Hà Nội: Phụ huynh trực tiếp giám sát thực phẩm bữa ăn học đường

Để đảm bảo an toàn thực phẩm, phụ huynh ở nhiều trường đã trực tiếp cùng nhà trường nhận và kiểm tra chất lượng thực phẩm đầu giờ sáng, kiểm tra đột xuất quá trình chế biến và bữa ăn trưa tại trường.

Trang 1/59»      5  4  3  2  1     «   
To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.