prev

Họp tổng kết đánh giá giữa kỳ Dự án Quan hệ lao động Việt Nam – ILO (VIE/12/01/USA)

23:29:44 21/07/2015

Chiều ngày 21/7, tại Hà Nội, Bộ LĐ-TBXH phối hợp với Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tổ chức cuộc họp tổng kết đánh giá giữa kỳ Dự án Quan hệ lao động Việt Nam – ILO (VIE/12/01/USA). Tham dự và chỉ đạo cuộc họp có Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH Phạm Minh Huân, đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam, đại diện các Tổ chức quốc tế và một số đơn vị liên quan.Dự án Quan hệ lao động Việt Nam – ILO (VIE/12/01/USA) là Dự án “Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động, cơ chế xác định tiền lương, năng lực và các thể chế thực thi luật pháp lao động ở Việt Nam" được tài trợ bởi Bộ Lao động Hoa Kỳ nhằm phát triển quan hệ lao động tại Việt Nam, giúp người lao động và người sử dụng lao động hưởng lợi từ Bộ Luật Lao động và Luật Công đoàn sửa đổi.

Phát biểu khai mạc cuộc họp, Thứ trưởng Phạm Minh Huân cho biết, đây là cuộc họp ba bên nhằm chia sẻ những phát hiện ban đầu của đợt đánh giá độc lập giữa kỳ Dự án Quan hệ lao động Việt Nam – ILO, tổng kết các công việc đã làm được đồng thời xác định phương hướng thực hiện Dự án giai đoạn tiếp theo.
 Ông Theo Van Der Loop, chuyên gia của Dự án trình bày Báo cáo sơ bộ tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, ông Theo Van Der Loop, chuyên gia của Dự án đã trình bày những phát hiện, đánh giá và những khuyến nghị sơ bộ về 6 tiêu chí: tính thiết thực, thiết kế hợp lý, tiến độ và hiệu quả của Dự án, việc sử dụng nguồn lực, cơ chế quản lý, tính hiệu quả, tác động cũng như tính bền vững của Dự án, từ đó đưa ra bài học kinh nghiệm và thực tiễn thực hiện.

Các đại biểu tham dự đã có những ý kiến đóng góp tích cực để hoàn thiện cho Báo cáo. Đây sẽ là nền tảng quan trọng cho việc thực hiện các nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo của Dự án.

Theo molisa.gov.vn 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.