Nâng cao nhận thức về phòng, chống mua bán người: Việt Nam có nhiều tiến bộ

17:28:27 10/08/2018

Theo ông David Knight, Trưởng Phái đoàn Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), Việt Nam đã có nhiều tiến bộ trong việc nâng cao nhận thức về nạn nô lệ hiện đại và mua bán người (MBN) cũng như cung cấp những hỗ trợ cho nạn nhân bị mua bán. 
Quả thực, trong những năm qua, công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về đã được đạt nhiều kết quả tích cực như: hệ thống văn bản quy phạm pháp luật cơ bản đồng bộ, có tính khả thi, tạo khung pháp lý thuận lợi để thực hiện công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về hòa nhập cộng đồng. Các bộ, ngành liên quan đã xây dựng các quy trình, quy chuẩn rõ ràng về công tác xác minh, tiếp nhận, bảo vệ nạn nhân bị mua bán trong nước và mua bán ra nước ngoài, các chính sách, chế độ cụ thể để hỗ trợ nạn nhân hòa nhập cộng đồng cũng được quy định rõ ràng; Cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả các giải pháp, chính sách và các Chương trình mục tiêu quốc gia như: Bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giảm nghèo, giải quyết việc làm và tiếp nhận hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về hòa nhập cộng đồng, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn sự phát sinh, phát triển của tội phạm MBN. 
 
Công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân có sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, đoàn thể; nạn nhân bị mua bán trở về có điều kiện tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ xã hội, qua đó, giúp nạn nhân có điều kiện ổn định cuộc sống, tái hòa nhập tốt với cộng đồng. Nhiều địa phương đã xây dựng được mạng lưới cộng tác viên tại cấp huyện, cấp xã thực hiện công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân hòa nhập cộng đồng, thông qua đó, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội ở địa phương. 
 

Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Trung Quốc phối hợp giúp đỡ nạn nhân trở về (Ảnh: Báo Quảng Ninh). 
 
Về năng lực, chuyên môn của đội ngũ cán bộ tham gia thực hiện Đề án các cấp được nâng lên như kỹ năng tiếp cận, tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng và hạn chế tái bị mua bán; đồng thời công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân ngoài cộng đồng cũng được đẩy mạnh, khuyến khích được các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, góp phần đạt mục tiêu, yêu cầu của Đề án đặt ra.
 
Thực tế các mô hình hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về đã và đang triển khai tại cộng đồng cho thấy, đã có nhiều hình thức hỗ trợ nạn nhân phù hợp, đặc biệt, các mô hình Nhóm tự lực đã đem lại hiệu quả cho nạn nhân và cần thiết được tăng cường trong thời gian tới.
 
Tuy nhiên, Việt Nam vẫn còn rất nhiều việc cần làm. Cụ thể, theo ông David Knight, vẫn còn những khoảng cách giữa cấp tỉnh và huyện trong việc đảm bảo nguồn lực về con người, tài chính, công cụ để xác định và bảo vệ nạn nhân bị mua bán và xúc tiến điều tra, truy tố những kẻ phạm tội liên quan đến MBN. “Còn nhiều điều cần làm để không chỉ bảo vệ công dân Việt Nam khỏi những rủi ro của MBN mà còn để bảo vệ những công dân ở nước thứ ba tại Việt Nam - những người là nạn nhân bị mua bán hay trong tình trạng dễ bị tổn thương”, ông David Knight nói. 
 
Xác định được những hạn chế trong công tác phòng chống MBN, mới đây, tại một hội thảo do Bộ LĐTBXH tổ chức, ông Nguyễn Xuân Lập (Cục trưởng Cục phòng, chống tệ nạn xã hội) cho biết: Nguyên nhân của những hạn chế là do nhận thức của người dân chưa thật sự đầy đủ, chưa thấy được sự nguy hiểm của loại tội phạm này và còn nhiều mặc cảm nên nhiều nạn nhân chưa tự giác khai báo, cung cấp thông tin về các đối tượng nghi vấn phạm tội buôn bán phụ nữ, trẻ em. Ngoài ra, mức hỗ trợ khó khăn ban đầu còn thấp (chỉ có 01 triệu đồng/người) chưa đảm bảo cuộc sống của nạn nhân khi về địa phương hòa nhập cộng đồng.
 
Để nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trong thời gian tới, theo ông Nguyễn Xuân Lập, cần tập trung thực hiện một số giải pháp sau:
 
Một là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cộng đồng các khu dân cư tự giác chấp hành pháp luật, tích cực tham gia công tác phòng, chống tội phạm về phòng, tránh MBN; Cung cấp các kiến thức, kỹ năng cho người lao động trước khi đi làm ăn xa, hoặc xuất khẩu lao động và các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; Coi trọng công tác xây dựng mô hình chuyên sâu, mô hình lồng ghép trong phòng, chống MBN.
 

Đối thoại về công tác phòng, chống BMN nhân Ngày thế giới phòng chống MBN 30/7 (Ảnh: Nguyễn Chiến/TTXVN). 
 
Hai là: Tăng cường sự phối hợp của các ban, ngành trong công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.
 
Ba là: Tăng cường công tác thông tin truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về chương trình phòng, chống MBN, tình hình tội phạm MBN, về công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về; tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như tọa đàm, trao đổi, trực tiếp nói chuyện chuyên đề tại các nhà trường, khu dân cư... để công tác phòng, ngừa tạo được sự chuyển biến và trách nhiệm ngay trong từng hộ gia đình;
 
Bốn là: Đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về; trao đổi kinh nghiệm, xây dựng cơ chế trao đổi thông tin liên lạc giữa các cơ quan chức năng để phối hợp kịp thời và chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu công việc; xây dựng mạng lưới phối hợp thực hiện công tác phòng ngừa, tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về từ cấp cơ sở.
 
Năm là: Xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan, đồng bộ, có tính khả thi, tạo khung pháp lý thuận lợi cho công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về hòa nhập cộng đồng. 
 
 

Đông Bắc/GĐTE


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.