Hiệu quả tín dụng chính sách trong giảm nghèo bền vững ở Lâm Đồng

09:57:41 01/11/2019

Là một tỉnh còn nhiều khó khăn, trong đó có 1 huyện nghèo Đam Rông, 35 xã, 77 thôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 nên thời gian qua, Lâm Đồng luôn quan tâm và dành nhiều nguồn lực ưu tiên thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, trong đó nguồn vốn tín dụng chính sách đóng vai trò quan trọng.Từ 3 chương trình tín dụng nhận bàn giao năm 2003 (Chương trình hộ nghèo, học sinh sinh viên và Giải quyết việc làm), đến nay, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh đã và đang triển khai thực hiện 13 chương trình tín dụng chính sách với doanh số cho vay từ năm 2016 đến 30/6/2019 là trên 3.400 tỷ đồng với 130.461 lượt hộ vay vốn.Từ nguồn vốn ủy thác của NHCSXH, nhiều hội viên cựu chiến binh ở Lâm Đồng đã dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất. Ảnh: Đức Trọng 

Để kịp thời giải ngân nguồn vốn vay, đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các hộ thuộc đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận các nguồn vốn tín dụng chính sách, những năm qua, công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động tín dụng CSXH, các chính sách tín dụng của Đảng và Nhà nước đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác đã được Chi nhánh NHCSXH Lâm Đồng, các cấp chính quyền và các tổ chức nhận ủy thác (Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn TNCSHCM) đẩy mạnh dưới nhiều hình thức như: Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tại địa phương đăng tải các nội dung về các chương trình tín dụng ưu đãi; Thông báo công khai quy trình, thủ tục vay vốn tại trụ sở NHCSXH; Công khai chính sách tín dụng tại trụ sở UBND các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh; Báo cáo về chương trình tín dụng ưu đãi cho cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn để triển khai thực hiện. Đặc biệt, thông qua mạng lưới hội đoàn thể nhận ủy thác từ tỉnh đến cơ sở và gần 2.500 Tổ Tiết kiệm và vay vốn tại tất cả các thôn, tổ dân phố, các chủ trương chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng và Nhà nước được tuyên truyền kịp thời đến cho người dân, qua đó hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác nắm được chính sách, mục đích, ý nghĩa của từng chương trình và trách nhiệm trả nợ khi đến hạn.

Qua 5 năm triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi, đã có trên 130 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách tại Lâm Đồng được vay vốn, với doanh số cho vay trên 3.421 tỷ đồng, bình quân mỗi năm 760,2 tỷ đồng. Tổng dư nợ 13 chương trình tín dụng chính sách đến 30/6/2019 đạt 3.227 tỷ đồng, tăng 858 tỷ đồng so với năm 2015 (+36,2%). Số lượng khách hàng chi nhánh đang theo dõi và quản lý là trên 95 nghìn hộ, tương ứng với 31,7% số hộ của tỉnh được vay vốn các chương trình tín dụng CSXH. Hoạt động tín dụng CSXH đã có tác động tích cực đối với việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; làm chuyển biến phương thức sản xuất của hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số theo hướng sản xuất hàng hóa; nâng cao chất lượng môi trường sống thu hẹp khoảng cách giữa các vùng. Vốn tín dụng CSXH đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã đề ra, tập trung phát triển nguồn nhân lực, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, hạn chế tín dụng đen, nhất là ở khu vực nông thôn của tỉnh. Từ nguồn vốn các chương trình tín dụng ưu đãi trong 5 năm qua đã giúp cho gần 11.000 hộ thoát nghèo, tạo việc làm và tăng thêm việc làm cho 10.500 lao động; tạo điều kiện cho trên 31.200 lượt học sinh, sinh viên vay vốn trang trải chi phí học tập; giúp cho 155 lao động đi làm việc ở nước ngoài; giúp xây dựng trên 97.100 công trình nước sạch và nhà vệ sinh hợp chuẩn tại vùng nông thôn góp phần cải tạo môi trường sống; xây dựng 743 căn nhà cho hộ nghèo.

Vốn tín dụng chính sách đã giúp nhiều người dân ở xã Đinh Lạc, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Ảnh: Trần Việt

Với các điều kiện ưu đãi về lãi suất, thời hạn vay, thủ tục vay đơn giản, mạng lưới rộng khắp đến tận thôn, tổ dân phố trong tỉnh và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đã giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao điều kiện sống. Nhờ đó, đã góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 6,67% (năm 2016) xuống còn 2,85% (cuối năm 2018).

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động tín dụng CSXH ở Lâm Đồng vẫn còn một số hạn chế như: Nguồn lực để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách bổ sung qua các năm còn thấp so với nhu cầu thực tế của người nghèo và các đối tượng chính sách. Mặc dù tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh đã liên tục giảm, nhưng số hộ nghèo, hộ cận nghèo vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc vẫn còn lớn; ranh giới giữa thoát nghèo và tái nghèo còn mong manh. Việc phối hợp để lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn và giữa các hoạt động tín dụng của  NHCSXH với các hoạt động khuyến công, khuyến nông chưa đồng bộ, dẫn tới vốn vay của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tuy đã được phát huy nhưng hiệu quả chưa cao.

Do đó, để tiếp tục nâng cao hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần thực hiện Chương trình Quốc gia về giảm nghèo giai đoạn 2016-2020, thời gian tới, Chi nhánh NHCSXH cần tập trung khai thác nguồn lực của trung ương, địa phương để đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn sản xuất, kinh doanh của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, đặc biệt là hộ nghèo, hộ cận nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiếu số; các mô hình Tổ Tiết kiệm và vay vốn... Chủ động đề xuất những giải pháp phù hợp về tạo lập và tăng trưởng nguồn vốn, tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng. Phối kết hợp nguồn vốn tín dụng chính sách với các hoạt động khuyến nông, khuyến ngư, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tư vấn hỗ trợ cách thức làm ăn, nhân rộng các mô hình sản xuất làm ăn hiệu quả...


Đức Dương / TC Gia đình & Trẻ em


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.