Đắk Lắk với công tác bảo vệ trẻ em năm 2019

Trong nhiều năm qua, đặc biệt là năm 2019, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em được UBND tỉnh Đắk Lắk quan tâm, chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, mang lại quyền lợi thiết thực cho trẻ em trên địa bàn nói chung và trẻ em vùng sâu, vùng xa, trẻ em có hoàn cảnh đặc biết khó khăn nói riêng.

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.