Bình Dương: Bình đẳng giới và chung tay vì một xã hội không còn bạo lực gia đình

10:26:43 16/12/2018

Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Bình Dương đã thường xuyên quan tâm, thực hiện hiệu quả công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ. Nhờ đó, phụ nữ tỉnh nhà được tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục phát huy sự tự tin, năng động, sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.Ông Đặng Minh Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Lễ phát động (Ảnh: Internet)

Tại tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018 với chủ đề "Phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em" nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc thực hiện bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

Ông Lê Minh Quốc Cường - GĐ Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương cho biết: Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới đã huy động sự tham gia vào cuộc đồng bộ của các cơ quan, tổ chức và mọi người dân trong trong việc chấm dứt bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em, nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân và mạnh dạn bày tỏ thái độ phê phán, lên án những hành vi gây bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em, tạo môi trường sống tốt đẹp, hạnh phúc…
 
Thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự hướng dẫn kịp thời của Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, đoàn thể liên quan và các huyện, thị, thành phố nên công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh được triển khai thực hiện kịp thời. Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp từng bước được củng cố, kiện toàn và đi vào hoạt động có hiệu quả.
 
Trong năm, tỉnh đã triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” theo Đề án 938 của Chính phủ. Tăng cường các hoạt động truyền thông về khởi nghiệp, đặc biệt chú trọng tuyên truyền đến đối tượng nữ doanh nhân nhằm tạo sự quan tâm, đồng thuận của các nữ doanh nhân đối với hoạt động khởi nghiệp của chị em phụ nữ.
 
Đồng thời, triển khai thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017 - 2020 với các hoạt động tư vấn, chăm sóc sức khỏe sinh sản; cấp phát tờ rơi tuyên truyền về kế hoạch hóa gia đình và các dụng cụ tránh thai; duy trì các hoạt động tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân, chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ kế hoạch hóa gia đình nhằm khống chế có hiệu quả tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh, tiến tới đưa tỷ số giới tính khi sinh trở lại mức cân bằng tự nhiên, góp phần đạt mục tiêu bình đẳng giới trong lĩnh vực y tế.
 
Tiếp tục duy trì Mô hình “Củng cố gia đình văn hóa giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; triển khai Đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam”, Đề án “Tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.
 
Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ thực hiện tốt chủ trương, luật pháp, chính sách của Nhà nước, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ nhận thức; vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường nhằm góp phần thúc đẩy bình đẳng giới, phát huy năng lực của phụ nữ và hoàn thành các mục tiêu bình đẳng giới trong lĩnh vực gia đình.
 
Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình tại khu vực nông thôn Việt Nam giai đoạn 2015 - 2020”; tổ chức Hội thi “Kiến thức phòng, chống bạo lực gia đình” cho cán bộ, hội viên Hội Nông dân trên toàn tỉnh.
 
 
Vai trò của phụ nữ ngày càng được khẳng định
 
Ông Lê Minh Quốc Cường chia sẻ: Thời gian tới, Bình Dương tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020; Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” và các kế hoạch, đề án liên quan công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; củng cố và thúc đẩy Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp hoạt động có hiệu quả.
 
Tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới gồm tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động bình đẳng giới, kiến thức ứng phó và phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới cho Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ cấp huyện, cấp xã, cộng tác viên bình đẳng giới ở khu, ấp và các sở, ngành có liên quan.
 
Triển khai mô hình Địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh tại thành phố Thủ Dầu Một theo sự hướng dẫn và hỗ trợ của Trung ương. Duy trì và thúc đẩy các mô hình câu lạc bộ Bình đẳng giới, địa chỉ tư vấn cho phụ nữ và trẻ em bị bạo hành tại 09 huyện, thị xã, thành phố; mô hình Ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới tại huyện Bàu Bàng.

H.L/GĐ&TE


 

 

          

You must be in Edit Mode to enter content, and then you can use the Module Action Menu or Module Action Buttons to manage content
To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.