Liên hiệp hội Người khuyết tật Việt Nam (VFD) tuyển chuyên gia trong nước

Liên hiệp hội Người khuyết tật Việt Nam (VFD) tuyển chuyên gia trong nước “Thực hiện tập huấn cho cha mẹ trẻ, người chăm sóc, giáo viên dạy trẻ khuyết tật, cán bộ bảo vệ trẻ em về kỹ năng chăm sóc, tự chăm sóc, bảo vệ an toàn, tự bảo vệ cho trẻ em gái và trẻ em khuyết tật của 2 tỉnh Hòa Bình & Nghệ An”, Thời hạn nộp hồ sơ trước ngày 20/02/2021.

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.