Thu phí - Giải pháp chống tắc đường ở thành phố?!

TP.HCM, rồi Hà Nội đưa ra giải pháp thu phí phương tiện giao thông vào nội đô để chống tắc đường. Mục đích tốt, ai cũng ủng hộ, nhưng các biện pháp xem ra chưa khoa học và chưa chặt chẽ.

Trang 1/19»      5  4  3  2  1     «   
To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.