trong Luật BHXH, tuy nhiên, do chỉ thực hiện những chế độ trợ cấp TNLĐ, BNN sau khi người lao động đã điều trị ổn định thương tật, còn việc chi trả cho các chế độ trợ cấp phương tiện trợ giúp sinh hoạt; dụng cụ chỉnh hình, trợ cấp phục vụ, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật hầu như rất ít; chưa thực hiện chế độ khen thưởng…; chưa có cơ chế tái đầu tư để phòng ngừa TNLĐ, BNN nên chưa hỗ trợ hiệu quả trong việc chia sẻ rủi ro với doanh nghiệp khi xảy ra TNLĐ. Chính vì vậy, để tăng cường khả năng phòng ngừa TNLĐ, BNN được hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN, đồng thời để đảm bảo tính đồng bộ, tránh có sự tản mạn quy định về ATVSLĐ tại nhiều văn bản pháp luật khác nhau, Luật ATVSLĐ có quy định về chế độ bảo hiểm TNLĐ, BNN từ Luật BHXH sang Luật ATVSLĐ, nhưng việc thu, chi và quản lý Quỹ vẫn do cơ quan BHXH thực hiện.
 
Xin Cục trưởng cho biết cụ thể hơn về các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về TNLĐ, BNN được quy định trong Quỹ Bảo hiểm TNLĐ, BNN?
 
TS. Hà Tất Thắng: Hằng năm, Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN dành tối đa 10% nguồn thu để hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về TNLĐ, BNN. Các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về TNLĐ, BNN được hỗ trợ bao gồm: Khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp; Phục hồi chức năng lao động; Điều tra lại các vụ TNLĐ, BNN theo yêu cầu của cơ quan bảo hiểm xã hội; Huấn luyện về ATVSLĐ cho người tham gia bảo hiểm TNLĐ, BNN. Đặc biệt, phạm vi điều chỉnh của Luật ATVSLĐ đã mở rộng đối tượng đóng, hưởng chế độ TNLĐ, BNN phù hợp với đối tượng đóng bảo hiểm xã hội cho cả đối tượng NLĐ không có hợp đồng lao động, người lao động dưới 15 tuổi, kể cả lao động đã nghỉ hưu… Bên cạnh đó, chi phí quản lý đối với bảo hiểm TNLĐ, BNN cũng được bổ sung góp phần quản lý hiệu quả hơn các chính sách, qui định về bảo hiểm TNLĐ, BNN nói chung, công tác phòng ngừa nói riêng. Đây là một ưu điểm vượt trội của các chế độ, chính sách về bảo hiểm TNLĐ, BNN của Nhà nước. Bộ LĐTBXH đang nghiên cứu để năm 2021 trình Chính phủ ban hành Nghị định Bảo hiểm TNLĐ tự nguyện cho khu vực không có hợp đồng lao động với trên 60% lực lượng lao động, hơn 34 triệu lao động.

 
Quỹ Bảo hiểm BHTN, BNN có vai trò như “bà đỡ” của người lao động và doanh nghiệp. 
 
Để chủ động phòng ngừa, giảm thiểu TNLĐ, BNN và thực hiện tốt hơn chính sách bảo hiểm TNLĐ, BNN bắt buộc, chúng ta cần tập trung vào các hoạt động gì, thưa ông?
 
TS. Hà Tất Thắng: Mục đích chính của Luật ATVSLĐ là mở rộng đối tượng sang cả khu vực lao động không có hợp đồng lao động, chuyển mạnh từ bị động giải quyết hậu quả sang chủ động phòng ngừa, giảm thiểu TNLĐ, BNN.
 
Để thực hiện tốt hơn chính sách bảo hiểm TNLĐ, BNN bắt buộc, các cấp, ngành cần tích cực sử dụng hiệu quả tối đa 10% từ nguồn thu Bảo hiểm TNLĐ,  BNN hàng năm (500 tỷ mỗi năm), nguồn chi phí quản lý đối với bảo hiểm TNLĐ, BNN để hỗ trợ cho các DN, NLĐ trong cả nước phòng ngừa TNLĐ, BNN; Mở rộng nội dung hỗ trợ, nâng mức bồi thường trợ cấp; Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm TNLĐ, BNN sang khu vực không có quan hệ lao động. 
 
Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc, thực hiện chế độ, chính sách TNLĐ, BNN tại các đơn vị sử dụng lao động, các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến giải quyết đóng, hưởng chế độ TNLĐ, BNN, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm, đảm bảo quyền lợi của NLĐ.
 
Bộ LĐTBXH cũng đã xây dựng dự thảo trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định 37/2016/NĐ-CP theo hướng: Bỏ bớt thủ tục hành chính; quy định rõ hơn, thuận lợi hơn mức hỗ trợ (cao hơn); quy trình xác định đối tượng được hưởng nhanh hơn, chính xác hơn, quy trình thực hiện thuận lợi hơn, nhằm hỗ trợ DN thực hiện tốt hoạt động phòng ngừa, giảm TNLĐ, BNN. Cụ thể:
 
Một là: Khám, chữa bệnh nghề nghiệp. Hiện nay, DN rất ngại, thậm chí trốn khám phát hiện BNN cho NLĐ vì việc khám này rất tốn kém so với khám sức khỏe bình thường. Khi phát hiện ra BNN, DN lại phải tốn kém rất nhiều chi phí chữa bệnh cho NLĐ. Bên cạnh đó, sẽ phải cải thiện điều kiện lao động, môi trường lao động. Chính vì lý do đó nên quy định hỗ trợ khám, chữa bệnh nghề nghiệp là giúp DN giảm chi phí nhưng vẫn đảm bảo được quyền lợi, chế độ cho NLĐ.
 
Hai là: Phục hồi chức năng cho NLĐ. Khi NLĐ không may bị TNLĐ, bị suy giảm chức năng của các bộ phận cơ thể, NLĐ khó làm được công việc bình thường, dễ bị sa thải, mất việc làm. Quy định hỗ trợ DN phục hồi chức năng cho NLĐ là rất nhân văn, vừa giúp DN giảm chi phí phục hồi, giúp NLĐ phục hồi chức năng có thể tiếp tục làm công việc phù hợp, có thu nhập nuôi sống bản thân và gia đình. Đặc biệt, giúp NLĐ trong DN yên tâm công tác, gắn bó với DN.
 
Ba là: Điều tra lại các vụ TNLĐ, BNN theo đề nghị của cơ quan BHXH. Trước đây chưa có quy định này, khi Đoàn điều tra TNLĐ đưa ra kết luận điều tra, có trường hợp BHXH không đồng tình, nên có thể gây thiệt hại cho DN, nhất là chế độ chính sách không thực hiện được, ảnh hưởng đến quyền lợi của NLĐ và Quỹ TNLĐ, BNN nhưng khó tổ chức điều tra lại vì chưa có quy định của pháp luật nên không có kinh phí cho hoạt động này. Vì vậy, quy định này sẽ giải quyết được dứt điểm vướng mắc nêu trên.
 
Bốn là: Hỗ trợ huấn luyện về ATVSLĐ cho 5/6 nhóm đối tượng. Đây là hoạt động rất quan trọng trong phòng ngừa TNLĐ, BNN. Bởi vì khi NLĐ được huấn luyện ATVSLĐ theo đúng các quy định của Luật ATVSLĐ, Nghị định 44/2016/NĐ-CP và huấn luyện các giải pháp làm việc an toàn tại DN, cơ sở sản xuất , họ sẽ hiểu các rủi ro, biết cách phòng tránh nguy cơ có thể xảy ra TNLĐ, BNN với họ. Biết bảo vệ mình và đồng đội xung quanh, đem lại hạnh phúc cho gia đình của họ khi không xảy ra TNLĐ, BNN. Tránh được TNLĐ, BNN là tránh được mất đi sức khỏe, tính mạng; giảm chi phí, thiệt hại cho DN; đem lại niềm tin vào Đảng, nhà nước, cơ quan, doanh nghiệp, hạnh phúc cho bản thân, gia đình, góp phần phát huy hiệu quả của Quỹ Bảo hiểm TNLĐ-BNN.
 
Nghị định thay thế Nghị định số 37/2016/NĐ-CP đã trình Chính phủ ban hành. Với hành lang pháp lý ngày càng hoàn thiện, chính sách bảo hiểm TNLĐ, BNN sẽ ngày càng phát huy hiệu quả, bảo vệ sức khỏe, tính mạng NLĐ, hỗ trợ DN  tiết kiệm chi phí, góp phần đảm bảo an toàn, trật tự, phát triển xã hội.
 
Trân trọng cảm ơn ông!

Thảo Vân (thực hiện)/TC GĐ&TE


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.