Vụ dâm ô tồi tệ và những vấn đề đặt ra

Vụ dâm ô ở Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM là một vụ dâm ô trẻ em vô cùng tồi tệ vì nó xảy ra ở nơi đáng ra trẻ em phải được bảo vệ tốt nhất. Kẻ xâm hại các em lại chính là nhân viên của Trung tâm, người các em gọi là thầy.

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.