Bắc Giang đẩy mạnh công tác cán bộ nữ

15:08:45 31/10/2019

Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Bắc Giang đã phát huy hiệu quả hoạt động ngày càng tốt hơn. Những năm qua, phụ nữ Bắc Giang không ngừng phát huy khả năng, thế mạnh của mình, nắm giữ các vị trí chủ chốt, quan trọng trong các cấp ủy đảng, chính quyền, khẳng định bản thân trong mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội và chính trịĐể công tác vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) thực sự hiệu quả, tỉnh Bắc Giang đã ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện các Nghị quyết, chương trình, chính sách về bình đẳng giới và VSTBPN của trung ương và địa phương; bên cạnh đó, Bắc Giang cũng triển khai nhiều hoạt động tích cực về công tác cán bộ nữ. Tạp chí Gia đình và Trẻ em đã có cuộc phỏng vấn nhanh bà Bùi Thị Thu Thủy - Giám đốc Sở LĐTBXH Bắc Giang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban VSTBPN tỉnh về vấn đề này.
 
PV: Thưa bà, thời gian qua, tỉnh Bắc Giang đã triển khai các hoạt động nào để đẩy mạnh công tác cán bộ nữ?
 
Bà Bùi Thị Thu Thủy: Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện công tác cán bộ nữ, Ban VSTBPN tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều đề án, chương trình, kế hoạch, một số văn bản trọng tâm như: Đề án số 04-ĐA/TU của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng và phát triển đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2010-2020; Kế hoạch số 13-KH/TU ngày 19/5/2016 của Tỉnh ủy về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 137-NQ/TU ngày 01/9/2016 của Tỉnh ủy về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Bắc Giang đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Kế hoạch số 3575/KH-UBND ngày 10/11/2016 của UBND tỉnh về triển khai Đề án thực hiện các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020… Đồng thời, xây dựng và ban hành chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, trong đó ưu tiên đối với cán bộ nữ.Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ nữ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
 
Để thực hiện có hiệu quả công tác VSTBPN năm 2019, ngay từ đầu năm, Ban VSTBPN tỉnh đã xây dựng Kế hoạch hoạt động cụ thể, đồng thời hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, VSTBPN gắn với việc thực hiện mục tiêu kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn vị… Trong năm, Ban VSTNPN tỉnh đã phối hợp với các cấp, các ngành triển khai thực hiện các văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về công tác bình đẳng giới và VSTBPN bằng nhiều hình thức, tập trung cao vào các dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Tháng hành động vì bình đẳng giới; Tham mưu tổ chức các cuộc gặp mặt, tọa đàm, hội thảo “công tác cán bộ nữ trong tình hình mới”… 
 
Năm 2019 là năm chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Ban VSTBPN xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch truyền thông tập trung vào nội dung thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị nhằm đảm bảo mục tiêu Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và sử dụng cán bộ nữ theo lộ trình phù hợp với điều kiện của đơn vị, địa phương. Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực về bình đẳng giới, bồi dưỡng kỹ năng quản lý lãnh đạo và các kỹ năng mềm khác cho đội ngũ nữ cán bộ dân cử, nữ cán bộ quản lý lãnh đạo cấp huyện, cấp xã; nữ cán bộ trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương; nữ cán bộ trong diện quy hoạch ở cấp huyện nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo và cơ quan dân cử... Hội thảo công tác cán bộ nữ trong tình hình mới.
 
PV: Ngoài việc đẩy mạnh công tác cán bộ nữ, bà có thể điểm qua các nhiệm vụ thường xuyên của Ban VSTBPN tỉnh Bắc Giang?
 
Bà Bùi Thị Thu Thủy: Ngoài các hoạt động nêu trên, Ban VSTBPN tỉnh Bắc Giang còn thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên như: Tham mưu xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai, hướng dẫn hoạt động công tác bình đẳng giới, VSTBPN trên địa bàn tỉnh. Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban VSTBPN tỉnh; Thường xuyên củng cố, kiện toàn nhân sự Ban VSTBPN khi có thay đổi. Thực hiện tốt Quy chế hoạt động của Ban (họp định kỳ, thông tin, báo cáo). Triển khai các hoạt động truyền thông về bình đẳng giới và VSTBPN. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực công tác VSTBPN cho thành viên Ban VSTBPN ở các cấp và các đơn vị trực thuộc. Tăng cường chia sẻ, học tập kinh nghiệm giữa Ban VSTBPN của các sở, ban, ngành, địa phương; Tổ chức các các cuộc hội thảo chuyên đề, tọa đàm... để trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực VSTBPN. Đẩy mạnh phối hợp với các ngành, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp xây dựng các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống bạo lực gia đình; Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới từ ngày 15/11/2019 đến ngày 15/12/2019. Xây dựng kế hoạch và tổ chức các đoàn kiểm tra giám sát hoạt động VSTBPN ở các đơn vị trực thuộc và cấp dưới. 
Tính đến năm 2018, tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức nữ Bắc Giang chiếm 65,5% trong tổng số cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh. Cán bộ nữ là trưởng, phó phòng và tương đương cấp tỉnh, cấp huyện là khoảng 1.569 đồng chí, chiếm 42%; tỷ lệ cán bộ nữ có trình độ cao đẳng, đại học chiếm 55,1%, thạc sĩ chiếm 56%, tiến sĩ chiếm 42% tổng số cán bộ có cùng trình độ. 

Công tác phát triển đảng viên nữ được các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, đoàn thể quan tâm thực hiện. Đến tháng 6/2019, tổng số đảng viên nữ toàn tỉnh Bắc Giang là 25.197/83.887 đảng viên, chiếm 30% tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. 

Số cán bộ nữ tham gia cấp ủy các cấp tính đến thời điểm hiện tại, cấp tỉnh có 14,7%, cấp huyện 23%, cấp xã 31,55%; quy hoạch cấp trưởng, phó ngành cấp tỉnh đạt 23,5%; quy hoạch nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng, ban và tương đương ở huyện, thành phố đạt 23,5%...

Phương Anh (thực hiện)/GĐTE


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.