Cần có chính sách giúp người lao động chuyển đổi nghề nhằm giảm tỷ lệ nghỉ hưu trước tuổi

Quy định của pháp luật hiện hành, tuổi nghỉ hưu của nam là 60 và nữ là 55, nhưng trên thực tế, tuổi nghỉ hưu bình quân chỉ đạt 54,17 tuổi. Nhiều người lao động nghỉ hưu trước tuổi với lý do suy giảm sức khỏe nhưng lại vẫn tiếp tục tham gia thị trường lao động ở một công việc khác. Việc chuyển đổi nghề sẽ giúp người lao động có thể ở lại thị trường lao động chính thức lâu hơn, thời gian đóng góp vào Quỹ hưu trí dài hơn và do vậy mức lương khi nghỉ hưu sẽ cao hơn - đây là vấn đề cần được đặt ra.

Trang 1/62»      5  4  3  2  1     «   
To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.