Hội thảo tham vấn hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền và tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

Từ ngày 9 đến 10/7/2018, Cơ quan Phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC), Bộ Nội Vụ Australia và Tòa án Nhân dân Tối cao tổ chức Hội thảo Tham vấn đối với dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền và tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Hội thảo là một diễn đàn để thảo luận, tìm hiểu sâu hơn khung pháp lý của Việt Nam và đóng góp ý kiến, khuyến nghị đối với dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Thấm phán nhằm áp dụng thống nhất hiệu quả các quy định của Bộ luật hình sự về tội rửa tiền về các tội danh này.

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.