Gia đình cần được chăm sóc đặc biệt

23:03:25 12/10/2015

Xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc luôn được Đảng và Nhà nước coi trọng và xác định là vấn đề lớn, hết sức hệ trọng của dân tộc và thời đại. Phóng viên GĐ&TE đã phỏng vấn Th.S Trần Tuyết Ánh - Vụ trưởng Vụ Gia đình, Bộ VHTTDL về việc thực hiện “Chiến lược phát triển Gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030”.

Th.S Trần Tuyết Ánh - Vụ trưởng Vụ Gia đình, Bộ VHTTDL.


Xin bà cho biết công tác triển khai “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030” có những thuận lợi nào?

Đến nay, đã có nhiều văn bản pháp lý được ban hành, làm nền tảng cho sự phát triển gia đình và công tác gia đình, cụ thể như: Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt và ban hành 03 đề án, 01 chương trình hành động quốc gia thuộc Chiến lược. Trong đó, Bộ VHTTDL được giao chủ trì thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ) năm 2020. “Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020”; “Đề án kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020” và Đề án “Giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020” do Bộ GD&ĐT chủ trì thực hiện. Đó là thuận lợi lớn nhất.

Hầu hết 63 tỉnh thành đã, đang triển khai thực hiện Chiến lược và đã đạt được nhiều thành công. Năm 2013, Thủ tướng Chính phủ chọn là Năm gia đình Việt Nam. Cả nước đã có nhiều hoạt động hưởng ứng rất sôi nổi và hiệu quả. Các hoạt động Năm gia đình Việt Nam đã góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan có liên quan và các địa phương về công tác gia đình; đồng thời nâng cao nhận thức của người dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Chiến lược về gia đình, về xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Thuận lợi tiếp theo năm 2014, là năm đầu tiên được Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức Ngày Quốc tế Hạnh phúc. Các hoạt động được tổ chức từ ngày 8 - 21/3/2014 trên cả nước, cao điểm vào ngày 20/3, bao gồm nhiều hoạt động như: tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trực quan cổ động, mít tinh, hội thảo, tọa đàm... nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân và mọi gia đình Việt Nam về lịch sử, ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc, để từ đó có hành động thiết thực xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Thời gian từ ngày 8 đến 21/3/2014, cao điểm vào 9h sáng ngày 20/3/2014, truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Tại buổi lễ sẽ có trao giải cuộc thi viết về “gia đình hạnh phúc” và chương trình nghệ thuật chủ đề “Yêu thương và chia sẻ”.

Đó là những thuận lợi rất cơ bản, là tiền đề quan trọng có tính quyết định trong việc thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030.
    
Vậy có những khó khăn nào cần tháo gỡ, thưa bà?

Hầu hết các cấp, các ngành có liên quan đều triển khai thực hiện Chiến lược này, tuy nhiên, có một số địa phương do thiếu kinh phí hoạt động, nên có ảnh hưởng đến công tác triển khai, đến tổ chức thực hiện; một vài nơi sự phối hợp giữa các cơ quan có liên quan chưa đồng bộ, hiệu quả còn thấp, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã có chỉ đạo việc này, hy vọng sẽ được khắc phục.

Ngoài ra, về nhân lực thực hiện công tác gia đình nói chung và thực hiện Chiến lược nói riêng ở hầu hết các địa phương chưa có chân rết ở cấp xã, vấn đề này sắp tới Bộ VHTTDL sẽ triển khai đề án “Kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, hy vọng sẽ tháo gỡ được khó khăn này.

Đánh giá của bà thế nào về việc thực hiện Chiến lược đến giai đoạn này?

Năm 2013, công tác triển khai Chiến lược ở cấp Trung ương và các địa phương được diễn ra rất tốt và rầm rộ. Nhiều hoạt động được lồng ghép như Năm gia đình Việt Nam; sơ kết 5 năm thực hiện Luật Phòng chống bạo lực gia đình; tổ chức tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; nhiều địa phương đã ban hành Chỉ thị của Ban thường vụ tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác gia đình trong tình hình mới”; Vụ gia đình mở cuộc thi sáng tác và chọn được logo gia đình Việt Nam; tổ chức biên soạn “Sách xanh gia đình Việt Nam” (dự kiến cuối tháng 3/2014 sẽ công bố). Đây là lần đầu tiên Chính phủ cho phép công bố “Sách xanh về gia đình”; thi sáng tác tiểu phẩm sân khấu về PCBLGĐ; Ban hành Đề án chăm sóc và hỗ trợ đời sống văn hóa tinh thần cho người cao tuổi; ra mắt mạng lưới quốc gia về PCBLGĐ...

Năm 2014, tiếp tục quán triệt và làm sâu sắc thêm các văn bản của Chính phủ như: Nghị định số 02/2013/NĐ-CP Quy định về công tác gia đình”; Nghị quyết số 81/NQ-CP; tiếp tục đôn đốc các địa phương thành lập Ban Chỉ đạo về công tác gia đình các cấp. Đồng thời, triển khai các chương trình, các đề án vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (đã nói ở trên) trong nội dung và lộ trình thực hiện Chiến lược.

Để thực hiện tốt Chiến lược phát triển, sắp tới, Bộ VHTTDL, Vụ Gia đình sẽ có những đề án nào tiếp theo?

Năm 2014, Vụ Gia đình sẽ xây dựng dự thảo “Chương trình quốc gia về giáo dục đời sống gia đình” để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào năm 2015; Tiếp tục triển khai các chương trình đã ký kết với các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể; Tăng cường tuyên truyền ở các địa bàn trọng điểm, in thêm nhiều tài liệu, ấn phẩm có liên quan để các địa phương có tài liệu dùng cho công tác tập huấn cán bộ gia đình các cấp nhằm cao nhận thức về gia đình và công tác gia đình cho toàn dân, góp phần đưa Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 đi vào cuộc sống.

Theo bà dự đoán thì hiệu quả của “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam” sẽ thế nào?

Với đà này, theo tôi, hiệu quả của Chiến lược sẽ có chiều hướng phát triển tốt, vì Chiến lược gắn với các hoạt động kinh tế, xã hội của từng địa phương. Đất nước phát triển, kinh tế, xã hội ổn định, đời sống vật chất, đời sống tinh thần của người dân được nâng cao, nhận thức về ấm no, hạnh phúc gia đình của các thành viên sẽ được nâng lên tầm cao mới, có tác động trực tiếp đến phòng chống, ngăn ngừa các tệ nạn xã hội, nhất là nạn bạo lực gia đình.

Hiện nay, lĩnh vực gia đình đã được sự quan tâm chăm sóc của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, đoàn thể và tất cả người dân, bởi Chiến lược hướng tới sự phát triển gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Do đó, Chiến lược sẽ mang lại lợi ích vô cùng to lớn.
   
Xin cảm ơn bà!

Hồng Nga (thực hiện/Tạp chí Gia đình và Trẻ em

 Tags : gia đình

 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.