Hỗ trợ người khuyết tật ứng phó thiên tai dựa vào cộng đồng

08:17:03 25/11/2015

"Đảm bảo người khuyết tật được nâng cao nhận thức và tham gia mô hình quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng; góp phần thay đổi thái độ và hành vi về vấn đề khuyết tật..." là một trong những mục đích của chương trình phối hợp giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông trong hoạt động triển khai Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng" đối với người khuyết tật được ký kết sáng nay 24/11, tại Hà Nội.
Tham dự buổi lễ, về phía Bộ LĐTBXH có Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm, Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội Nguyễn Văn Hồi, Phó Chánh văn phòng Bộ Lưu Hồng Sơn, đại diện Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Pháp chế. Về phía Bộ NN&PTNT có Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng, lãnh đạo Tổng cục Thủy sản và các đơn vị liên quan.Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm phát biểu tại lễ ký kết.

 

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm cho biết, người khuyết tật được xem là một trong những nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong thiên tai. Tuy nhiên, hiện nay người khuyết tật chưa tham gia chủ động và hiệu quả trong các chương trình quản lý rủi ro thiên tai. Do đó, việc lồng ghép hòa nhập người khuyết tật trong quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng là cần thiết để giảm thiểu tình trạng dễ bị tổn thương và tăng khả năng ứng phó cho cả cộng đồng.
 Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm và Thứ trưởng Hoàng Văn Tuấn ký kết Chương trình phối hợp giữa hai Bộ.

 

Mục đích của Chương trình phối hợp là tạo cơ chế phối hợp giữa ngành LĐTBXH và NN&PTNN từ Trung ương đến địa phương nhằm hướng dẫn các tỉnh, thành phố hỗ trợ người khuyết tật tham gia hiệu quả các hoạt động của Đề án tại cộng đồng; đảm bảo người khuyết tật được nâng cao nhận thức và tham gia mô hình quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng; góp phần thay đổi thaí độ và hành vi về vấn đề khuyết tật; huy động và sử dụng hợp lý nguồn lực thực hiện hiệu quả các hoạt động của Đề án.
 Toàn cảnh lễ ký kết.

 

Theo đó, nội dung phối hợp bao gồm: Nâng cao năng lực cho người khuyết tật, các tổ chức của người khuyết tật tại các cấp trong phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai; Phối hợp thực hiện tập huấn chuyên môn, các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức; Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hoặc chỉnh biên các tài liệu về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng có lồng nghép nội dung hòa nhập người khuyết tật; Chia sẻ thông tin và kết quả các hoạt động về nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; Phối hợp hoạt động trong huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lưc.

Theo molisa.gov.vn 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.