Chính sách với người có công: Chu đáo, linh hoạt, trân trọng

11:02:11 30/12/2015

Ngay từ những năm đầu bước vào cuộc chiến tranh chống Pháp để bảo vệ thành quả của cách mạng 8/1945, Việt Nam đã lấy ngày 27/7/1947 làm Ngày Thương binh, Liệt sĩ. Điều này chứng tỏ Đảng và Nhà nước đã có sách lược đúng đắn trong việc quan tâm đến những người có công (NCC) với đất nước. 
Chăm sóc y tế đối với thương bệnh binh đang điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên.
 
Chính sách đối với NCC được xây dựng trên cơ sở hiểu biết sâu sắc về chiến tranh bảo vệ Tổ quốc
 
Ngày sau ngày giành được độc lập dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiểu sâu sắc rằng, để bảo vệ thành quả cách mạng, giữ vững độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ, nhân dân Việt Nam sẽ phải tiến hành chiến tranh bảo vệ Tổ quốc lâu dài, ác liệt. Chính vì vậy, người đã có chủ trương đề ra sách lược quan tâm tới những người dám xả thân vì đất nước. Hơn thế nữa, Người còn tiên liệu những chính sách quan tâm đến người thân của họ. Do đó, dù những cuộc chiến tranh ác liệt liên tiếp xảy ra, đồng bào, chiến sĩ ta chịu nhiều hi sinh, mất mát, nhưng tinh thần chiến đấu của chúng ta không bao giờ sụt giảm. Đại bộ phận người Việt Nam hiểu rằng, những đóng góp công sức, xương máu trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc sẽ mãi mãi được ghi công.
 
Sau gần 70 năm thực hiện chính sách NCC trên tình thần ngày 27/7/1947, chúng ta đã làm được một khối lượng công việc khổng lồ có ý nghĩa về chính trị tư tưởng, về đạo lý, về nhân văn, về củng cố sức mạnh của đất nước. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn luôn tưởng nhớ, tri ân những Anh hùng, Liệt sĩ, những người đã hy sinh xương máu, tuổi xuân cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; Tôn vinh những thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và NCC đã phát huy truyền thống cách mạng, khắc phục khó khăn, tiếp tục có những đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
 
Chính sách đối với NCC của Đảng, Nhà nước ta luôn được bổ sung để bám sát thực tế cuộc sống, làm cho quần chúng nhân dân tích cực ủng hộ, thực hiện triệt để trên khắp mọi miền đất nước.
 
Chính sách đối với NCC là một trong những cơ sở để thực hiện khát vọng độc lập, tự do, thống nhất của dân tộc
 
Lịch sử thế giới hiện đại chỉ ra rằng, để giữ vững độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ, những đất nước nghèo nàn, lạc hậu, nhỏ bé cần phải nỗ lực rất lớn, phải chấp nhận chiến tranh trường kỳ. Nhân dân Việt Nam đã hành động theo phương châm này: Đấu tranh chống lại ách đô hộ của thực dân Pháp từ thế kỷ 19, bước sang thế kỷ 20. Tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường, quyết chiến, quyết thắng của dân tộc Việt Nam luôn được nung nấu và chuyển giao từ thế hệ này qua thế hệ khác.
 
Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam và Bác Hồ, điều này càng được thể hiện rõ ràng. Người luôn khẳng định quyết tâm giành độc lập, tự do và kiên quyết làm tất cả để đạt được mục đích đó. Người đã có chiến lược dài hạn cho mục đích này, trong đó có sách lược quan tâm, chăm sóc NCC. Những câu nói của người: “Dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, cũng phải giành cho được độc lập”; “Cuộc kháng chiến chống Mỹ có thể kéo dài mấy năm nữa. Đồng bào ta có thể phải hy sinh nhiều của, nhiều người. Dù sao, chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn” đã thể hiện sách lược đó. Đúng là trong những cuộc trường kỳ kháng chiến, nhiều dòng họ, nhiều gia đình đã có các thế hệ nối tiếp nhau lên đường chiến đấu để lực lượng của chúng ta ngày càng mạnh, dù hi sinh không phải là nhỏ. Cả thế giới phải khâm phục khi chúng ta tiến hành Chiến dịch Hồ Chí Minh với 5 cánh quân gồm hàng chục vạn người.
 
Sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà vào năm 1975, Đảng và Nhà nước ta tiếp tục đề ra nhiều chủ trương, chính sách sát hợp với thời cuộc, nhằm không để những NCC bị lãng quên, bị thiệt thòi trong hòa bình.
 
 
 Thăm hỏi động viên thương bệnh binh tại Trung tâm Nuôi dưỡng và phục hồi chức năng người có công tỉnh Thái Bình.
 
Chính sách đối với NCC ngày càng cụ thể và tinh tế
 
Hiện nay, Việt Nam chưa phải là quốc gia phát triển giàu có, nhưng so với 40 năm về trước, chúng ta đã có bước tiến vượt bậc trong việc cải thiện đời sống vật chất cho nhân dân. Chúng ta đã có điều kiện hơn trong việc chăm lo đời sống NCC. Khoảng 10% dân số (8,8 triệu người) nước ta là NCC với cách mạng, trong đó có gần 1,5 triệu người đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Đây là một sự cố gắng lớn của Đảng, Nhà nước trong điều kiện kinh tế chưa phát triển.
 
Tuy nhiên, số tiền trợ cấp cũng mới chỉ góp phần cải thiện chút phần đời sống của NCC, nhưng về mặt tinh thần, ý nghĩa của việc này là rất lớn.
 
Một điều rất đáng nói là trong chính sách với NCC, các cấp chính quyền địa phương quyết tâm thực hiện mọi biện pháp để gia đình những NCC có cuộc sống ngang bằng hoặc cao hơn mức trung bình ở từng vùng cụ thể. Chính sách này vừa cụ thể, vừa tinh tế; nó làm cho những NCC thấy mình được trân trọng.
 
Các chế độ chính sách đối với NCC đang bám sát thực tế cuộc sống, giải quyết những vấn đề rất cụ thể. Đó là việc hiện đại hóa các trung tâm khoa học - sản xuất dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng cho thương binh, bệnh binh. Các trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng luân phiên thương binh, NCC được sửa chữa, được hiện đại hóa với nhiều tiện nghi. Phong trào toàn dân chăm sóc, giúp đỡ thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và NCC với cách mạng không ngừng được phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu.
 
Xã hội hóa việc quan tâm, chăm sóc NCC là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Trong 5 năm qua, cả nước đã đóng góp xây dựng Quỹ Đền ơn, đáp nghĩa gần 1.500 tỷ đồng, xây mới trên 55.600 ngôi nhà tình nghĩa, sửa chữa hơn 39.000 ngôi nhà với tổng kinh phí hàng trăm tỷ đồng. Cả nước hiện có 90.000 mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước - Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đến nay, gần 6.000 Mẹ còn sống, đều được các cơ quan, đơn vị nhận chăm sóc, phụng dưỡng tới cuối đời. Các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tự hào về con cháu và hài lòng với cuộc sống hôm nay. 
 
Có thể nói, chính sách đối với NCC của Đảng và Nhà nước ta luôn chu đáo, linh hoạt và trân trọng đối với NCC và gia đình họ.

Nguyên Hồ/Tạp chí Gia đình và Trẻ em


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.