Hoan hô thầy Phạn!

Dẫu sao thì tôi vẫn tin đại đa số giáo viên là những người yêu thương học sinh, luôn tìm cách bảo vệ học sinh của mình. Thầy Nguyễn Văn Phạn đã khẳng định điều đó.

Trang 1/4»      4  3  2  1     «   
To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.