Thiết thực, chu đáo, mở ra hi vọng…

Số lượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (TECHCĐB) của Việt Nam hiện nay là 1,5 triệu cháu. Các cháu cần sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt để có thể hòa nhập với cộng đồng. Các cơ quan chức năng hiểu rõ điều này và đang cố gắng đa dạng hóa hoạt động để đạt được mục đích.

Trang 1/4»      4  3  2  1     «   
To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.