Kết quả tích cực trong phát triển công tác xã hội tại Ninh Thuận

02:45:35 04/01/2018

Công tác xã hội (CTXH) là một nghề hướng đến việc trợ giúp cho các cá nhân, gia đình, cộng đồng, đặc biệt là các đối tượng xã hội “yếu thế”, giúp họ phát triển khả năng của bản thân, gia đình để tự vươn lên hòa nhập cộng đồng. Qua 6 năm triển khai thực hiện Đề án Phát triển nghề CTXH theo Quyết định số 32/QĐ-TTg ngày 25/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ, Sở LĐTBXH Ninh Thuận đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành triển khai thực hiện các mục theo Đề án và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.Buổi tổ chức truyền thông trực tiếp cho nhom cha/mẹ 20 người về bảo vệ trẻ em ở xã Phước Ninh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. 

 Nhận thức về CTXH được nâng cao

 
Bà Đặng Thị Phấn, Phó Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Ninh Thuận cho biết: Ngay sau khi Đề án 32 có hiệu lực, được sự hướng dẫn và giúp đỡ của Cục Bảo trợ xã hội, tỉnh đã tập trung trọng điểm vào công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về CTXH; Tập trung phổ biến và triển khai các văn bản của Trung ương về phát triển nghề CTXH; Ban hành các văn bản có liên quan theo thẩm quyền của địa phương, nhằm tạo môi trường đồng bộ, thống nhất để phát triển nghề công tác xã hội trên địa bàn. Hằng năm, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Phát triển nghề CTXH; Tổ chức đào tạo, tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ làm CTXH các cấp; Cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng do Bộ LĐTBXH tổ chức; Kiện toàn đội ngũ cộng tác viên tại các xã, phường, thị trấn. Trong 6 năm qua, Sở LĐTBXH đã cử và tạo điều kiện cho 3 công chức đi học lớp Cao học chuyên ngành CTXH; 12 trường hợp học lớp CTXH cấp cao; 7 trường hợp tham gia đào tạo giảng viên nghề CTXH do Bộ LĐTBXH tổ chức; Phối hợp tổ chức đào tạo về chuyên ngành CTXH hệ trung cấp cho 38 học viên của ngành tại các xã, phường, thị trấn và các cơ sở trợ giúp xã hội; Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực, nghiệp vụ CTXH cho trên 1.500 lượt cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên tại cấp huyện, cấp xã và các cơ sở trợ giúp xã hội; Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt danh sách 46 cộng tác viên CTXH làm việc tại các xã, phường, thị trấn được hưởng phụ cấp hàng tháng bằng mức lương tối thiểu chung.
 
Ninh Thuận cũng quan tâm phát triển mạng lưới cung cấp dịch vụ CTXH và mạng lưới nhân viên trong hệ thống trường học, bệnh viện, hệ thống tư pháp… Tỉnh cũng đã thành lập Trung tâm CTXH trên cơ sở Trung tâm Điều dưỡng người có công và bảo trợ xã hội tỉnh. Đến nay, Trung tâm CTXH tỉnh đã cung cấp một số dịch vụ CTXH chuyên biệt cho một số nhóm đối tượng, từng bước thực hiện mục tiêu: NCC đến điều dưỡng, người già không nơi nương tựa, trẻ mồ côi tại Trung tâm, ngoài được chăm sóc, điều dưỡng còn được quan tâm tư vấn, tham vấn để tư tưởng thoải mái hơn; trẻ em, người già được hỗ trợ tâm lý trước những biến cố, từ đó có thể can thiệp kịp thời và đối tượng yếu thế trong cộng đồng sẽ được trợ giúp, tư vấn, hỗ trợ tiếp cận chính sách của Nhà nước từ các nhân viên xã hội hoạt động một cách chuyên nghiệp.

Nhân viên Trung tâm CTXH tỉnh Ninh Thuận chăm sóc cho người già cô đơn tại Trung tâm. Ảnh: Thanh Bình
 
Một số khó khăn
 
Bên cạnh những kết quả nêu trên, trong quá trình triển khai thực hiện Đề án phát triển nghề CTXH, tỉnh Ninh Thuận còn gặp không ít khó khăn như: Nhận thức về nghề CTXH của các ngành, các cấp và người dân còn hạn chế. Các trung tâm liên quan đến CTXH mới được thành lập ở Ngành LĐTBXH chủ yếu thực hiện chức năng quản lý nhà nước, cơ sở vật chất phục vụ cho người khuyết tật, người tâm thần còn thiếu. Do tình hình chung nên biên chế của Trung tâm bị giảm trong khi đó nhiệm vụ tăng thêm, nên mặc dù đã nỗ lực nhưng khối lượng công việc mà nhân viên CTXH của Trung tâm thực hiện thời gian qua so với nhu cầu trong cộng đồng vẫn còn rất hạn chế. Trong khi đó, Sở LĐTBXH đã tham mưu thành lập đội ngũ cộng tác viên CTXH tại xã, phường, thị trấn gồm 17 cộng tác viên, nhưng đội ngũ cộng tác viên chưa đủ về số lượng, công tác trợ giúp chưa chuyên sâu; công tác kết nối, chuyển tuyến còn nhiều hạn chế… 

Định hướng thời gian tới 
 
Cũng theo bà Đặng Thị Phấn, để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ phát triển nghề CTXH, trong thời gian tới, Sở LĐTBXH sẽ tiếp tục công tác đào tạo, bồi dưỡng, trang bị các kiến thức cơ bản về nghề CTXH cũng như các kỹ năng, kiến thức làm việc trực tiếp với các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương tại cộng đồng, cơ sở nuôi dưỡng, hỗ trợ các đối tượng ổn định cuộc sống, thông qua việc cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo CTXH cấp cao, CTXH đối với người bị rối nhiễu tâm trí, người tâm thần, lớp giảng viên Nghề CTXH, các lớp Cao học chuyên ngành CTXH theo Đề án 32 do Bộ LĐTBXH tổ chức; Tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm các mô hình dịch vụ CTXH tại các tỉnh bạn, từ đó vận dụng thực hiện CTXH ở địa phương tốt hơn. 
 
Bên cạnh đó, tỉnh sẽ vận động các nguồn lực, thực hiện tốt hơn Kế hoạch phát triển Đề án nghề CTXH đến năm 2020 do UBND tỉnh ban hành; Tuyên truyền vận động trong các tầng lớp nhân dân để mọi người có ý thức, mạnh dạn lên tiếng trước những hành động bạo lực, xâm hại trong học đường, cộng đồng và gia đình hoặc có thể gọi điện thoại cho đường dây nóng đã được thiết lập tại Trung tâm CTXH tỉnh Ninh Thuận 18007980 để được hỗ trợ, tư vấn, giúp đỡ. Đồng thời, kiện toàn đội ngũ cộng tác viên CTXH tại các xã, phường, thị trấn để làm cầu nối thực hiện các chính sách xã hội, thực hiện chức năng nhiệm vụ của CTXH tốt hơn tại cộng đồng, đặc biệt là trong việc quản lý, trợ giúp, vận động các nguồn lực giúp hộ nghèo, hộ đơn thân nuôi con nhỏ, phát hiện sớm các trường hợp trẻ em có nguy cơ bị xâm hại, bạo lực… 
 
 

Đức Dương/GĐTE


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.