Tọa đàm giới thiệu sách “Lý luận Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng tiền phong”

Nhân dịp kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 108 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước và 50 năm thực hiện di chúc của Người, ngày 15/5/2019, tại Hội trường Thống Nhất diễn ra buổi tọa đàm “Lý luận Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng tiền phong” để giới thiệu cuốn sách này đến Đảng viên, đoàn viên, trí thức, công chức, sinh viên, học sinh và quần chúng nhân dân trên địa bàn Thành phố.

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.