Giải pháp tăng cường công tác cai nghiện ma túy ở Lào Cai

10:33:59 19/03/2019

Là tỉnh miền núi, biên giới phía Bắc với 1 cửa khẩu quốc tế, 1 cửa khẩu song phương, 4 cửa khẩu phụ và nhiều đường mòn, lối mở qua lại biên giới, tỉnh Lào Cai có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, nhưng song hành với đó là các tệ nạn xã hội cũng diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng. 
Học viên Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 tỉnh Lào Cai. Ảnh: Hoàng Thu
 
Nhức nhối tình trạng buôn bán và sử dụng ma túy
 
Theo báo cáo của UBND tỉnh, tính đến tháng 9/2018, số người nghiện ma túy có hồ sơ quản trên địa bàn là 3.714 người (3.629 nam, 85 nữ), trong đó có 795 người ở cơ sở cai nghiện bắt buộc, 1.408 người đang điều trị bằng Methadone, 169 người đang trong nhà tạm giam, tạm giữ, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, 169 người trong các nhà cai nghiện xã, phường và 1.173 người ngoài xã hội.
 
Điều đáng lưu tâm là tình hình tội phạm ma túy, nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh còn diễn biến rất phức tạp. Xuất hiện nhiều loại ma túy mới; việc buôn bán, tàng trữ, sử dụng ma túy có chiều hướng gia tăng, trong đó có ma túy tổng hợp (số người nghiện sử dụng heroin hiện chiếm khoảng 83%, sử dụng ma túy tổng hợp chiếm 0,8%). Việc sử dụng ma túy làm phát sinh nhiều hệ lụy nguy hiểm, gây bức xúc trong xã hội. 
 
Nguyên nhân chủ yếu do nhận thức, quan điểm của cấp ủy đảng, chính quyền và người dân ở một số địa phương về sử dụng ma túy, nghiện và cai nghiện ma túy chưa đầy đủ; Công tác tuyên truyền chưa đạt hiệu quả mong muốn; Đội ngũ cán bộ làm công tác cai nghiện còn thiếu về số lượng, hạn chế về năng lực, đặc biệt là cấp xã; sự phối hợp giữa chính quyền địa phương, gia đình và cộng đồng dân cư chưa chặt chẽ; Công tác phối hợp kiểm tra, giám sát và quản lý sau cai nghiện còn hạn chế; việc bố trí nguồn lực cho công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

 
Lào Cai cần đa dạng hóa các hình thức điều trị ma túy thay thế bằng Methadone. Ảnh minh họa
 
Một số giải pháp
 
Để công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Lào Cai đạt hiệu quả, trong thời gian tới, Lào Cai cần thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số: 14/CT-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy trong tình hình mới. Theo đó, tỉnh cần xác định rõ công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn xã hội; tập trung thực hiện mục tiêu 3 giảm: giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại. Đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường hợp tác quốc tế, huy động các nguồn lực sẵn có để bảo đảm cho công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy.
 
Bên cạnh đó, cần ban hành hệ thống cơ chế, chính sách, pháp luật về phòng, chống và cai nghiện ma túy, tăng cường công tác phòng ngừa, áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, đẩy mạnh công tác cai nghiện tự nguyện, điều trị bằng thuốc thay thế Methadone và giảm cai nghiện bắt buộc.
 
Các sở, ngành, các địa phương cũng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống và cai nghiện ma túy; đa dạng hóa các hình thức và nội dung tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng; phát động phong trào toàn dân hưởng ứng và tham gia phòng, chống và cai nghiện ma túy; chú trọng các địa bàn trọng điểm về ma túy; tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình hiệu quả trong công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy. Tăng cường các biện pháp đấu tranh với tội phạm ma túy trên các tuyến của khu vực và địa bàn trọng điểm, xóa bỏ các điểm nóng về mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; tăng cường kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; trồng cây có chất ma túy. Đẩy mạnh các hoạt động điều tra, phát hiện, kịp thời bắt giữ và truy tố, xét xử nghiêm các tội phạm về ma túy. Rà soát, phân loại, quản lý chặt chẽ người sử dụng, người nghiện ma túy gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm quản lý người nghiện ma túy.
 
Đặc biệt, cần đổi mới, đa dạng hóa các hình thức điều trị, cai nghiện ma túy: Cai nghiện tự nguyện, điều trị thay thế bằng Methadone, cai nghiện bắt buộc; cung cấp các dịch vụ tư vấn cai nghiện, trị liệu tâm lý, tham vấn, can thiệp gia đình, cộng đồng nhằm phòng ngừa, giảm tác hại của ma túy; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho công tác điều trị, cai nghiện ma túy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác cai nghiện ở các cấp, các ngành, nhất là cấp cơ sở; nâng cao năng lực quản lý nhà nước và triển khai tổ chức thực hiện công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy; tăng cường công tác quản lý người nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện. Thực hiện hiệu quả chính sách tín dụng nhằm hỗ trợ giúp đỡ người cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng được vay vốn, học nghề, tạo việc làm, phát triển sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống.
 
Ngoài ra, cần tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về tư vấn, cai nghiện ma túy cho cán bộ làm công tác cai nghiện và quản lý sau cai tại các cơ sở cai nghiện và cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội cấp huyện, cấp xã.
 
Tỉnh cũng đang đề xuất với các bộ, ngành trung ương tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo cơ sở pháp lí đầy đủ, đồng bộ cho hoạt động phòng chống tội phạm về ma tuý, cai nghiện, quản lí sau cai; nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù về hỗ trợ kinh phí cho phòng, chống tệ nạn ma túy đối với các địa bàn trọng điểm, kinh tế khó khăn; quan tâm, hỗ trợ kinh phí triển khai Đề án Đổi mới công tác cai nghiện ma túy, sớm cấp kinh phí cho tỉnh Lào Cai thực hiện Dự án Nâng cấp cơ sở cai nghiện ma túy số 1; xem xét có qui định chế tài cụ thể đối với người nghiện ma túy trên 55 tuổi đối với nữ, trên 60 tuổi đối với nam; quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ về chuyên môn, kĩ thuật cho các cơ sở điều trị thay thế bằng thuốc Methadone…

Minh Anh/Tc GĐ&TE


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.