10 chiến lược can thiệp về phòng chống đuối nước trẻ em của WHO

19:36:51 07/10/2019

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa giới thiệu ấn phẩm Hướng dẫn triển khai phòng, chống đuối nước do tổ chức Y tế Thế giới xuất bản. Ấn phẩm đề ra 10 chiến lược và biện pháp can thiệp đã được kiểm chứng trong thực tế nhằm hỗ trợ cho nỗ lực giảm thiểu các tai nạn do đuối nước gây ra.Hàng năm, đuối nước lấy đi sinh mạng của hơn 2.000 trẻ em tại Việt Nam, trở thành nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em do tai nạn thương tích trên toàn quốc. Thời gian qua, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai công tác phòng chống đuối nước trẻ em. Đặc biệt từ tháng 6/2018, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Tổ chức Y tế Thế giới và Tổ chức Vận động chính sách y tế toàn cầu đã triển khai dự án can thiệp để phòng, chống đuối nước trẻ em tại Việt Nam với sự hỗ trợ của Quỹ Từ thiện Bloomberg.
 
Ấn phẩm Hướng dẫn triển khai phòng, chống đuối nước được tổ chức Y tế Thế giới xuất bản đề ra 10 chiến lược và biện pháp can thiệp đã được kiểm chứng trong thực tế nhằm hỗ trợ cho nỗ lực giảm thiểu các tai nạn do đuối nước gây ra vì đây là một trong các vấn đề y tế cộng đồng ta có thể ngăn chặn được nhưng chưa được quan tâm đúng mức. Ấn phẩm đưa ra 6 can thiệp phòng chống đuối nước trẻ em bao gồm: Tạo môi trường an toàn tránh xa nguồn nước cho trẻ mầm non; Làm rào để kiểm soát trẻ để tiếp cận nguồn nước; Dạy cho trẻ em tuổi tiểu học biết bơi và biết kỹ năng an toàn trong môi trường nước; Xây dựng khả năng chống chịu rủi ro và quản lý rủi ro và các hiểm họa khác ở cấp độ địa phương và quốc gia; Đào tạo người dân kỹ năng cứu hộ và sơ cứu; Xây dựng và thực thi các quy định về an toàn giao thông đường thủy như tàu, thuyền, phà.
 
4 Chiến lược hỗ trợ can thiệp gồm: Khuyến khích phối hợp đa ngành; Tăng cường nhận thức của nhân dân về phòng chống đuối nước thông qua truyền thông có chiến lược; Thiết lập kế hoạch an toàn đường thủy quốc gia; Nghiên cứu phòng chống đuối nước trẻ em thông qua thu thập dữ liệu và nghiên cứu bài bản. Bản hướng dẫn cũng đề cao tầm quan trọng của việc nâng cao ý thức cộng đồng để trợ giúp cho các sáng kiến phòng, chống đuối nước.
 
10 chiến lược can thiệp về phòng chống đuối nước trẻ em của WHO - Ảnh 2.
Ấn phẩm do Tổ chức Y yế Thế giới xuất bản.
 
Đặc biệt, cuốn sách cũng đề cao tầm quan trọng của việc nâng cao ý thức cộng đồng để trợ giúp cho các sáng kiến phòng, chống đuối nước.
 
Việc công bố ấn bản này có ý nghĩa hết sức có ý nghĩa khi Việt Nam đang nỗ lực triển khai các hoạt động đảm bảo các quyền sống còn của trẻ em. Đồng thời, thực hiện các quy định của luật pháp, chính sách liên quan đến phòng, chống đuối nước trẻ em và Việt Nam đã cam kết thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. Trong đó có mục tiêu 3 "đảm bảo cuộc sống khỏe mạnh và nâng cao phúc lợi cho tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi", thì việc triển khai các giải pháp hiệu quả để giảm tử vong do đuối nước cho trẻ em Việt Nam đóng vai trò quan trọng hơn bao giờ hết. Các chiến lược và biện pháp can thiệp được công bố trong ấn phẩm là một bằng chứng khoa học cho thấy Việt Nam đã từng bước triển khai các can thiệp phù hợp với các nghiên cứu, khuyến nghị của quốc tế về phòng, chống đuối nước trẻ em.
 
Ấn phẩm hướng dẫn này sẽ là cơ sở quan trọng để hỗ trợ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các bộ, ngành, đoàn thể liên quan, các tổ chức và các đối tác khác tại Việt Nam trong việc xây dựng và triển khai hiệu quả các can thiệp nhằm can thiệp phòng, chống đuối nước, đặc biệt là phòng, chống đuối nước trẻ em, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
 
"Đuối nước hoàn toàn có thể bị ngăn chặn và bản hướng dẫn này sẽ chỉ cho chúng ta biết phương thức chính xác để thực hiện điều đó. Ấn phẩm sẽ cung cấp các biện pháp hiệu quả mang tính khả thi tại nhiều cấp, từ việc xây dựng các quy định pháp luật liên quan cho đến việc chăm sóc, giám sát trẻ em hằng ngày. Nó nhắc nhở chúng ta rằng công tác phòng, chống đuối nước là trách nhiệm của tất cả mọi người và cơ chế đa ngành đóng vai trò rất quan trọng trong vấn đề này", ông Kidong Park - Trưởng Đại diện tổ chức WHO tại Việt Nam kêu gọi. 

Theo Vân Khánh/baodansinh


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.