Trường quốc tế: Hay! Nhưng hiểu thế nào?

Ở Việt Nam hiện nay tồn tại nhiều cơ sở giáo dục có gắn hai chữ “quốc tế”, nhưng theo Luật Giáo dục của Việt Nam thì không có loại trường này. Vậy hiểu thế nào về các loại trường quốc tế?

Trang 1/2»      2  1     «   
To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.