Kết quả 5 năm công tác phòng, chống tệ nạn ma túy ở Lào Cai

17:11:44 05/09/2015

Tính đến ngày 31/5/2014, toàn tỉnh Lào Cai có 4.206 người nghiện có hồ sơ quản lý, trong đó 1.440 người đang được cai nghiện bằng các hình thức, 1.359 người sinh sống tại cộng đồng; 9/9 huyện, thành phố và 127/164 xã, phường, thị trấn có người nghiện ma túy. Trong số người nghiện có hồ sơ quản lý, 76,82% sử dụng heroin, 53,4% sử dụng ma túy bằng đường tiêm chích, 93,6% nằm trong độ tuổi lao động chính của xã hội, 85% số người nghiện không có việc làm ổn định nên đời sống gặp nhiều khó khăn.

Lao động trị liệu của người sau cai tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội Lào Cai.  


Trước tình hình đó, Lào Cai tiếp tục thực hiện đồng bộ cả ba hình thức cai nghiện là: Cai nghiện tập trung tại Trung tâm, cai nghiện tại cộng đồng cấp xã và cai nghiện tại gia đình. Cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm tiếp tục được quan tâm, đầu tư, nâng cấp về cơ sở vật chất với quy mô 1.000 người/đợt cai/2 Trung tâm. Người nghiện ma túy được áp dụng quy trình cai nghiện theo qui định tại Thông tư liên tịch số 41/2010/TTLT/BLĐTBXH-BYT ngày 31/12/2010 của Liên bộ LĐTBXH và Bộ Y tế; đã tiếp nhận, cai nghiện ma túy bắt buộc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội cho 2.184 lượt đối tượng.

Thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính, Nghị định 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Quyết định 2596/QĐ-TTg, ngày 27/12/2013 về việc phê duyệt Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và các văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương, công tác cai nghiện ma túy có nhiều quan điểm đổi mới về nhận thức và hành động: Coi nghiện ma túy là một bệnh mãn tính tái diễn của não bộ; cai nghiện bắt buộc chỉ áp dụng với những người nghiện có hành vi nguy hiểm cho xã hội, đã áp dụng biện pháp giáo dục ở xã, phường mà vẫn còn nghiện. Do đó, năm 2015, UBND tỉnh đã quyết định chuyển đổi Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội thành phố thành Cơ sở xã hội để tiếp nhận những người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định trong thời gian các cơ quan chức năng lập hồ sơ chuyển Tòa án xem xét quyết định đưa đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm. Đồng thời, UBND tỉnh giao cho Sở LĐTBXH tham mưu trong việc chuyển đổi, sắp xếp lại các cơ sở cai nghiện cho phù hợp với chỉ đạo của trung ương và tình hình thực tế ở địa phương.

Hình thức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng được triển khai chủ yếu tại hai địa bàn trọng điểm là TP. Lào Cai và huyện Bát Xát. Qua tổng kết, mô hình cai nghiện dựa vào cộng đồng tại Trung tâm cai nghiện cụm xã vùng cao Mường Hum, Trịnh Tường, huyện Bát Xát và mô hình kết hợp giữa Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội với cơ sở cai nghiện xã, phường và gia đình tại TP. Lào Cai được đánh giá là có hiệu quả. Giai đoạn 2011 – 2015, tỉnh Lào Cai đã thực hiện cai nghiện phục hồi cho 1.533 lượt đối tượng tại gia đình, cộng đồng, góp phần quan trọng vào việc giảm nhanh số lượng người nghiện trên địa bàn. Đặc biệt, hoạt động cai nghiện tại gia đình và cộng đồng đã nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp lãnh đạo chính quyền cơ sở, cộng đồng dân cư và bản thân, gia đình người nghiện ma túy với công tác cai nghiện phục hồi nói riêng, phòng chống ma túy nói chung.

Mô hình xã hội hóa điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone. Lào Cai là một trong những địa phương dẫn đầu triển khai mô hình xã hội hóa điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone, đã huy động các cấp chính quyền, tuyên truyền để người dân đồng thuận, đóng góp sức người, sức của, chung tay cùng giúp đỡ người nghiện ma túy làm lại cuộc đời. Mô hình này là một hướng đi đúng trong việc giảm thiểu tình trạng lây nhiễm HIV trong nhóm người nghiện chích ma túy, giảm chi trên 10 tỷ đồng ngân sách của tỉnh so với cai nghiện tập trung. Triển khai điều trị từ tháng 10/2013 đến nay, Cơ sở xã hội hóa đã điều trị cho 562/300 bệnh nhân, vượt 187,3% so với chỉ tiêu đề ra. Mô hình này đã thu hút sự đồng thuận của nhân dân và được Tổ chức FHI 360 hỗ trợ toàn bộ thuốc methadone. Sau hai năm, UBND tỉnh đã đánh giá mô hình methadone có kết quả tốt và quyết định nhân rộng mô hình thêm 1 cơ sở tại phường Pom Hán, TP. Lào Cai và 6 cơ sở điều trị do Sở Y tế quản lý. Hiện nay, các cơ sở methadone đang điều trị cho 1.304 bệnh nhân.
Theo báo cáo của Lào Cai, từ năm 2011 đến 30/7/2015, toàn tỉnh đã cai nghiện phục hồi cho 5.021 lượt người, đạt 127,5% kế hoạch giai đoạn 5 năm, tăng 857 người so với giai đoạn 2005-2010. Đến nay, 100% số người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh đã được cai nghiện, điều trị bằng nhiều hình thức khác nhau. Quản lý, tư vấn dự phòng tái nghiện cho gần 3.000 lượt đối tượng sau cai nghiện, trong đó có gần 1.000 đối tượng được dạy nghề, vay vốn và giới thiệu việc làm. Duy trì được 57 xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy, mại dâm; 154 xã, phường, thị trấn không có tệ nạn mại dâm; giảm dần số xã, phường trọng điểm; tăng số phường, thị trấn ít tệ nạn ma túy, mại dâm.

Thời gian tới, để tiếp tục nâng cao hiểu quả điều trị, cai nghiện phục hồi cho người nghiện ma túy, các ngành chức năng của tỉnh Lào Cai tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dự phòng và điều trị nghiện nhằm giảm tác hại của nghiện ma túy, kiềm chế sự gia tăng số người nghiện mới, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và nâng cao sức khỏe nhân dân, hỗ trợ người nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Muốn đạt được kết quả như vậy, trước hết, cần nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và cộng đồng về dự phòng và điều trị nghiện. Chỉ tiêu của tỉnh là: Phấn đấu 100% cán bộ, chính quyền các cấp và 80% người dân ở độ tuổi trưởng thành hiểu biết cơ bản về nghiện ma túy, các biện pháp, mô hình dự phòng và điều trị nghiện; tiếp tục tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ y tế xác định tình trạng nghiện ma túy, dự phòng và điều trị nghiện, phấn đấu 90% cán bộ tham gia công tác dự phòng và điều trị nghiện được đào tạo kiến thức cơ bản về điều trị nghiện; 100% cán bộ làm công tác tư vấn về dự phòng và điều trị nghiện được đào tạo và được cấp chứng chỉ; 100% cán bộ y tế công tác tại các cơ sở điều trị nghiện có đầy đủ văn bằng chứng chỉ theo quy định về điều trị nghiện; nâng tỷ lệ số người nghiện được điều trị so với số người nghiện có hồ sơ quản lý từ 60% năm 2015 lên 80% vào năm 2020, trong đó giảm tỷ lệ điều trị nghiện bắt buộc tại Trung tâm từ 20% năm 2015 xuống còn 6% vào năm 2020; tăng tỷ lệ người nghiện hòa nhập cộng đồng, người nghiện đang tham gia điều trị bằng thuốc methadone có việc làm từ 50% năm 2015 lên 70% vào năm 2020.               


Cao Nhất Phiến - Trưởng phòngTuyên truyền, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội


Tags : ma túy

 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.