Một số giải pháp nhằm thực thi hiệu quả Luật ATVSLĐ

21:08:52 27/02/2016

Luật ATVSLĐ đã được Quốc hội thông qua ngày 25/6/2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016. Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, sự gia tăng về số lượng doanh nghiệp cũng như kỹ thuật công nghệ mới, việc triển khai Luật ATVSLĐ đang gặp phải một số khó khăn, thách thức.Đó là nhận định của các đại biểu tham dự Hội thảo Tham vấn chuyên gia về thực thi Luật ATVSLĐ tổ chức ngày 25/2 tại Hà Nội. 
 
 
 
Hội thảo bàn giải pháp nhằm thực thi hiệu quả Luật ATVSLĐ. Ảnh: TV
 
Chính sách lớn đảm bảo sức khỏe và điều kiện làm việc cho người lao động
 
Công tác ATVSLĐ luôn là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước. Những năm qua, Đảng, nhà nước, Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo công tác ATVSLĐ. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về ATVSLĐ đã được triển khai tích cực. Sự tham gia tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội góp phần nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động đối với công tác này. Bên cạnh đó, các tổ chức quốc tế cũng luôn quan tâm, ủng hộ và hợp tác nhằm trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ tích cực hiệu quả cho việc thực hiện công tác ATVSLĐ tại Việt Nam…
 
Sau hơn 20 năm thi hành, các quy định về ATVSLĐ của Bộ luật Lao động cơ bản đã đi vào cuộc sống, góp phần đảm bảo an toàn, sức khỏe người lao động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện làm việc.  
 
Luật ATVSLĐ được thông qua mới đây đã thể chế hóa mục tiêu, quan điểm, định hướng xây dựng đất nước của Đảng về đảm bảo an toàn và sức khỏe người lao động trong quá trình lao động sản xuất. Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu sơ lược về thuận lợi, khó khăn, thách thức và khuyến nghị triển khai Luật hiệu quả tại Hội thảo Tham vấn chuyên gia về thực thi hiệu quả Luật ATVSLĐ (ngày 25/2 tại Hà Nội), ông Vũ Như Văn, chuyên gia độc lập cho biết: việc triển khai Luật ATVSLĐ hiện đang gặp các thách thức sau: Tình trạng chồng chéo, trùng lặp các quy định về ATVSLĐ trong các văn bản pháp luật. Thực tế, một doanh nghiệp phải chấp hành các quy định của nhiều luật và các văn bản quy phạm pháp luật về ATVSLĐ khác nhau; Bộ máy tổ chức làm công tác ATVSLĐ hiện chưa theo kịp sự phát triển của các doanh nghiệp; Hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về ATVSLĐ chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu trong việc nâng cao nhận thức của người lao động, người sử dụng lao động và xã hội… Hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn chưa thống nhất, có sự chồng chéo trong quản lý và hoạt động; Một số doanh nghiệp, người sử dụng lao động chưa thực sự quan tâm tới việc triển khai công tác ATVSLĐ, ý thức chấp hành pháp luật về ATVSLĐ kém… Bên cạnh đó, người lao động mới chuyển từ khu vực nông nghiệp sang công nghiệp chưa quen với tác phong công nghiệp và bị hạn chế về kỷ luật lao động, điều kiện đảm bảo về ATVSLĐ nên chưa hiểu đầy đủ về các mối nguy hiểm cần đề phòng. 
 
Bày tỏ quan điểm từ phía Thanh tra lao động, Thanh tra Bộ LĐTBXH cho biết: Công tác thanh tra, kiểm tra gặp nhiều khó khăn. Toàn ngành Thanh tra lao động hiện có 471 người làm công tác thanh tra, trong đó, số cán bộ làm công tác thanh tra chính sách lao động và ATVSLĐ chỉ đạt 1/3. Do đó, số lượng thanh tra viên về ATVSLĐ quá ít so với số lượng các doanh nghiệp trên cả nước và đặc biệt so với đối tượng không có quan hệ lao động như hiện nay. Bên cạnh đó, các cấp huyện, xã chưa có bộ máy được đào tạo, trang bị kiến thức kỹ năng để thực hiện các nhiệm vụ theo luật quy định. 
 
Đại diện Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, VCCI, đại diện các địa phương và doanh nghiệp cũng bày tỏ nhũng khó khăn, thách thức trong quá trình triển khai Luật ATVSLĐ. 
 
 
Chưa nhận thức rõ về ATVSLĐ khiến tai nạn lao động ngày càng tăng. Ảnh: Lê Tiên
 
Làm gì để triển khai Luật hiệu quả? 
 
Để triển khai Luật ATVSLĐ hiệu quả, theo các đại biểu tham dự Hội thảo, cần xây dựng và ban hành đồng bộ các Nghị định và Thông tư hướng dẫn Luật khả thi trước 1/7/2016 để thống nhất triển khai, áp dụng; Quy định cụ thể các điều kiện thành lập các tổ chức làm dịch vụ huấn luyện ATVSLĐ, kiểm định kỹ thuật ATLĐ và quan trắc môi trường lao động; Cần mở rộng hoạt động truyền thông về ATVSLĐ; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng các phần mềm về thống kê, báo cáo tai nạn lao động và thực hiện các chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; triển khai công tác ATVSLĐ tại các cơ sở không có quan hệ lao động, nghiên cứu xây dựng một số mô hình điển hình tốt về ATVSLĐ trong khu vực không có quan hệ lao động; Đẩy mạnh việc xây dựng và đưa vào hoạt động hệ thống quản lý ATVSLĐ; Đối với hoạt động thanh tra, kiểm tra: Bổ sung lực lượng thanh tra viên có chuyên môn kỹ thuật, tăng cường hoạt động tư vấn về ATVSLĐ… Cần có các giải pháp để huy động nguồn lực toàn xã hội tham gia công tác tuyên truyền và thực hiện Luật ATVSLĐ…
 
Ông Đặng Văn Khánh, Trưởng phòng Bảo hộ lao động, Ban Quan hệ lao động, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất: Cần tăng cường năng lực cho các cán bộ công đoàn; Phát huy vai trò, đề cao trách nhiệm của các tổ chức hiệp hội, UBND cấp xã, huyện; Tuyên truyền tới tất cả người lao động về ATVSLĐ, nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động khu vực không có quan hệ lao động; Hỗ trợ, khuyến khích, đầu tư trở lại cho doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định về ATVSLĐ, phân loại doanh nghiệp theo nguy cơ, tính chất lao động để quy định mức đóng vào Quỹ Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Châu Anh/Tạp chí Gia đình và Trẻ em


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.