Không bỏ lại ai phía sau và hành động của Việt Nam

15:50:12 18/10/2015

Diễn đàn giảm nghèo “Không bỏ lại ai phía sau và hành động của Việt Nam” được tổ chức ngày 15/10 tại Hà Nội, nhằm kỷ niệm Ngày Quốc tế Xóa đói giảm nghèo (IDEP) và Ngày Vì người nghèo Việt Nam (17/10). Diễn đàn do Bộ LĐTBXH và Liên hợp quốc đồng chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân tộc và Đại sứ quán Ai - len tổ chức.
 
Đoàn chủ tịch tại Diễn đàn.
 
Tham dự Diễn đàn có các thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững; đại diện các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, đại diện các đối tác phát triển trong nhóm công tác giảm nghèo và dân tộc thiểu số, các tổ chức phi chính phủ và các cơ quan thông tấn TW và Hà Nội. 
 
Trong hai thập kỷ qua, Việt Nam đã giảm tỷ lệ nghèo từ 58,1% năm 1993 xuống dưới 10%. Tuy nhiên, Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc đảm bảo tính bền vưng của kết quả đã đạt được và tiếp tục giảm nghèo ở những vùng miền, nơi mà tình trạng nghèo đói vẫn còn dai dẳng. 
 
Một bộ phận dân cư thu nhập và đời sống ở sát ngưỡng nghèo và chỉ cần gặp cú sốc, bất kể là thiên tai, kinh tế hay bệnh tật, đều khiến họ quay trở lại nghèo đói. Các nhóm dân tộc thiểu số có tốc độ giảm nghèo chậm hơn. Tỷ lệ nghèo ở đồng bào dân tộc thiểu số cao gấp 3,5 lần so với tỷ lệ trung bình của cả nước. Trong khi đó, do kết quả của quá trình đô thị hóa nhanh, các dạng nghèo đô thị mới đã xuất hiện trong các nhóm dân di cư và lao động trong khu vực phi chính thức. 
 
Tại Diễn đàn, hai quyết định quan trọng đối với giảm nghèo bền vững của Thủ tướng được giới thiệu: Quyết định phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các các mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015; và Quyết định phê duyệt Đề án tổng thể “Chuyển đổi phương páp tiếp cận do lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020”. 
 
Phát biểu tại Diễn đàn, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Phạm Thị Hải Chuyền cho biết: Việt Nam là một quốc gia ở châu Á tiên phong áp dụng và thực hiện phương pháp tiếp cận đo lường nghèo đa chiều. Đề án nhằm mục đích nâng cao hơn nữa khả năng tiếp cận của người dân về các dịch vụ xã hội cơ bản, nhất là về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, vệ sinh, thông tin, đồng thời phân loại đối tượng hộ nghèo để có các giải pháp hỗ trợ phù hợp. Bà Phạm Thị Hải Chuyền khẳng định: “Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 sẽ đẩy mạnh phân cấp trao quyền cho cơ sở, cộng đồng, tăng cường sự tham gia, giám sát của người dân cả trước, trong và sau quá trình thực hiện”. 
 
Tiến sĩ Pratibha Mehta, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc và Đại diện thường trú Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam hoan nghênh hai quyết định quan trọng của Chính phủ Việt Nam trong việc ưu tiên đẩy nhanh tiến độ thực hiện Mục tiêu thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số và hướng tới hiện thực hóa Các mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam. 
 

 
Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Phạm Thị Hải Chuyền khẳng định: “Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 sẽ đẩy mạnh phân cấp trao quyền cho cơ sở, cộng đồng, tăng cường sự tham gia, giám sát của người dân cả trước, trong và sau quá trình thực hiện”.
 
Tiến sĩ Pratibha Mehta cho biết, chủ đề của Ngày Quốc tế Xóa đói giảm nghèo năm nay là “Xây dựng tương lai bền vững: chung tay chấm dứt nghèo đói và phân biệt đối xử”. Chủ đề năm nay nhấn mạnh tăng cường vai trò chủ động của người dân và tính đáp ứng, phù hợp của chính sách. Bà nói: “Cần đảm bảo quá trình thiết kế hài hòa các chương trình mục tiêu quốc gia hướng tới trao quyền cho cộng đồng và cổ súy tinh thần tự lực tự cường của người dân, nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội cho phát triển cộng đồng và giảm nghèo bền vững”. 
 
Phát biểu tại Diễn đàn, Thứ trưởng Sơn Phước Hoan, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nói: “Quyết định được ban hành đã thể chế hóa các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số, tạo cơ chế theo dõi, đánh giá và tăng hiệu quả phối hợp tốt hơn các nguồn lực thực hiện các chương trình và chiến lược quốc gia hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số”. 
 
Ông cho biết, Ủy ban Dân tộc sẽ khẩn trương xây dựng và ban hành Kế hoạch tổng thể thực hiện quyết định, đồng thời hỗ trợ kỹ thuật cho các địa phương nhanh chóng thực hiện thể chế hóa các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số vào trong các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 của quốc gia và từng bộ, ngành, địa phương. 
 
Tại Diễn đàn, bà Cait Moran, Đại sứu nước Cộng hòa Ai-len nói: “Giảm nghèo trong các cộng đồng dân tộc thiểu số luôn là ưu tiên và trọng tâm của chương trình Ai-len với chính phủ Việt Nam, từ khi chúng tôi bắt đầu chương trình hợp tác song phương đầu tiên năm 2007”. Bà cũng chia sẻ công việc của Nhóm công tác Giảm nghèo Dân tộc thiểu số do Ai-len và Liên hợp quốc đồng chủ trì, đặc biệt trong việc đối thoại với chính phủ về các vấn đề liên quan đến dân tộc thiểu số. 
 
Theo báo cáo “Kết quả 15 năm thực hiện Mục tiêu thiên niên kỷ ở Việt Nam” được Chính phủ và Liên hợp quốc công bố ngày 21/9, khoảng 43 triệu người đã thoát khỏi nghèo đói trong giai đoạn 1993-2008 nhờ những chính sách đúng đắn và hiệu quả của Chính phủ. Trong giai đoạn này, tỷ lệ nghèo chung theo chuẩn quốc tế đã giảm từ 58,1% xuống còn 14,5%, đưa hàng triệu người thoát khỏi đói nghèo. Trong các giai đoạn tiếp theo, tỷ lệ nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2011-2015 đã giảm từ 14,2% năm 2010 xuống còn 8,4% năm 2014. Khoảng cách nghèo trên toàn quốc cũng được cải thiện, mức sống của những người rất nghèo cũng được nâng cao. 
 
Vân Nhi/Tạp chí Gia đình và Trẻ em 

  

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.