Một số quy định của Luật Phòng, chống ma túy không còn phù hợp thực tiễn

Trước tình hình tệ nạn ma túy có nhiều diễn biến phức tạp và những bất cập của Luật Phòng, chống ma túy (PCMT), năm 2008, Quốc hội ban hành Luật số 16/2008/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCMT. Việc sửa đổi này là bước đầu cho quá trình thay đổi quan điểm lập pháp đối với vấn đề nghiện ma túy. Theo đó, các chính sách cơ bản đã được xác lập; các biện pháp và hình thức cai nghiện, can thiệp giảm hại, quản lý sau cai với từng nhóm đối tượng khác nhau đã mang lại kết quả tích cực, cơ bản đã khắc phục những hạn chế, bất cập, góp phần quan trọng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma túy, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.