prev

Bộ VHTTDL và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ký kết đẩy mạnh hợp tác giai đoạn 2018 – 2020

15:46:48 12/02/2018

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp “Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch” giai đoạn 2018 – 2020. Theo đó, hai bên cùng thống nhất đẩy mạnh các hoạt động cả về chiều sâu lẫn chiều rộng về VHTTDL và gia đình tới các cấp Hội Phụ nữ trong thời gian tới.Tham dự lễ ký kết hôm 9/2/2018 tại Hà Nội có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Trần Thị Hương, đại diện một số cơ quan, đơn vị có liên quan.

Lễ ký kết giữa Bộ VHTTDL và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Việc ký kết Chương trình phối hợp nhằm phát huy kết quả Chương trình phối hợp giữa hai bên năm 2017 và tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nâng cao hiệu quả hoạt động VHTTDL và gia đình; đồng thời phát huy tối đa nguồn lực, tiềm năng hiện có của hai bên để tổ chức các hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch trong từng năm và cả giai đoạn 2018 - 2022.  Qua đó nâng cao nhận thức cho cán bộ Hội phụ nữ các cấp về VHTTDL và gia đình.

Theo Chương trình ký kết, trong giai đoạn 2018 - 2022, hai bên sẽ triển khai một số nội dung như:

Trong lĩnh vực văn hóa: Sẽ tổ chức các hoạt động nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tuyền thống đặc sắc của từng dân tộc, từng vùng, miền trên địa bàn cả nước. Đẩy mạnh thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong các cấp hội, hội viên của Hội phụ nữ. Xây dựng kế hoạch tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ với các cấp Hội. Đặc biệt tăng cường giao lưu với cấp Hội cơ sở, nhằm tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về văn hóa trong các lớp tập huấn, các buổi sinh hoạt của các cấp Hội.

Về lĩnh vực gia đình: Hàng năm phối hợp tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế hạnh phúc (20.3), Ngày quốc tế gia đình (15.5), Ngày Gia đình Việt Nam (28.6), Ngày thế giới xóa bỏ mọi hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em (25.11), Tháng hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ) với nhiều hình thức phong phú, đa dạng phù hợp với chủ đề hoạt động từng năm. Tổ chức các lớp tập huấn, truyền thông, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ hạnh phúc và phát triển bền vững; thực hiện bình đẳng giới trong gia đình; PCBLGĐ; lồng ghép nội dung giáo dục đời sống gia đình vào các buổi sinh hoạt, sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình cho cán bộ các cấp Hội, nhằm tạo dựng môi trường an toàn, tin cậy, yêu thương trong gia đình, dòng họ, cộng đồng. Phối hợp tổ chức triển khai hiệu quả Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và các Đề án thành phần của Chiến lược. Tập trung vào Đề án "Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020". Phối hợp đánh giá 10 năm thi hành Luật Phòng chống bạo lực gia đình. Phối hợp triển khai thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình thông qua các CLB của Hội phụ nữ tại địa phương.

Trong lĩnh vực thể thao: Sẽ chỉ đạo các cấp Hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động  chị em phụ nữ thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Khuyến khích mỗi cán bộ cấp Hội, chị em phụ nữ lựa chọn cho mình môn thể dục, thể thao thích hợp để luyện tập hàng ngày. Phối hợp tổ chức các hội thi thể thao, giải thi đấu thể thao theo định kỳ hàng năm; Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội xây dựng kế hoạch và tổ chức giao lưu các hoạt động thể thao, hội thi thể thao, giải thi đấu thể thao giữa các cấp Hội với nhân dân trên địa bàn nhằm tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ và nhân dân. Phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về thể dục thể thao cho cán bộ phụ trách công tác gia đình các cấp để tổ chức và đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao tại các cơ sở; xây dựng và phát triển các câu lạc bộ thể dục, thể thao, các đội thể thao cơ sở. Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội đề xuất với cấp ủy, chính quyền các đơn vị, địa phương hoàn thiện cơ bản hệ thống thiết chế văn hóa, thể dục thể thao và đầu tư sân bãi, nhà tập, lắp đặt trang thiết bị, dụng cụ thể thao cộng đồng để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em tập luyện thể dục, thể thao. Phối hợp triển khai Luật trẻ em, Tháng hành động vì trẻ em và tổ chức cho trẻ em tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, luyện tập thể dục thể thao trong dịp hè hàng năm; triển khai Kế hoạch phối hợp liên ngành về phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo của Chương trình...

Trong lĩnh vực du lịch: Sẽ đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền chính sách, pháp luật về du lịch, bộ quy tắc ứng xử văn minh trong du lịch tới các thành viên của Hội phụ nữ các cấp, góp phần nâng cao ý thức của người dân, doanh nghiệp và cộng đồng trong xây dựng, bảo vệ hình ảnh, môi trường, góp phần phát triển bền vững, không ngừng nâng cao uy tín, thương hiệu và sức thu hút của du lịch Việt Nam. Tập trung tại một số địa phương có nhiều điểm du lịch, có lượng khách tới tham quan nhiều trong năm. Đề xuất các cơ chế, chính sách liên quan đến việc thu hút phụ nữ tham gia vào các hoạt động du lịch. Nâng cao vai trò của Hội phụ nữ các cấp trong việc phát triển các nghề truyền thống, bảo tồn và khôi phục các giá trị văn hóa truyền thống để phục vụ phát triển du lịch. Xây dựng một số mô hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa bản địa ở những địa bàn có tiềm năng, lợi thế  về các hoạt động du lịch. Thành lập và duy trì hoạt động các đội và các nữ hướng dẫn viên du lịch, nhằm nâng cao kiến thức, trách nhiệm, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn...

Toàn cảnh buổi lễ ký kết

Phát biểu tại lễ ký kết, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đánh giá cao những kết quả mà hai bên đã phối hợp thực hiện trong chương trình phối hợp số 4833/CTPH-BVHTTDL-HLHPNVN về công tác gia đình năm 2017. Thứ trưởng ghi nhận sau một năm thực hiện, chương trình phối hợp đã đạt nhiều kết quả tích cực và được tập trung triển khai từ Trung ương đến địa phương trong hệ thống hai cơ quan phối hợp, tập trung cho công tác tập huấn, tuyên truyền, giáo dục đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên và cộng đồng về đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến gia đình, về vai trò, vị trí của gia đình, các kiến thức, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình, bình đẳng giới trong gia đình, PCBLGĐ, nâng cao chất lượng giáo dục đời sống gia đình và xây dựng, phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình... Đánh giá về những tồn tại, hạn chế trong công tác triển khai từ Trung ương đến địa phương trong báo cáo của Hội Liên hiệp phụ nữ VN, Thứ trưởng đề nghị hai cơ quan cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn để khắc phục những tồn tại để giúp tất cả các địa phương đều phải vào cuộc. Sự đổi mới hợp tác phối hợp trên cả bốn lĩnh vực VHTTDL và gia đình cũng sẽ giúp các cơ quan nâng cao hơn chất lượng hiệu quả hoạt động VHTTDL và gia đình nói chung.


Hồng Nga / TC Gia đình & Trẻ em


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.