Bộ LĐTBXH triển khai thực hiện Nghị quyết TW 6 khoá XII

21:42:16 09/08/2018

Tại Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết TW 6 khoá XII với thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chiều 9/8, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung nhấn mạnh: việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy của các đơn vị không chỉ là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương, mà chính là việc tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và điều hành công việc của Bộ LĐTBXH. 

 
Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung chủ trì Hội nghị
 
Hội nghị đã tập trung trao đổi về các nội dung: Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Kế hoạch số 07-KH/TW và Chương trình hành động số 400-CTR/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng Bộ LĐTBXH. 
 
 
Quang cảnh Hội nghị.

Bộ trưởng cho biết, Bộ LĐTBXH là cơ quan tiếp cận với người dân và xây dựng chính sách tiếp cận với nhân dân, người thụ hưởng chính là nhân dân, do đó việc tinh gọn bộ máy là rất cần thiết. Tuy nhiên, tinh gọn bộ máy cần đảm bảo thực sự là một bước tổ chức lại công việc, đảm bảo nguyên tắc việc gì cũng có người phụ trách, không bỏ sót việc và đặc biệt là hạn chế tối đa khoảng trống giao thoa khi bàn giao nhiệm vụ. Trên tinh thần đó, Ban Cán sự Đảng Bộ LĐTB&XH đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết TW 6 kèm theo Kế hoạch của Bộ trưởng để tổ chức thực hiện chương trình.
 
 
Các đại biểu dự Hội nghị

Lắng nghe đề xuất của thủ trưởng các đơn vị, Bộ trưởng yêu cầu  lãnh đạo các đơn vị phát hiện và đề xuất những ý kiến cụ thể để hoàn thiện bộ máy tổ chức của đơn vị mình; các đơn vị phải chuẩn bị kỹ càng để thực hiện công tác tinh gọn nhằm đảm bảo tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng và đảm bảo dân chủ tối đa sao cho việc rà soát, sắp xếp, sáp nhập và tổ chức lại bộ máy tinh gọn hiệu quả. Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác tư tưởng, xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách phù hợp đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc diện phải sắp xếp, cơ cấu lại và tinh giản biên chế. Bộ trưởng cũng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đưa ra thời gian cụ thể cho việc sắp xếp tinh giản này.

Kết luận tại Hội nghị, Bộ trưởng nhấn mạnh sự đổi mới là cần thiết, đáp ứng những yêu cầu tất yếu và bắt nguồn từ hiệu quả và yêu cầu của chính bản thân các đơn vị. Trên cơ sở những ý kiến tại Hội nghị, Ban Cán sự Đảng sẽ bàn và Bộ trưởng sẽ ban hành Quyết định về việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW và Chương trình hành động số 400-CTR/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng.
 

Xuân Quang/ GĐTE


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.