prev

Hiệu quả các chương trình, dự án giảm nghèo ở Sóc Trăng

10:24:49 10/09/2019

Thời gian qua, việc thực hiện các chương trình, dự án giảm nghèo ở Sóc Trăng đã đạt nhiều kết quả tích cực, mang lại hiệu quả thiết thực, giúp người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. 

Mô hình nuôi dê góp phần giảm nghèo bền vững ở huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Văn Thái


Thực hiện tốt các chương trình, dự án trọng điểm


Theo báo cáo của Sở LĐTBXH Sóc Trăng, tỉnh hiện có 14 xã thuộc 5 huyện (Kế Sách, Long Phú, Cù Lao Dung, Trần Đề và thị xã Vĩnh Châu) nằm trong tiểu Dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển trong Chương trình 30a. Đến nay, các địa phương đã triển khai thực hiện 21 công trình giao thông và ước tính đến cuối năm 2019 sẽ hoàn thành các hạng mục công trình.


Bên cạnh đó, thực hiện Chương trình 135, Sóc Trăng được hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí 60,62 tỷ đồng. Tính đến đầu năm 2019, tỉnh đã đầu tư xây dựng 85 công trình, trong đó xây dựng mới 79 công trình và 6 công trình chuyển tiếp gồm 74 đường giao thông nông thôn; 1 thủy lợi; 10 nhà sinh hoạt cộng đồng, đạt 97,6% so với kế hoạch.


Tỉnh cũng đã hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo với tổng kinh phí 51,78 tỉ đồng. Trong đó, đã triển khai thực hiện cho các nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế được 96 dự án và nhân rộng 26 mô hình giảm nghèo cho 1.605 hộ gia đình (trong đó có 1.114 hộ nghèo, 481 hộ cận nghèo, 34 hộ mới thoát nghèo, 462 hộ đồng bào dân tộc thiểu số) thông qua các hoạt động như: hỗ trợ cây giống, dụng cụ nông nghiệp, hướng dẫn nâng cao chất lượng cây trồng, vật nuôi; thiết bị, vật tư, dụng cụ sản xuất; cải tại ao nuôi thủy sản...

Nhờ sự trợ giúp tích cực của các cấp chính quyền và cộng đồng xã hội, nhiều hộ Khmer ở Sóc Trăng đã vươn lên thoát nghèo. Ảnh: Tuấn Tú.

 

Ngoài ra, các dự án dạy nghề, giải quyết việc làm; tín dụng ưu đãi hộ nghèo cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Năm 2018, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã phát vay nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho lượt hộ nghèo và hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo (trong đó: 38.984 lượt hộ nghèo, 22.517 lượt hộ cận nghèo và 30.842 lượt hộ mới thoát nghèo) với số tiền  401,36 tỷ đồng, phục vụ đầu tư sản xuất, mua con giống, thức ăn chăn nuôi để phát triển kinh tế gia đình; cho 12.225 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn ưu đãi để cải thiện điều kiện, trang trải học phí, với kinh phí 11,96 tỷ đồng; cho vay giải quyết việc làm được 5.430 hộ, kinh phí thực hiện 34,18 tỷ đồng; cho 14.498 lượt hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, thương nhân vùng khó khăn, hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số vay vốn với số tiền 102,36 tỷ đồng. Tỉnh Đoàn phối hợp với ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh thẩm định 4 mô hình sản xuất kinh doanh của thanh niên và hỗ trợ kịp thời vốn vay cho 4 hộ gia đình với kinh phí trên 170 triệu đồng, giúp vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển bền vững.


Để con em hộ nghèo và bản thân người nghèo tiếp cận được các dịch vụ xã hội cơ bản, toàn tỉnh đã cấp phát được 97.707 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, kinh phí thực hiện 72,09 tỷ đồng; cấp 35.485 thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo, kinh phí thực hiện 25,66 tỷ đồng; các cơ sở y tế đã tổ chức khám, điều trị nội, ngoại trú cho 275.765 lượt người thuộc hộ nghèo và người cận nghèo, kinh phí thực hiện 71,76 tỷ đồng. Cùng với đó đã thực hiện miễn giảm học phí và các khoản đóng góp cho 8.085 lượt học sinh nghèo các cấp; hỗ trợ tập, viết, sách giáo khoa cho 49.537 học sinh; trợ cấp xã hội cho 13.378 học sinh, sinh viên, với kinh phí thực hiện 69,01 tỷ đồng.


Với những giải pháp nêu trên, giai đoạn 2016 - 2020, hằng năm, Sóc Trăng đã  giảm từ 2% - 3% tỷ lệ hộ nghèo, trong đó, tỷ lệ hộ nghèo đồng bào Khmer giảm từ 3% - 4%/năm, đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đến cuối năm 2018 còn 8,40%.


Không để ai bị bỏ lại phía sau


Phát huy những kết quả nêu trên, với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, từ nay đến cuối năm 2019, tỉnh Sóc Trăng đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 6% (giảm khoảng 2,4%, tương đương với 8.000 hộ nghèo); phấn đấu tạo cơ hội cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện và có nhu cầu vay vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh được hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi từ Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội; được hưởng các chính sách về y tế, giáo dục và trợ giúp pháp lý kịp thời, đầy đủ và đúng quy định; tăng cường, cải thiện các dịch vụ xã hội chăm lo về sức khỏe, giáo dục cho người nghèo. Phấn đấu 100% người nghèo, cận nghèo trong độ tuổi lao động có yêu cầu đều được hỗ trợ đào tạo nghề và giới thiệu việc làm phù hợp.


Để đạt các mục tiêu này, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án giảm nghèo hiện có, đặc biệt là việc xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn; lồng ghép chặt chẽ các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo; đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn; nhân rộng mô hình giảm nghèo có hiệu quả, nhất là mô hình tổ, nhóm tiết kiệm để người nghèo được vay vốn phát triển sản xuất. Cùng với đó, địa phương sẽ tăng cường quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn của Chính phủ và các nguồn vốn khác để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo; đầu tư cơ sở vật chất cho các trường học và cơ sở y tế để người nghèo và con em họ có điều kiện tiếp cận được với các dịch vụ xã hội cơ bản.


An Nhiên/TC GĐ&TE


 

 

        

You must be in Edit Mode to enter content, and then you can use the Module Action Menu or Module Action Buttons to manage content
To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.