Nhiều kết quả tích cực trong công tác giải quyết việc làm ở Nghệ An

11:11:28 20/03/2020

Trong những năm qua, tỉnh Nghệ An đã triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Riêng năm 2019, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho hơn 37,9 nghìn lao động (đạt hơn 100% kế hoạch), trong đó xuất khẩu lao động khoảng 13,7 nghìn người, đạt 101,1% kế hoạch. 
Gắn chặt giữa giáo dục nghề nghiệp với giải quyết việc làm
 
Để tăng cường hiệu quả công tác giải quyết việc làm, Nghệ An Xác đã xác định công tác giáo dục nghề nghiệp (GDNN) gắn với giải quyết việc làm cho người lao động là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Toàn tỉnh hiện có 67 cơ sở GDNN và có đăng ký hoạt động GDNN, trong đó có 03 trường chất lượng cao, 16 trường được lựa chọn ngành nghề trọng điểm, với 13 nghề cấp độ Quốc tế, 11 nghề cấp độ ASEAN, 36 nghề cấp độ Quốc gia. Giai đoạn 2016-2019, toàn tỉnh đã tổ chức đào tạo cho 292.565 lượt người, trong đó trình độ Cao đẳng là 19.784 người, Trung cấp 34.783 người, Sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng cho 237.998 lượt người, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 63% (đào tạo nghề đạt 58,1%).
 
Trong năm 2019, tỉnh đã đẩy mạnh liên kết giữa cơ sở GDNN với các doanh nghiệp thông qua hình thức hợp đồng liên kết đào tạo và tuyển dụng sau đào tạo. Nhờ đó, các doanh nghiệp đã tiếp cận, tìm đến các cơ cở GDNN để tuyển lao động có tay nghề thông qua việc ký kết hợp tác trong việc tuyển sinh, tổ chức đào tạo và giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp. Một số trường tổ chức ngày hội giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên; cam kết giải quyết việc làm cho người học sau tốt nghiệp. Kết quả, năm 2019, số học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp có việc làm, thu nhập ổn định đạt gần 78,6% (riêng học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp đạt trên 90%, tăng 6% so với năm 2018) với mức lương khởi điểm bình quân từ 5,5 - 6 triệu đồng/tháng; một số ngành, nghề từ 12-15 triệu đồng/tháng như nghề: hàn, cơ khí, điện, điện tử, quản trị khách sạn, công nghệ ô tô, kỹ thuật chế biến món ăn, quản trị nhà hàng... 


Năm 2019, toàn tỉnh Nghệ An đã giải quyết việc làm cho hơn 37,9 nghìn lao động. Ảnh: Đức Huy
 
Tăng cường kết nối cung – cầu lao động
 
Để phát huy vai trò cầu nối giữa người lao động với doanh nghiệp, năm 2019, Sở LĐTBXH Nghệ An đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin thị trường lao động, liên kết, tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Trong năm, ngoài 55 phiên giao dịch việc làm cố định và lưu động, Trung tâm đã tổ chức 3 hội chợ việc làm – xuất khẩu lao động, với 635 doanh nghiệp tham gia với 3.200 người lao động được tuyển dụng. Trong năm 2019, Trung tâm đã tư vấn cho 14.000 lượt người lao động, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch năm; tư vấn chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho 15.050 người, đạt 110% kế hoạch, giới thiệu việc làm và cung ứng lao động trong nước cho 4.450 người. Ngoài ra, Trung tâm còn tổ chức tư vấn kỹ năng tìm kiếm việc làm, phỏng vấn tuyển dụng cho người lao động với mục đích hỗ trợ người lao động ổn định tâm lý, nắm bắt và hoàn thiện các kỹ năng, giúp người lao động trả lời thành công các cuộc phỏng vấn tuyển dụng lao động của các đơn vị tuyển dụng.
 
Tháng 10/2019, lần đầu tiên Nghệ An cũng đã tổ chức phiên giao dịch việc làm có sự tham gia của các doanh nghiệp tuyển chọn lao động trong nước và đi làm việc theo hợp đồng có thời hạn ở ngoài nước. Tại đây, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Nghệ An trực tiếp tư vấn, phỏng vấn tuyển chọn lao động. Còn người lao động đã hoàn thành chương trình theo hợp đồng EPS, thực tập sinh theo chương trình IM Japan lại được cung cấp thông tin về lĩnh vực việc làm trong nước để chọn lựa các công việc phù hợp. 


 Tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả kết nối thông tin cung - cầu lao động trong năm 2020. Ảnh: Văn Quý
 
Một số khó khăn và định hướng năm 2020
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giải quyết việc làm cho người lao động ở Nghệ An vẫn còn một số khó khăn như: Năng lực đào tạo của một số cơ sở GDNN chưa đáp ứng được yêu cầu, nhất là những nghề đòi hỏi công nghệ cao như: Cơ điện tử, Lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp, Điện tử công nghiệp, Công nghệ thông tin... Học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường còn yếu về ngoại ngữ, kỹ năng mềm và tinh thần khởi nghiệp; một số lao động có việc làm nhưng chưa đúng với ngành, nghề đã được đào tạo. Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ, sức cạnh tranh chưa mạnh, hoạt động không hiệu quả nên khả năng thu hút lao động kỹ thuật không nhiều…
 
Nhằm khắc phục những hạn chế này, phấn đấu giải quyết việc làm mới cho khoảng 38,1 nghìn lao động (trong đó xuất khẩu lao động 13,7 nghìn người, làm việc trong nước 24,4 nghìn người), năm 2020, Nghệ An sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về vị trí, vai trò của GDNN gắn với giải quyết việc làm, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, sự đồng thuận trong hành động để huy động sự tham gia của toàn xã hội và sự đồng hành của doanh nghiệp. Cùng với đó là hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động để cập nhật, cung cấp kịp thời, dự báo chính xác nhu cầu sử dụng lao động theo ngành nghề, cấp trình độ đào tạo, vị trí việc làm... Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Dịch vụ việc làm, Sàn giao dịch việc làm của tỉnh để kết nối thông tin cung - cầu lao động giữa cơ sở đào tạo với cơ quan quản lý nhà nước; doanh nghiệp sử dụng lao động và người lao động. Tỉnh cũng sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách thu hút đầu tư và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án sản xuất kinh doanh trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo; quan tâm các dự án sử dụng nhiều lao động kỹ thuật; chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế và lao động nông thôn để tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động...
 

 


An Nhiên/GĐTE


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.