AimeHotel - “cô lễ tân ảo” thông minh

Với công nghệ xử lý hình ảnh, đồ hoạ, kết hợp với xử lý tiếng nói và ngôn ngữ, “cô lễ tân ảo” AimeHotel có thể giao tiếp với khách hàng giống như một người bình thường.

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.