Hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm với vai trò kết nối cung - cầu lao động

09:47:22 10/08/2018

Trải qua hơn 30 năm đi vào hoạt động, hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm nói chung và các Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc ngành LĐTBXH đã có những đóng góp không nhỏ cho công tác giải quyết việc làm, kết nối cung - cầu lao động, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp. 
Hoạt động giới thiệu việc làm, cung ứng lao động được kết nối qua nhiều hình thức
 
Ông Lê Quang Trung, Phó Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ LĐTBXH) cho biết: Sau nhiều lần sắp xếp, hiện cả nước có 98 Trung tâm dịch vụ việc làm (DVVL) công lập (giảm 32 Trung tâm so với năm 2011), trong đó, có 63 Trung tâm do UBND các tỉnh, thành phố thành lập, giao cho Sở LĐTBXH quản lý; 35 Trung tâm thuộc các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội.
 
Với mạng lưới rộng khắp, phong phú, đa dạng, thời gian qua, các Trung tâm đã làm tốt vai trò là chỗ dựa cho tất cả các đối tượng người lao động và người sử dụng lao động, đặc biệt là lao động yếu thế. Giai đoạn 2011-2017, các Trung tâm đã tư vấn cho 16.782.109 lượt người (trong đó có 9.565.802 lượt người lao động được tư vấn về việc làm, chiếm 57%; lao động nữ được tư vấn chiếm 46,35%).
 
Hoạt động giới thiệu việc làm, cung ứng lao động được kết nối qua nhiều hình thức, như trực tiếp tại trụ sở chính, tại các điểm giao dịch vệ tinh của Trung tâm DVVL, các phiên giao dịch việc làm; gián tiếp qua cổng thông tin điện tử việc làm, các Website, điện thoại, tin nhắn,… tạo thành một mạng lưới bao phủ trên toàn quốc. Hiện nay, cả nước đã có 48 địa phương tổ chức sàn giao dịch việc làm. Giai đoạn 2011-2017, các Trung tâm đã tổ chức được 6.790 phiên giao dịch việc làm. Số lượt lao động nhận được việc làm do Trung tâm giới thiệu và cung ứng là 5.112 nghìn lượt người.
 
Bên cạnh đó, các Trung tâm còn tổ chức thu thập thông tin về việc làm trống, người tìm việc và đưa số liệu này lên website của Trung tâm, đồng thời kết nối với Cổng thông tin điện tử việc làm (vieclamvietnam.gov.vn) để có thể chia sẻ thông tin trên phạm vi toàn quốc. Định kỳ, các đơn vị còn tích cực thực hiện việc phân tích và đưa ra các bản tin về thị trường lao động, bản tin về dự báo thị trường lao động ngắn hạn trên địa bàn; nhiều địa phương đã tập trung vào công tác dự báo thị trường lao động ngắn hạn như Hải Dương, Hà Nội, Bình Thuận...
 
Một vai trò quan trọng nữa của các Trung tâm DVVL là việc triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp với số lượng người lao động đến với Trung tâm nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng đều qua các năm. Đến nay, cả nước đã có gần 12 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, chiếm 20,5% lực lượng lao động toàn quốc; gần 4 triệu lượt người hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trung tâm DVVL các tỉnh, thành phố đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho 96% người hưởng trợ cấp thất nghiệp và hỗ trợ học nghề cho 123 nghìn người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.
 
Ngoài ra, các Trung tâm còn tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm và đào tạo kỹ năng, dạy nghề khác theo quy định của pháp luật: trung bình mỗi năm các Trung tâm tổ chức đào tạo được khoảng 200-300 ngàn người, trong đó các Trung tâm tự đào tạo chiếm tỉ lệ trên 60%, liên kết đào tạo 25%, số được đào tạo theo địa chỉ chiếm tỉ lệ rất thấp chỉ từ 5-10%. 


Ông Lê Quang Trung, Phó cục trưởng Cục Việc làm phát biểu tại Hội nghị Truyền thông về việc làm đối với các cơ quan báo chí.
 
Những khó khăn, hạn chế cần khắc phục
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả nêu trên, hoạt động của các Trung tâm DVVL vẫn còn một số hạn chế. Nguồn kinh phí đầu tư cho hoạt động giới thiệu việc làm, thông tin thị trường lao động còn hạn hẹp, chưa đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực của các Trung tâm và việc phát triển các hoạt động của các sàn giao dịch việc làm cũng như việc mở rộng công tác điều tra thu thập, xử lý thông tin thị trường lao động hàng năm. Trong khi đó, hoạt động của một số Trung tâm hiệu quả còn thấp; chưa kết nối được giữa đào tạo nghề và yêu cầu cung ứng lao động giữa người lao động cần việc và doanh nghiệp cần lao động;  việc kết nối giữa các Trung tâm việc làm các địa phương chưa chặt chẽ và hiệu quả.
 
Từ thực tế đó, theo ông Lê Quang Trung, để các Trung tâm dịch vụ việc làm thực sự trở thành địa điểm tin cậy, kênh thông tin thị trường lao động, nơi kết nối việc làm hiệu quả giữa người lao động và người sử dụng lao động, trong thời gian tới, Bộ LĐTBXH sẽ trình và ban hành các chính sách để hỗ trợ tốt hơn cho các Trung tâm DVVL, nhất là việc hỗ trợ kinh phí cho các Trung tâm làm  tốt công tác thông tin thị trường lao động, xác định được dữ liệu về thị trường lao động, dữ liệu người tìm việc, việc tìm người. Đồng thời, sẽ tập trung hình thành mạng lưới kết nối các Trung tâm DVVL trên toàn quốc, phục vụ kết nối cung - cầu lao động, nhất là giữa các địa phương có nhu cầu về nguồn lao động với các tỉnh có nguồn lao động lớn.
 
Bộ cũng sẽ tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dịch vụ việc làm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người lao động tiếp cận dịch vụ thuận tiện, nhanh chóng mà không phải mất chi phí về tài chính và tiết kiệm được thời gian; tiến hành đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ của các Trung tâm nhằm nâng cao năng lực trong tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động và định hướng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên; phối hợp hoạt động của trung tâm với các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp; chỉ đạo, hướng dẫn nâng tần suất phiên giao dịch việc làm, đa dạng hóa các hoạt động giao dịch việc làm; thực hiện tốt quan hệ công tư thông qua các chương trình thị trường lao động chủ động, dự án phát triển thông tin và thị trường lao động có sự tham gia, đóng góp của các tổ chức tư nhân về dịch vụ việc làm và các tổ chức khác…

Các Trung tâm DVVL đã làm tốt vai trò kết nối cung - cầu lao động, giảm thiểu tình trạng thất nghiệp.
 
 

 


Minh Anh/GĐTE


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.