Giảm nghèo cho đồng bào DTTS: Cần những chính sách mạnh hơn nữa!

Gia đình ông Sùng A Khua (dân tộc Mông) ở bản Đề Sủa, xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) đã vay vốn chính sách để phát triển mô hình chăn nuôi gà, vịt đẻ trứng cho thu nhập từ 200-300 triệu đồng/năm. Ông Khua luôn nhiệt tình chia sẻ, truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm, giúp được nhiều hộ trong xã vươn lên thoát nghèo từ nguồn vốn vay.

 • Huyện Lộc Bình: Ghi nhận những kết quả trong công tác giảm nghèo

  0

  Xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, thời gian qua, cùng với nỗ lực của các cấp chính quyền và người dân, huyện Lộc Bình (tỉnh Lạng Sơn) đã có nhiều giải pháp, việc làm thiết thực giúp người dân giảm nghèo bền vững.

 • Lòng tự trọng

  0

  Những lá đơn tự nguyện xin thoát nghèo của các hộ dân đã góp phần không nhỏ trong việc giảm gánh nặng về chính sách cho hộ nghèo, cận nghèo, tạo ra cơ hội thiết thực hơn cho các hộ khó khăn ở những địa phương khác.

 • Thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo

  0

  Chiêm Hóa (tỉnh Tuyên Quang) là huyện có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số (chiếm 78%) sinh sống. Với nhiều giải pháp giảm nghèo đồng bộ, công tác giảm nghèo ở Chiêm Hóa đạt kết quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

 • Giảm nghèo cho đồng bào DTTS: Cần những chính sách mạnh hơn nữa!

  0

  Gia đình ông Sùng A Khua (dân tộc Mông) ở bản Đề Sủa, xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) đã vay vốn chính sách để phát triển mô hình chăn nuôi gà, vịt đẻ trứng cho thu nhập từ 200-300 triệu đồng/năm. Ông Khua luôn nhiệt tình chia sẻ, truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm, giúp được nhiều hộ trong xã vươn lên thoát nghèo từ nguồn vốn vay.

 • Hiệu quả các chương trình, dự án giảm nghèo ở Sóc Trăng

  0

  Thời gian qua, việc thực hiện các chương trình, dự án giảm nghèo ở Sóc Trăng đã đạt nhiều kết quả tích cực, mang lại hiệu quả thiết thực, giúp người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

 • Đam Rông: Lấy người nghèo làm chủ thể trong việc tiếp cận và thụ hưởng chính sách giảm nghèo

  0

  Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 30a (2009-2019), tình hình kinh tế - xã hội và diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Đam Rông đang từng bước phát triển, giá trị sản xuất tăng, cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch đúng hướng, giáo dục và đào tạo ngày một phát triển, cơ sở trường lớp được đầu tư xây dựng khang trang đáp ứng nhu cầu dạy và học tập cho con em các dân tộc trên địa bàn; bản sắc văn hóa của các dân tộc được giữ gìn và phát huy; công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân luôn được quan tâm chăm lo; đoàn kết giữa các tôn giáo và dân tộc được củng cố; hệ thống chính trị được chăm lo xây dựng; an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững...; đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo hằng năm tuy có thay đổi về tiêu trí, cách tính nhưng vẫn giảm đáng kể.

 • Giảm nghèo bền vững hiệu quả ở huyện miền núi Hàm Yên

  0

  Hàm Yên là huyện miền núi phía Bắc của tỉnh Tuyên Quang, với 12 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm hơn 60%; 17/18 xã thuộc diện đầu tư của Chương trình 135, 140/321 thôn đặc biệt khó khăn. Sau 03 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2018, nhờ các giải pháp đồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn đã giảm đáng kể, nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu.

 • Hỗ trợ những hộ nghèo, duy trì sự ổn định lâu dài

  0

  Với cách làm chặt chẽ, có sự điều tra, rà soát từ cơ sở, bình xét và sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, mô hình "Dân vận khéo" huyện Lạc Thủy góp phần tích cực làm thay đổi nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, đồng thời huy động được mọi nguồn lực giúp hộ nghèo phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Trang 1/4»      4  3  2  1     «   
To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.