Công tác ứng dụng Công nghệ thông tin Bộ giai đoạn 2011 – 2015 và tổng kết nhiệm vụ công tác Ban Biên tập Cổng TTĐT Bộ năm 2015

11:04:18 27/12/2015

Vừa qua, tại Trụ sở Bộ, Trung tâm Thông tin (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) tổ chức Hội nghị đánh giá hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của Bộ giai đoạn 2011 – 2015 đồng thời báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2015 của Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử. Tham dự và chủ trì Hội nghị có Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp cùng đại diện các đơn vị thuộc Bộ và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Trung tâm.
Ông Đỗ Chí Dũng - Giám đốc Trung tâm  Thông tin trình bày báo cáo về hiện trạng ứng dụng CNTT của Bộ giai đoạn 2011 - 2015
 

Theo báo cáo, từ năm 2011 đến nay, việc ứng dụng CNTT trong công tác chuyên môn của các đơn vị đã được Lãnh đạo Bộ chỉ đạo sát sao. Theo đó, các đơn vị đã bước đầu xây dựng các hệ thống thông tin chuyên ngành, hệ điều hành tác nghiệp và công tác bảo mật, an ninh, an toàn thông tin.

Về mặt hạ tầng kỹ thuật, Bộ đã đầu tư xây dựng Trung tâm Tích hợp dữ liệu quy mô lớn, áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế; Xây dựng hệ thống thư điện tử công vụ (@molisa.gov.vn) cung cấp tới toàn thể CBCCVC; Nâng cấp dung lượng băng thông đường truyền, chia tải theo mục đích sử dụng; Triển khai Hội nghị truyền hình tại 02 điểm cầu. Bên cạnh đó, hạ tầng kỹ thuật của các đơn vị thuộc Bộ cũng tăng trong những năm gần đây, cụ thể là tỷ lệ máy tính/người; tỷ lệ máy tính kết nối internet; tỷ lệ máy tính cài đặt phần mềm diệt virus bản quyền; tỷ lệ hệ thống mạng cục bộ riêng (LAN) của từng đơn vị…

Về công tác đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường mạng, Bộ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị triển khai nhiều biện pháp, giải pháp kỹ thuật kịp thời thời nắm bắt diễn biến và công nghệ mới để áp dụng vào hệ thống chung của Bộ. Theo báo cáo đánh giá mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT của Bộ Thông tin – Truyền thông, Bộ LĐ-TBXH đạt mức tốt và xếp thứ 11 trong tổng số 25 Bộ và các cơ quan ngang Bộ.

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2015, Ban Biên tập Cổng TTĐT Bộ tiếp tục được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ và Lãnh đạo Ban Biên tập. Thông tin đăng tải trên Cổng TTĐT luôn bám sát các định hướng tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Bộ, phục vụ ngày càng hiệu quả cho việc thực hiện các nhiệm vụ của Bộ, ngành.

Theo báo cáo, trong năm 2015, Cơ quan Thường trực giúp việc Ban Biên tập đã phối hợp với Thanh tra Bộ về việc trả lời đơn thư, kiến nghị của công dân gửi đến Cổng TTĐT; Phối hợp với thành viên Ban Biên tập tổng hợp, cung cấp các câu hỏi và câu trả lời về chính sách thường gặp (FAQ) để cung cấp trên Cổng, dự kiến chuyên mục FAQ sẽ được vận hành vào đầu năm 2016; Phối hợp với Văn phòng Bộ xây dựng chuyên mục “Chỉ đạo – Điều hành”; Xây dựng tiểu mục “Tin chính sách” trong chuyên mục Tin tức – Sự kiện; Nghiên cứu, xây dựng Dự thảo Đề án phát triển Cổng TTĐT Bộ giai đoạn 2016 – 2020.

Cũng theo báo cáo, Cổng TTĐT và các chuyên trang thành phần đã cung cấp, cập nhật hơn 2.000 tin tức, bài viết, 600 ảnh, video clilp, phóng sự; Cập nhật 1.167 văn bản; Biên dịch sang tiếng Anh 300 tin tức, sự kiện của Bộ ngành; Cập nhật 300 tin tức, bài viết cho các chuyên đề truyền thông tuyên truyền về những vấn đề lớn của đất nước có liên quan đến Bộ ngành;

Về công tác liên kết, tích hợp dịch vụ công trực tuyến, Ban Biên tập đã xây dựng chuyên mục “Thủ tục Hành chính”, cung cấp thông tin đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng của Bộ, ngành. Hiện nay, Cơ quan Thường trực giúp việc Ban Biên tập đang phối hợp cùng Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan rà soát, bổ sung, lập danh mục đề xuất 8 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 để xây dựng chuyên mục “Dịch vụ công trực tuyền”. Dự kiến, trong năm 2016, chuyên mục này sẽ được liên kết hoặc tích hợp trên Cổng TTĐT Bộ và Cổng dịch vụ Công Quốc gia.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp đề nghị, việc tích hợp ứng dụng CNTT cần được triển khai cụ thể theo từng lĩnh vực. Theo đó, Trung tâm Thông tin cần phối hợp với các đơn vị, đặc biệt là các đơn vị cung cấp dịch vụ công trực tuyến xây dựng Khung kiến trúc tổng thể đối với từng lĩnh vực ưu tiên nhằm có giải pháp tiếp cận, tích hợp phù hợp tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu của Bộ. Về Cổng Thông tin điện tử Bộ, Thứ trưởng ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của Cơ quan Thường trực giúp việc Ban Biên tập cũng như các thành viên trong năm qua, đồng thời đề nghị Phó Trưởng Ban Biên tập cũng như các thành viên cần tiếp tục bám sát các định hướng tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Bộ, ngành; tăng cường công tác thông tin, truyền thông trên Cổng; kiện toàn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực công chức, viên chức và người lao động Trung tâm.

Theo molisa.gov.vn 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.