Ninh Thuận nỗ lực giảm nghèo bền vững

20:56:48 06/12/2018

Là một địa phương còn nhiều khó khăn ở khu vực Nam Trung Bộ, trong những năm qua, tỉnh Ninh Thuận đã có nhiều nỗ lực trong việc thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, không ngừng nâng cao đời sống hộ nghèo với nhiều cách làm thiết thực và hiệu quả.Vượt chỉ tiêu giảm nghèo
 
Bà Đặng Thị Phấn, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Ninh Thuận cho biết: Một trong những định hướng lớn và mới trong công tác giảm nghèo năm 2017 cũng như toàn giai đoạn 2016-2020 của tỉnh là huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình giảm nghèo từ các nguồn xã hội hóa, cộng đồng và doanh nghiệp; thường xuyên tổ chức, kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổ chức sơ kết và báo cáo kết quả kịp thời; tập trung giảm nghèo có trọng tâm trọng điểm ở các hộ thiếu hụt các chiều tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; vận động xã hội giúp tạo việc làm, hỗ trợ các chương trình về nhà, hỗ trợ bò giống sinh sản,… để giúp hộ nghèo có điều kiện thoát nghèo bền vững.
 
 
Ninh Thuận đã có nhiều chính sách hỗ trợ sinh kế giúp hộ nghèo có điều kiện thoát nghèo bền vững
 
Bên cạnh đó, việc quản lý sử dụng các nguồn vốn giảm nghèo đảm bảo tính công khai, dân chủ, có sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý Nhà nước; các tổ chức đoàn thể và nhân dân. Năm 2017, bằng nguồn kinh phí đầu tư cho Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo là 47,5 tỷ đồng, tỉnh đã tập trung hỗ trợ đầu tư hệ thống hạ tầng thiết yếu tại các huyện nghèo, xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, như: giao thông liên xã, nông thôn; hệ thống kênh mương nội đồng và các công trình thủy lợi, trường học, trạm y tế; đồng thời đẩy mạnh phát triển các thành phần kinh tế, vận động và thu hút các nguồn vốn ODA, NGO đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, giải quyết việc làm, tăng cường và nâng cao năng lực sản xuất, hỗ trợ thực hiện xóa đói, giảm nghèo cho người dân, đặc biệt là vùng miền núi, dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn nhằm tăng cường năng lực cho người dân trong phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững.
 
Một trong những chính sách được Ninh Thuận tập trung ưu tiên là việc hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo. Năm 2017, doanh số cho vay hộ nghèo toàn tỉnh đạt trên 90 tỷ đồng với 3.639 hộ nghèo được vay vốn; doanh số cho vay hộ cận nghèo đạt 116,5 tỷ đồng với 4.785 hộ vay vốn. Nguồn vốn vay ưu đãi này đã giúp cho nhiều hộ thoát nghèo, hầu hết hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, đầu tư vào chăn nuôi, sản xuất, buôn bán nhỏ… tăng thu nhập cho gia đình, ổn định cuộc sống. Ngoài các chương trình tín dụng ưu đãi đã được Chính phủ quan tâm đầu tư, các chương trình tín dụng ưu đãi về an sinh xã hội cũng đã được tỉnh quan tâm triển khai thực hiện như cho vay học sinh, sinh viên, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở...
 
Đặc biệt, Ninh Thuận rất chú trọng việc xây dựng các mô hình giảm nghèo và đã mang lại hiệu quả thiết thực, trong đó đã thực hiện 6 mô hình trình diễn chủ yếu tập trung vào những cây, con giống thế mạnh tại địa phương; tiếp tục triển khai 10 mô hình chăn nuôi bò sinh sản vùng khô hạn, đối tượng là hộ nghèo, người dân tộc thiểu số miền núi với 314 hộ tham gia. Các mô hình giảm nghèo góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập của các hộ tham gia dự án và có một số vốn khi dự án kết thúc để hộ nghèo thoát nghèo bền vững và nhân rộng mô hình đặc thù trên toàn tỉnh.
 
 
Mô hình trồng ngô góp phần giảm nghèo bền vững ở huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận
 
Ngoài ra, các chính sách về nhà ở; đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài có thời hạn; cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, người cận nghèo cũng được tỉnh quan tâm thực hiện. Trong năm 2017,  tỉnh đã tổ chức đào tạo nghề cho 9.175 lao động, giải quyết việc làm cho 16.532 lao động; xuất khẩu lao động 147 người; hỗ trợ 375 nhà ở cho các hộ với kinh phí 14 tỷ đồng; đồng thời cấp được 190.064 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, người cận nghèo, người dân tộc thiểu số sống vùng khó khăn và người sống vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí 128,8 tỷ đồng (ngân sách tỉnh đã hỗ trợ trên 9,3 tỷ đồng để hỗ trợ 30% mức đóng BHYT cho hộ cận nghèo).
 
Với những giải pháp đồng bộ nêu trên, đến cuối năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đã giảm 2,18%, đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 10,36%, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra (kế hoạch giảm 1,5%), riêng huyện nghèo Bác Ái giảm 5,76% (trong đó xã Phước Đại giảm 6,13%, xã Phước Chính giảm 6,29%).
 
Một số khó khăn và định hướng thời gian tới
 
Tuy nhiên, về cơ bản Ninh Thuận vẫn còn là một tỉnh nghèo so với cả nước, đứng thứ 20 về quy mô giảm nghèo và đứng thứ 43 về tỷ lệ hộ nghèo, thu ngân sách thấp nên thiếu nguồn lực để đầu tư hạ tầng phát triển về dân sinh cũng như hỗ trợ cho vùng nghèo, hộ nghèo giảm nghèo bền vững; đời sống đồng bào ở vùng cao và bà con dân tộc thiểu số còn khó khăn. Các chính sách giảm nghèo thiếu sự bứt phá nên tỷ lệ hộ nghèo còn cao; vẫn còn một bộ phận người dân chưa có ý thức vươn lên, còn trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước nên chưa chủ động vươn lên thoát nghèo.

Để khắc phục những khó khăn, hạn chế này, trong thời gian tới, Ninh Thuận sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ và hiệu quả các chương trình, dự án nhằm đảm bảo giảm nghèo bền vững, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,5%/năm và giảm 4% đối với huyện nghèo, xã khó khăn, đặc biệt khó khăn. Tỉnh sẽ phân công các Sở, ngành là thành viên Ban chỉ đạo tiếp tục hỗ trợ, nhân rộng các mô hình giảm nghèo có hiệu quả, phù hợp với điều kiện của từng vùng. 


Thùy Hương/Tạp chí Gia đình và Trẻ em


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.