Học đường cởi mở và nhân ái

Trong các trường học hiện nay, tư vấn tâm lý học đường chưa được quan tâm đúng mức. Hầu hết hoạt động này do giáo viên chủ nhiệm đảm nhiệm. Trong khi đó, giáo viên chuyên ngành tâm lý chưa được đào tạo hoặc bồi dưỡng để trang bị những kiến thức và kĩ năng tham vấn học đường.

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.