Khánh Hòa với công tác giảm nghèo

15:57:29 14/09/2017

Thời gian qua, tỉnh Khánh Hòa đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Khánh Hòa cũng là tỉnh đã hỗ trợ cả về nhà ở, đất sản xuất và sinh kế cho hộ nghèo. Vì vậy, công tác an sinh xã hội đã đạt nhiều kết quả khả quan.

Hỗ trợ bò cho hộ nghèo ở tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: KT


Hơn 2.000 tỷ đồng thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững

Trong buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ LĐTBXHvề công tác giảm nghèo của tỉnh,Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Duy Bắc cho biết,mặc dùnhững năm gần đây, tình hình thu ngân sách của tỉnh gặp nhiều khó khăn, tác động lớn đến hoạt động đầu tư nói chung và nguồn lực để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia nói riêng, nhưngtỉnh luôn xem công tác giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Năm 2016, tỉnh Khánh Hòa đã huy động được hơn 2.000 tỷ đồng thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững. Qua kết quả rà soát hộ nghèo cuối năm 2016, toàn tỉnh còn hơn 21.000 hộ nghèo(chiếm 7,44% tổng số hộ và giảm 2,24% so với đầu năm.)

Song song với việc ban hành nhiều chính sách và dành nguồn lực để thực hiện chương trình giảm nghèo một cách hiệu quả (hỗ trợ đào tạo nghề, cho người nghèo vay vốn, hỗ trợ dịp Tết Nguyên đán…),năm 2016,tỉnh Khánh Hòa đã cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 83.000 người nghèo với kinh phí 53,5 tỷ đồng,gần 49.000 người cận nghèo được hỗ trợ mức đóng mua thẻ bảo hiểm y tế; gần 5.000 học sinh, sinh viên diện hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn ưu đãi trong giáo dục; hơn 6.800 học sinh được miễn, giảm học phí, chi phí học tập; 72 hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở; hơn 27.000 hộ nghèo được giảm bớt tiền điện; trên 35.000 hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo tiếp cận được vốn vay ưu đãi với gần 700 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững gồm 5 dự án cũng được triển khai một cách sâu rộng. Năm 2016, gần 10 tỷ đồng được dành cho việc đầu tư cơ sở hạ tầng và hỗ trợ phát triển sản xuất tại các xã đặc biệt khó khăn (dự án 2); 6,3 tỷ đồng  cho 710 hộ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo (dự án 3); 100 triệu đồng triển khai các hoạt động truyền thông và giảm nghèo về thông tin (dự án 4) và 350 triệu đồng để tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp xã, theo dự án nâng cao năng lực và giám sát đánh giá (dự án 5).Cán bộ, công nhân viên chức Mặt trận Tổ quốc tỉnh Khánh Hòa ủng hộ Quỹ Vì người nghèo của tỉnh. Ảnh: KT


Hướng phát triển trong thời gian tới

Hiện nay,hạn chế của tỉnh Khánh Hòa trong công tác giảm nghèo là nguồn lực đầu tư cho công tác này còn chưa đáp ứng được nhu cầu do tỉnh thuộc diện tự cân đối ngân sách; đối tượng hộ nghèo chủ yếu rơi vào 2 huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, đây cũng là vùng có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số (tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao xấp xỉ 65%), nên quá trình thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững gặp nhiều khó khăn. Do đó, tỉnh sẽ tập trung giảm nghèo mạnh cho 2 huyện miền núinày. Tỉnh cũngđề nghị Trung ương quan tâm ưu tiên cân đối vốn ngân sách theo tiến độ đối với các nội dung thực hiện từ nguồn vốn Trung ương. Đồng thời, xem xét bổ sung 2 huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh được hưởng các chính sách như các huyện thuộc Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững (Chương trình 30a).
Thời gian tới, tỉnh Khánh Hòa sẽ xem xét lại những chính sách đặc thù về giảm nghèo đã và đang thực hiện, từ đó, đề xuất bổ sung các chính sách mới phù hợp, hiệu quả; các chính sách mới về giảm nghèo phải đảm bảo tính bền vững, đa chiều; đặc biệt chú trọng thực hiện chính sách hỗ trợ cho các huyện nghèo, xã nghèo, tránh đầu tư dàn trải... Theo Sở LĐTBXH tỉnh Khánh Hòa,giai đoạn 2016 - 2020, công tác giảm nghèo được chuyển từ đơn chiều sang đa chiều.Đề án “Giảm nghèo bền vững theo phương pháp tiếp cận đo lường nghèo đa chiều trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020”đề ra mục tiêu, toàn tỉnh giảm trên 21.400 hộ nghèo; đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2%, bình quân mỗi năm giảm từ 1,5% - 2%/năm. Tổng kinh phí thực hiện Đề án dự kiến hơn 2.835 tỷ đồng.
Cũng theo ông Nguyễn Duy Bắc, “Trong giai đoạn 2017 - 2020, tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả các dự án của Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, các chính sách an sinh xã hội, ban hành các chính sách đặc thù hỗ trợ người nghèo, chính sách cho các hộ không có khả năng thoát nghèo… Đặc biệt là tạo cơ chế khuyến khích cho vay theo nhóm hộ, theo dự án vùng và tiểu vùng để từng bước nâng tầm quy mô sản xuất của người nghèo, chuyển dần từ hình thức sản xuất nhỏ lẻ, manh mún sang sản xuất hàng hóa quy mô lớn, gắn liền hoạt động khuyến nông - lâm - ngư với hoạt động tín dụng nhằm nâng cao thu nhập giúp người dân thoát nghèo bền vững”.
Đánh giá về công tác giảm nghèo của tỉnh Khánh Hòa, ông Ngô Trường Thi- Vụ trưởng,Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo (Bộ LĐTBXH) cho rằng, Khánh Hòa đã dành nguồn lực đáng kể cho các chương trình mục tiêu quốc gia, đã triển khai các chính sách chung, cũng như chính sách đặc thù. Đề nghị thời gian tới, tỉnh tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho 2 huyện miền núi và sớm hoàn thiện đề án để hỗ trợ giảm nghèo hiệu quả hơn.


PV (Tổng hợp)


To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.