Không ai nhận trách nhiệm trong vụ án 8 bệnh nhân chạy thận tử vong

Bị cáo Hoàng Công Lương khai không phải là người chịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng nguồn nước trước khi sử dụng chạy thận cho bệnh nhân.

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.